Reuter nr 314

Från Adelsvapen-Wiki

0314.jpg


Adliga ätten Reuter nr 314 †

Adlad 1640-09-19 och 1642-12-15. Introducerad 1644. Konfirm.diplom 1645-01-11. Utdöd 1708.

Släktnamnet skrives merendels Rytter. – Beträffande vapnet skall hjälmprydnaden vara en vimpel i rött (ej blått) och guld, mellan sex fanor, till höger en gyllene mellan två röda (ej blå), till vänster en röd (ej blå) mellan tvenne gyllene.


TAB 1

Carl Henriksson, adlad Reuter (son av Henrik Nilsson, se adliga ätten Reuter af Skälboö, Tab. 1), till Nyvåla (nu Stäholm) i Munktorps socken, i Västmanlands län, och Reutersberg (förut Munkeboda) i Säterbo socken, i Västmanlands län. Född 1607 enligt påskriften å hans konterfej i Glanshammars kyrka, Örebro län. Major vid general Slangs regemente till häst. Adlad 1640-09-19 och jämte brodern Erik, som blev adlad 1642-12-15, introducerad 1644 under nr 314). Var 1645 överstelöjtnant samt kommendant i Neuenburg, då han 1645-01-11 jämte brodern Erik fick konfirmerat på adelskapet. Var överste 1658 (At (So).). Överkommendant på Gotland 1666-05-14. Levde ännu 1682. 'Han lät i många år sig troligen och väl bruka i Sveriges krigstjänst, först i konung Gustaf II Adolfs och sedan i drottning Christinas regementstid samt blev några resor sargad och fången.' Gift 1:o med Anna Margareta Westphalin zum Fürstenberg. 2:o omkring 1666 med Anna Sofia von Langen.

Barn:

  • 1. Leonard Johan. Löjtnant. Se Tab. 2. 1. Erik. Kapten. Död ogift 1708 i Hamburg och med honom utgick adlad ätten Reuter. (En Erik Reuter blev löjtnant vid Antoni Brakels regemente 1676-08-31. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1678-04-29. Avsked 1686-05-18.) (RHG.)

TAB 2

Leonard Johan (son av Carl Henriksson, adlad Reuter, Tab. 1). Löjtnant. Erhöll 1671-06-07 respass till främmande land. Gift med Hedvig Clara von Rosenacker, död efter mannen, dotter av överkrigskamreraren Amund Amundsson Rosenacker, och Maria von der Lieth.

Barn:

  • Anna Christina.

TAB 3

Erik Henriksson, adlad Reuter (son av Henrik Nilsson, se adliga ätten Reuter af Skälboö, Tab. 1), till Styrvalla. Först i nederländsk tjänst, sedan i svensk krigstjänst. Var 1642 major vid ett finskt regemente till fot. Adlad 1642-12-15 (introducerad 1644 under nr 314 jämte brodern Carl). Överstelöjtnant vid överste Ekeblads västgötaregemente till fot (Skaraborgs regemente) 1648-05-08. Fick 1653 i Stockholm en natt, då han låg i sin säng och sov, halsen avskuren av en bokhållare Erik Johansson. Själaringning 1653-04-08 i Storkyrkan (Storkyrkans i Sth. arkiv.) och jordfäst 1653-05-21 i Jakobs kyrka (Storkyrkans i Sth. arkiv.) samt begraven i Surteby kyrka, Älvsborgs län. Slöt, såsom barnlös, själv sin adlad ättegren. Gift med Carin Lilliehöök af Fårdala, död 1656, dotter av Knut Nilsson Lilliehöök af Fårdala, och Anna Oxehufvud, nr 102.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.