:

Högger nr 1475

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Högger nr 1475 †

Adlad 1713-04-05, introd. 1719. Siste manliga medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet med namnet Hogguer 1773.

Ätten härstammar från Schweiz och uppgives hava tillhört detta lands adel. Samtidigt som Antoine och Johan Jakob Hogguer (Tab. 2) den 5 april 1713 intogos på riddarhuset såsom svenska adelsmän och samma dag upphöjdes i friherrlig värdighet, blevo på Antoines ansökan även deras fader Mark Fredrik och farbroder Daniel intagna på deras adelskap under släktens ursprungliga namn Högger.

Litteratur: Nederlands' Adelsboek 1914.


TAB 1

Sebastian Högger. Gift med Elisabet Gsell.

Barn:

  • Hans Jakob Högger, född 1627-11-23 i S:t Gallen, Schweiz. Lakenkooper och fabrikör därst. samt kämnär och rådsherre. Död där 1710-11-25. Gift 1654-12-11 i nämnda stad med Margareta Bufler, född 1634-11-10 och död 1709-12-11 i S:t Gallen, dotter av Mark Fredrik Bufler och Anna Stauder.

Barn:

  • Mark Fredrik Högger, adlad Högger. Resident. Se Tab. 2.
  • Daniel Högger, adlad Högger, född 1659. Bankir. Död 1731. Se Tab. 3.

TAB 2

Mark Fredrik Högger, adlad Högger (son av Hans Jakob Högger, Tab. 1), född i S:t Gallen. Intagen på sönernas adelskap 1713-04-05, 'eftersom de härstammade från en gammal adlig ätt i Schweiz, varest de ännu voro bosatta, samt för den tjänst, varmed deras fader tillhandagått Carl XII' (introd. 1719 under nr 1475). Svensk resident i Schweiz (?). Han kallade sig baron Hogguer. Gift 1678 med Elisabet Locher. De hade tillsammans sexton barn.

Barn:

  • Johan Jakob Hogguer, adlad och friherre Hogguer, född 1680, död 1742. Se frih. ätten Hogguer, Tab. 1.
  • Antoine Hogguer, adlad och friherre Hogguer, född 1682, död 1767. Se frih. ätten Hogguer, Tab. 2.

TAB 3

Daniel Högger, adlad Högger (son av Hans Jakob Högger, Tab. 1), född 1659-01-22 i S:t Gallen. Lakenkooper därst. Därefter köpman i Lyon och bankir i Paris. Intagen i brorsönernas svenska adelskap 1713-04-05 (introd. 1719 under nr 1475). Fransk markis de Garo och greve de Bignan. Död 1731-10-00 i Paris. Han kallade sig Hogguer. Gift 1691-05-19 i S:t Gallen med Salomé Rietmann, född 1673-09-20 i Bischotszell i Schweiz, död 1750-03-04, dotter av Hans Melkior Rietmann och Sabine Gonzenbach.

Barn:

  • Jakob Christoffer (Hogguer), född 1697. Bankir. Död 1738. Se Tab. 4.

TAB 4

Jakob Christoffer (son av Daniel Högger, adlad Högger, Tab. 3), född 1697-05-04 i S:t Gallen. Köpman och bankir i Amsterdam. Död där och begraven 1738-01-30. Han kallade sig Hogguer. Gift 1721-09-00 i Bloemendaal vid Haarlem med Sara Chevallier, född 1701 i Surinam, död i köpingen Beverwijk i Nord-Holland och begraven 1751-07-08 i Amsterdam, dotter av Pieter Chevallier och Ester Espichel.

Barn:

  • Daniel (Hogguer), adopt. friherre Hogguer, född 1722, död 1793. Se frih. ätten Hogguer, Tab. 3.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: