:

Skytte i Finland nr 81

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skytte i FINLAND nr 81 †

Introd. 1625. Utdöd 1631.

Ätten härstammar endast på mödernet från den finska medeltidsätten Skytte, vilken utdog 1550 med biskopen i Åbo Mårten Skytte. Hans systerson Matts Skytte upptog morbroderns namn och vapen, och Matts' sonson Axel blev under oriktiga förutsättningar och emot Åbo hovrätts utslag 1625-01-28, i vilket bevisen för den framlagda härstamningen underkändes, dock s. å. introducerad såsom en rätt avkomling av medeltidsätten och med dennas vapen.


1Al.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


  • Bengt Nilsson, död före 1536-08-20. Gift med Margareta Jönsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Måns Henriksson till Gammelgård i Lampis socken), död före 1545, dotter av Jöns Skytte, av finska medeltidsätten Skytte, och Brita Eriksdotter (Kurck) samt syster till ättens siste man, biskopen i Åbo Mårten Skytte.

Barn:

  • Matts Skytte, till Skyttelä (Broddnäs) i Hauho socken samt Skäggböle i Kimito socken, som han erhöll genom sitt senare gifte. Levde 1555, men var död 1556-08-17, vilken dag hans barn ingingo arvskifte med hans änka. Gift 1:o med Margareta Jönsdotter, dotter av Jöns Grelsson av finska adliga Katinala-släkten. Gift 2:o med »välbördig kvinna» Karin Olofsdotter.

Barn:

  • 1. Jöns Mattsson Skytte, till Skyttelä. Fogde i Hattula härad 1572 (fullm. 6/101)–1574. Var i slottsloven på Tavastehus 1573 och på Ny slott 1577. Fogde på Tavastehus 1581–1590. Fick 1587-02-24 i förläning två hemman i Tuulois och Hauho snr. Död 1590-11-00 på Tavastehus. Gift 1:o med Anna Larsdotter, som 1562 av hertig Johan tillbytte sig Salvela i Piikkis' socken mot Koivisto i Ulvsby socken. Gift 2:o med Margareta Henriksdotter, som levde änka 1611, dotter av Henrik Jakobsson till Kokkala (Tawast) och Cecilia Andersdotter.

Barn:

  • Mårten Skytte, till Skyttelä. Ryttare under kennefanan 1582. Greve Axel Lewenhaupts köksmästare 1589. Befallningsman på Tavastehus efter fadern 1590-11-00–1591.
  • Mauritz Skytte. Anklagad jämte modern för misshandel av bönder 1596. Nämnd i mantalslängd för Viborgs slott 1601 och 1602 och senare bland dem, som begåvo sig i landsflykt till Polen. Troligen död där.
  • Arvid Skytte, har underskrivit försäkran till hertig Carl i Åbo 1602.
  • Axel Skytte, till Skyttelä. Var 1609 kvartermästare vid ryttmästaren Sigfrid Henrikssons fana. Introd. 1625 under nr 49, vilket nummer sedan ändrades till 81, och har ätten till skillnad från de senare introducerade svenska ätterna Skytte fått namnet Skytte i Finland. Pliktade 1629 femtio daler, emedan han utan laga förfall uteblivit från riksdagen. Död 1631, sedan han 1630-09-18 föreskrivit sin avlidna hustrus hemföljd till hennes svåger Gert von Ungern. Gift med Margareta Svärd, död barnlös 1630, dotter av Per Jakobsson Svärd och Elsa Mårtensdotter Lax, båda av ointrod. finska frälsesläkter.
  • Ingeborg, född 1583, död 1649-07-21. Gift med ståthållaren Henrik Månsson Spåra (Spåre), nr 160, död 1648.
  • Sara, död Orgsaari Gift 1625-02-28 (morgongåva) med hovjunkaren Henrik Lindelöf, död 1639.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: