Cronsvärd nr 1881

Från Adelsvapen-Wiki

1881.jpg


Adliga ätten Cronsvärd nr 1881 †

Adlad 1743-09-19, introd. 1746. Utdöd 1811-01-26.


  • Olof Åberg, född 1682-07-29 i Uppland. Furir vid Upplands regemente 1701-08-06. Sergeant därst. 1703-04-18. Fältväbel s. å. 1/8. Fänrik 1707-01-02. Löjtnant 1710-02-18. Kapten 1714-09-14. Överstelöjtnants avsked 1723-03-14. Död 1738-04-12 i Films socken Uppsala län. Hans söner blevo 1743-09-19 för faderns förtjänster adlade med namnet Cronsvärd och togo valspråket: pro rege (introd. 1746 under nr 1881). 'Han var med vid Clissow, Thorn, Holofzin och Veprik, vid vilken senare träffning blev honom av en granat tvenne tänder ur munnen slagne samt vänstra armen med tre muskötkulor genomskjuten. Efter slaget vid Poltava, där han också var med, följde han konung Carl XII till Turkiet, och deltog således i kalabaliken i Bender, varunder han, för att frälsa konungens person, som av turkarna var kringränd, kastade sig över honom, därvid han blev illa huggen i pannan av en turkisk sabel. Följde med konungens svit till Stralsund och deltog sedermera i norska fälttåget och Fredrikshalls belägring 1718'. Gift 1:o 1719 med Anna Maria De Boort av holländsk börd, död 1734. Gift 2:o 1735-09-07 i Stockholm med Anna Beata Kalling, döpt 1691-04-19 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1773-03-14, dotter av assessorn Peter Kalling, adlad Kalling, och Margareta Bunge.

Barn:

  • 1. Johan Åberg, adlad Cronsvärd, född 1721-06-03 Jordansbo. Auskultant i Svea hovrätt 1742. Landskanslist i Västerbotten 1743. Auskultant i generalkrigsrätten vid armén 1745. Extra ordinarie notarie därst. 1746. Vice sekreterare 1747. Notarie 1749. Vice auditör vid k. livdrabantkåren 1750. Ord. auditör därst. 1754. Assessors titel. Död barnlös 1788-08-26 i Danviks församl. vid Stockholm. Gift med Christina Ulrika Lind, född 1734, död 1784-01-14 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm och begraven s. å. 23/1.
  • 1. Carl Åberg, adlad Cronsvärd, född 1723-01-30 Österväga Volontär vid Upplands regemente 1738. Adjutant därst. 1743-05-18. Fänrik 1744-09-08. Kapten å la suite i fransk tjänst 1745-11-00. Löjtnant vid Upplands regemente 1752-04-28. RSO 1757-04-28. Död ogift 1758-03-23 under fälttåget i Pommern.
  • 1. Fredrik Åberg, adlad Cronsvärd, född 1724-07-03 på Österväga. Volontär vid Upplands regemente 1743. Förare därst. s. å. 29/8. Sergeant 1745-01-11. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-08-27. Löjtnant vid Upplands regemente 1752-06-11. Kapten i armén 1763-02-25. Stabskapten vid Upplands regemente 1768-07-12. RSO 1772-05-28. Avsked 1775-05-22. Död ogift 1811-01-26 i Uppsala och utgick med honom ätten. 'Han sökte få transportera sitt adelskap på sin mosters dotterdotters son, Carl Berg, men hans ansökan blev ej bifallen.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.