:

Segebade von Krummenhagen

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Segebade von Krummenhagen

Vapen: Uti ett blått fält en hvit stod eller balk på tvären mellan fyra stjernor; på skölden en öppen tornerhjelm och deröfver en half hjort med utsträckta framfötter till höger sig vändandes; kransen och löfverket af blå och hvita med hvarandra bemängda färger.

En Segebade, handelsman i Pommern, härstammade från adliga ätten Segebade von Krummenhagen, som till följd af krig och pestilentia nedsjunkit till borgerlig handtering, och var hans fader den förste, som slog sig på handel.

Barn:

  • Mikael Segebade, adlad Segebade von Krummenhagen, var assessor i Borgrätten i Riga 1670; stadssekreterare vid generalguvernementet i Riga 1687; förut hade han i 14 år tjenstgjort i geueralguvernementets kansli och förrättat flere importanta kommissioner; adlad 1684 d. 6 Mars jemte brodern Georg. † 1710. Gift med Maria Leijonancker, dotter till Daniel Young, adlad Leijonancker och Margareta (Magdalena) Granatenfelt
  • Georg Segebade, adlad Segebade von Krummenhagen, fänrik vid Björneborgs Regemente; adlad 1684 d. 6 Mars jemte brodern Mikael. (I Lewenhaupt nämns en Georg von Segebaden, löjtnant vid fortifikationen i Riga 1708 (nämns ej efter 1710)

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: