Von Ehrenthal nr 1148

Från Adelsvapen-Wiki

1148.jpg


Adliga ätten von Ehrenthal nr 1148 född

Adlad 1688-11-19 introducerad 1689. Utdöd 1701.


  • Paul Hartmann, Bonde i furstendömet Berg i Tyskland. Gift med Gertrud Häcken.

Barn:

  • Engel Hartmann, född vid Neder Rhein. Inkom 1621 till Sverige och blev kunglig livskräddare 1621-02-28, sedermera faktor hos konung Gustaf II Adolf. Gift med Maria Bandevine, dotter av rådsförvanten i Utrecht Johan Baudevine.

Barn:

  • Engel Hartmann, Lant- och krigskommissarie i Estland 1666-12-17. Lantrevisor i Estland. Död 1700-12-04. Gift 1:o med Catharina Eriksdotter, dotter av befallningsmannen över Sala silververk Erik Hansson. Gift 2:o med N. N, som dog 2 månader efter bröllopet. Gift 3:o med Gertrud Schrove, dotter av borgmästaren i Reval Thomas Schrove och Elsebc Korbmacher.

Barn:

  • Engel Hartmann, adlad von Ehrenthal, född 1652-07-20 i Stockholm. Kanslist vid generalkrigskommissariatet i Skåne 1676. Ledamot av reduktionskommissionen i Estland 1681-06-16. Inspektor över alla tullar i Bremen och Verden 1681-07-06. Överinspektör över alla tullar i Bremen och Verden 1685. Adlad 1688-12-29 (introducerad 1689 under nr 1148). Död 1701 och slöt själv ätten på svärdssidan. Han hade i 1:a äktenskapet två söner och fyra döttrar, av vilka sönerna och två döttrar avledo före fadern. Gift 1:o 1682-05-15 i Hamburg med Anna Cecilia Wacher, död 1695-02-05, dotter av medalj doktorn Wacher i nämnda stad. Gift 2:o 1696-05-25 där med Elisabet Seelhoff, som efterlevde mannen, dotter av åldermannen Johan Seelhoff.

Barn:

  • 1. Catharina Engel levde ogifta vid faderns död.
  • 1. Maria Elisabet levde ogifta vid faderns död.
  • 2. En dotter, född 1697, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.