:

Kjerrulf von Wolffen nr 2074

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten KJERRULFF VON WOLFFEN nr 2074 †

Adlad 1772-09-12 introd. 1776. Utdöd 1887-07-28


TAB 1

Anders Andersson Kjærulf. Bodde 1448 i fogdegården i Vadums socken på Jutland. Fogde i Kjær härad. Död före 1458.

Barn:

 • Anders Andersson Kjærulf. Fogde i Kjær härad 1485 och 1494. Gift med Else Wogensdotter.

Barn:

 • Peter Andersson Kjærulf. Hemmansägare i Östra Halne i Vadums socken. Gift med Karin Bertilsdotter.

Barn:

 • Morten Pedersen Kjærulf. Bosatt i Östra Halne. Fogde i Kjær härad 1596. Död omkr. 1600. Gift med Bodil Mörk, dotter av häradsfogden i Hvetbo härad Hans Mörk och Johanna Vognsdotter af Hæstrupgård.

Barn:

 • Nils Mortensson Kjærulf, född omkr. 1590. Häradshövding i Halland (?). Gift med N. N.

Barn:

 • Martinus Nicolai Kjerrulf, född 1634 i Veddige prästgård i Halland. Regementspastor vid greve Aschebergs regemente i Halland och bodde då på bostället Skararp i Ljungby pastorat. Kyrkoherde i Ljungby och Älvshögs församl. Genom byte kyrkoherde i Vessige, allt i Halland. Död 1685 (1690). 'Under det är 1675 uppkomna krig med Danmark utmärkte han sig genom trohet mot svenska kronan, i det han icke allenast på egen bekostnad skaffade proviant till svenska armén utan ock av danskarna, som ofta besökte honom, utletade deras hemliga planer, dem han sedermera i tysthet lät fältmarskalken Sperling få veta, men, förrådd av en sin granne, blev han av danskarna fängslad och avförd till Köpenhamn, där han på danska konungens tillspörjan, huru han hade kunnat vara så förrädisk mot hans folk, frimodigt svarade, att om konungen varit hans lagliga överhet, hade han visat honom 'samma trohet. Han återfördes i fängelset men befriade sig likväl själv och blev av tvenne pigor i ett bykkar nedburen genom vakterna till sjön och kom så med en skånsk båt över till Malmö. Under tiden hade hans hustru och barn måst gömma sig i skogen. För allt detta skall han enligt berättelse 1677 den 24 nov. av konung Carl XI hava erhållit arvsrätt till Vessige pastorat för sig och avkomlingar, så på mans-som kvinnolinjen, i evärdeliga tider med tillägg, att, om vid timade ledigheter, son vore för ung eller dotter oförsörjd, så borde en annan prästman blott såsom vikarie emellertid pastoratet förestå, vilken författning 1760 den 16 sept. av konung Adolf Fredrik bekräftades för sonsonens dotterson, komministern Peter Wetterbergh Om denna historia har en yngre ättling och namne Martin Kjerrulf 1819 i Lund utgivit en latinsk akademisk avhandling, vilket icke hindrar, att arvsrätten till pastoratet vilar på apokryfisk, grund och år 1900 av K. Maj:t underkänts. Gift med Elisabet Bloch, fogdedotter från Hellerup.

Barn:

 • Nils Mårtensson Kjerrulf, född 1661-10-07 student i Lund 16841. Kyrkoherde i Vessige efter fadern 1686 (1693). Död 1735-01-22. Gift 1:o med Ingjerd Santesson, dotter av regementskvartermästaren Sante Persson och Catharina Gyllensten2. Gift 2:o 1711 i Knäred med Johanna Holtzberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736 med fänriken Andreas Gylich i hans 2:a gifte, död 1751)1, född 1688, dotter av kyrkoherden Lars Holtzberg och Gunilla Hansdotter.

Barn:

 • 2. Mårten Fredrik Kjerrulf, adlad Kjerrulff von Wolffen, till Hällered i Sandhults socken och Röll i Bredareds socken (båda i Älvsb.). Född 1717-08-30 i Vessige prästgård. Student i Lund 1733. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1738-10-00 och vid Adlerfeltska regementet 1739. Rustmästare vid sistnämnda regemente 1739-06-00. Regementsadjutant vid Willebrandska regementet 1743-04-27. Löjtnant vid friherre von Lantingshausens regemente 1749-04-09. Stabskapten vid Hessensteinska regementet 1750-08-21. Kompanichef därst. 1761-05-05. RSO 1767-11-23. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1768-09-27. Adlad 1772-09-12 (introd. 1776 under nr 2074). Premiärmajor vid von Saltzas regemente 1775-03-08. Överstelöjtnants avsked 1784-03-24. Död 1785-05-02 på Hällered. Gift 1754-11-15 Lerjeholm med Maria Elisabet Browald, född 1725-07-07. Död 1798-11-17 på Röll, dotter av översten Isak Browald, adlad Browald, och Ingela Hammar.

Barn:

 • Ingela Johanna, född 1756-03-19, död i barnsäng 1787-05-08 på Röll. Gift 1786-08-13 med ryttmästaren Erland Kafle, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1797.
 • Catharina, född 1757-03-31, död s. å. 1/4.
 • Nils, född 1758-08-23, död 1759-01-06 på Röll.

TAB 2

Isak (son av Mårten Fredrik Kjerrulf, adlad Kjerrulff von Wolffen, Tab. 1), född 1760-08-17 Röll. Volontär vid von Saltzas regemente 1770. Förare därst. 1774-12-01. Sergeant 1775-06-29. Volontär vid fortifikationsstaten 1777-10-27. Underlöjtnant vid artilleriet 1778-02-25. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1785-12-14. Kapten och regementskvartermästare därst. 1786-09-20. RSO 1789-09-02. Major i armén 1790-08-23. Major vid regementet 1807-12-01. Död 1809-06-26 Göteborg. Gift 1793-10-01 med Catharina Margareta Bethun, född 1770-07-24, död 1826-08-21, dotter av majoren Carl Isak Bethun, och Ingeborg Margareta Söderström.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1794-07-31 på Röll. Stiftsjungfru. Död 1879-12-16 i Borås. Gift 1826-04-11 med kyrkoherden i Kungsbacka Anders Gustaf Warlund, född 1787-03-12 Knäreds socken Hallands län, död 1834-03-24 i Kungsbacka.
 • Fredrika Charlotta, född 1795-09-04 på Röll. Stiftsjungfru. Död 1859-08-14 i Veddige socken Hallands län. Gift 1822-07-30 med bruksförvaltaren Erik Gustaf Frykman, född 1786-08-31, död 18343.
 • Catharina Margareta, född 1798-03-03 på Röll. Stiftsjungfru. Död ogift 1877-11-15 i Rångedala prästgård i likanämnda socken Älvsborgs län.
 • Anna Johanna, född 1802-03-29 i Borås, död 1846-10-01 i Arvika. Gift 1822-10-18 med bruksförvaltaren Lars Fredrik Frykman, född 1799-11-30, död 18403.
 • Martin Carl, född 1803. Major och postmästare. Död 1867. Se Tab. 3.
 • TAB. 3.
 • Martin Carl (son av Isak, Tab. 2), född 1803-05-03 på Röll i Bredareds socken Älvsborgs län. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1819-01-01. Officersexamen 1821. Fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 20/2. Löjtnant 1828-10-29. Kapten 1839-10-19. 3. major 1849-06-05. RSO 1851-11-10. 2. major 1852-07-02. Avsked 1866-09-22. Postmästare i Borås s. d. Död där 1867-07-24. Gift 1:o 1835-12-06 på Fänneslunda i likan, socken Älvsborgs län med Emilie Sofia Hallin, född 1817-11-30, död 1838-02-18. Gift 2:o 1840-07-12 i Ulricehamn med Charlotta Vilhelmina Nordquist, född 1816-04-07 i Göteborg, död 1899-08-07 Kålltorp, dotter av rådmannen Sven Nordqvist och Maria Björck.

Barn:

 • 2. Emilie Maria, född 1841-08-17 på Fänneslunda. Död 1896-06-04 i Göteborg. Gift 1865-06-08 på Rångedala i likanämnd socken Älvsborgs län med majoren i Älvsborgs reg:s reserv, RSO, Lorentz Bernhard Quiding, född 1833-04-28 i Göteborg, död där 1904-12-02.
 • 2. Sven Isak Carl, född 1844-08-02, död 1845-01-13.
 • 2. Catharina Elisabet Johanna, född 1848-02-19 på Fänneslunda, död 1927-07-10 i Lund. Gift 1869-10-09, (27/10) i Borås med postmästaren i Lund, RVO, Frans Oscar Wallander, född 1838-09-21 på Stora Åby i Ödeshög socken Östergötlands län, död 1892-05-24 i Lund.
 • 2. Martin Robert, född 1850-03-05 i Rångedala. Furir vid Älvsborgs regemente 1867-07-30. Kadett vid Karlberg 1870-01-17. Avgången från krigsakademien s. å. 31/12. Telegrafist vid statens järnvägar 1874. Stationsskrivare 1875. Död 1887-07-28 i Köpenhamn och med honom utgick ätten på manssidan.

Källor

C. Klitgaard, Kjærrulfske studier (Aalborg 1914–1918).

1Sgn. 2As. 3Sv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: