:

Odelström nr 1450

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Odelström nr 1450 †

Adlad 1711-02-12, introd. 1719. Utdöd 1756-04-13.


1Hm. 2Um. 3Lå.

TAB 1

Carl Henriksson. Inspektor över drottning Hedvig Eleonoras livgeding Strömsholms län. Gift 1680-06-01 med Catharina Odhelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1672-08-15 med lektorn vid Västerås gymnasium Johannes Nicolai Rudbeckius, född 1646-01-01 i Västerås, död där 1679-01-06, brorson till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck)1, född 1657-05-15 i Uppsala, död i barnsäng 1685-11-11, dotter av professorn och kyrkoherden, doktor Ericus Haquini Odhelius och Margareta Laurelia samt syster till assessorn Erik Odhelius, adlad Odelstierna.

Barn:

  • Carl Carlsson Odelslröm, adlad Odelström, född 1683. Student i Uppsala2 1692-02-06. Adlad 1711-02-12 jämte sin broder (introd. 1719 under nr 1450). Bibliotekarie vid k. biblioteket 1715-11-09. Död ogift 1722-12-21 i Stockholm.
  • Erik Carlsson Odelström, adlad Odelström, född 1684, död 1753. Se Tab. 2.

TAB 2

Erik Carlsson Odelström, adlad Odelström (son av Carl Henriksson, Tab. 1), till Käggleholm i Ödeby socken Örebro län. Född 1684-06-09. Student i Uppsala2 1692-02-06. Volontär vid fortifikationen 1701. Konduktör därst. 1704-12-06. Löjtnant vid Duckers dragonregemente 1705-07-22. Kapten därst. 1707-02-27. Major vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1709-12-00. Överstelöjtnant därst. 1710-05-11. Adlad 1711-02-12 jämte äldre brodern, men före honom (introd. 1719 under nr 1450). Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1711-10-10. Överstes avsked 1721-04-05. Landshövding i Västernorrlands län 1739-08-14. RSO 1748-09-26. Avsked 1749-10-02. Död 1753-02-08 på Käggleholm. Han blev fången vid Poltava 1709-06-28, men kom s. å. åter till Sverige. Deltog även i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och blev då blesserad. Gift 1712-06-22 med friherrinnan Brita Maria Feif, född 1692-10-05, död 1769-02-05 på Käggleholm, dotter av presidenten Casten Feif, adlad och friherre Feif, och Anna Christina Barckhusen.

Barn:

  • Carl Casten, till Käggleholm. Född 1713-03-28. Student i Åbo 17263. Extra ordinarie kanslist vid inrikes expeditionen 1732-05-23. Kopist därst. 1741-10-14. Levde sedan utan tjänst. Död ogift 1756-04-13 på Käggleholm och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: