:

Gripensperr nr 637

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gripensperr nr 637.jpg
Vapensköld för adliga ätten Gripensperr nr 637.jpg

Adliga ätten Gripensperr nr 637 †

Adlad 1652-01-31. Utdöd före okt. 1687. Ätten skulle enligt adelsbrevet kalla sig Gyllensperr, vilket dock sedan ändrades till Gripensperr.

TAB 1

Henrik Schouman. Kurfursten och pfaltzgreven Fredrik IV:s sändebud till kejsar Rudolf är 1606, då han av bemälde kejsare blev adlad.

Barn:

  • Johan Schouman, adlad Gripensperr. Se Tab 2

TAB 2

Johan Schouman, adlad Gripensperr (son av Henrik Schouman, Tab 1). Född i Heidelberg i Pfalz. Hade förskaffat sig en god erfarenhet i ekonomisaker och blev 1652-01-31 adlad. Överstelöjtnant. Levde 1663.

Barn:

  • Carl Vilhelm Gripensperr. Löjtnant vid von Gunthersbergs skånska regemente1 1673-11-08. Ryttmästare. Död före 1687-10-00 och slöt ätten. Änkan efterlevde.
  • Anna Elisabet Gripensperr, till Tarrastfer. Gift med löjtnanten Gerhard Rigeman.
  • Dorotea Elisabet Gripensperr. Gift före 1677-07-04 med Walter Casper von Tiesenhausen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: