Lützow nr 649

Från Adelsvapen-Wiki

0649.jpg


Adliga ätten Lützow nr 649 †

Naturaliserad 1658-01-30, introducerad 1660. Utdöd 1669-08-09.


 • Denna i Tyskland såväl som i Danmark och Norge vitt utgrenade, uradliga ätt från Mecklenburg, som tagit namn efter stamgodset Lützow vid Wittenburg, besatt länet Grabow i Tyskland från 1321 till 1493 och innehade sedan 1494-01-01 slottet och fögderiet Eickhof (förnyad förläning därå 1590-12-29). Med sistnämnda förläning, som ännu i början av innevarande århundrade innehades av släkten, var förbundet det ärftliga lantmarskalksämbetet i Mecklenburg.
 • Litteratur: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser 1901 och Danmarks Adels Aarbog för 1928.
 • Johannes von Lützow, till Lützow (Dreilützow), nämnes under åren 1287–1316. Riddare. Död före 1321. Gift med Sofie von Melenteke, som levde änka 1326.

Barn:

 • Vipert, till Lützow och Dutzow. Riddare. Marskalk hos Henrik II Lejonet. Föreståndare för klostret Zarrentin. Levde 1305–1336.

Barn:

 • Johan, till Grabow, Eickhof m m. Riddare och marskalk. Levde 1334–1373.

Barn:

 • Lüder, till Grabow. Riddare och marskalk hos hertig Albrekt II av Mecklenburg. Levde 1359–1395.

Barn:

 • Claus, till Grabow. Riddare. Död före 1463.

Barn:

 • Claus, till Eickhof. Riddare. Geheimeråd och marskalk hos hertig Magnus II av Mecklenburg. Död 1504. Gift med Anna von Rantzow, av huset Putlos.

Barn:

 • Claus, till Eickhof. Riddare och mecklenburgiskt geheimeråd. Levde 1505–1535. Gift med Gese Rewentlow, av huset Ziesendorf.

Barn:

 • Joakim till Eickehof och Hülseburg. Född 1501. Geheimeråd och arvlantmarskalk i Mecklenburg. Död efter 1564. Gift med Margareta von Halberstadt, dotter av riddaren och furstliga mecklenburgska rådet Henrik von Halberstadt och Anna Henriksdotter von Raben.

Barn:

 • Claus, till Eickhof och Hülseburg. Riddare och arvlantmarskalk i Mecklenburg. Död 1588-07-30. Gift med Barbara von Wangelin, dotter av Claus Henningsson Wangelin och Catharina Casparsdotter Linstow.

Barn:

 • Christoff, till Eickhof och Dutzow. Arvlantmarskalk i Mecklenburg. Död 1634 på Eickhof. Gift med sin fränka Magdalena Lützow, dotter av Lüdert Christoffersson Lützow, till Dutzow, Durow och Niendorf, och Magdalena Hartvigsdotter von Bulow.

Barn:

 • Claes Christoff Lützow, naturaliserade Lützow, till Eickhof, Liddan och Dambahn. Född 1612-01-01 Bakendorff Page vid mecklenburgska hovet 1622. Student i Leiden 1630 och i Oxford 1632. Kammarjunkare hos furstbiskopen av Lübeck, hertig Hans av Holstein-Eutin 1634. Hovmarskalk furstbiskopen av Lübeck, hertig Hans av Holstein-Eutin 1643-06-00. Hovmästare för hertig Fredriks av Holstein fyra unga prinsar 1646. Följde 1654 såsom hovmästare med prinsessan, sedermera drottning Hedvig Eleonora till Sverige. Hauptman över starostiet Mewe 1656-10-08. Hovmarskalk hos bemälda drottning 1658. Naturaliserad svensk adelsman 1658-07-30 (introducerad 1660 under nr 649). Guvernör över drottningens livgeding 1660. Överguvernör över drottningens livgeding 1661-12-05. Avsked därifrån 1665. Hovmarskalk hos konung Carl XI 1665-06-08. Död barnlös 1669-08-09 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven 1670-06-19 i Riddarholmskyrkan. Gift 1647 med Judit von Paselich i hennes 2:a gifte och som levde änka 1671, änka efter lantrichtern på Rügen Echart von Üsedom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.