:

Af Hasselgren nr 2157

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af HASSELGREN nr 2157

Adlad 1797-01-19, introd. s. å. Ätten, som aldrig varit bosatt i Sverige, fortlever sannolikt i Holland.


1 Ak. 2 At (HA).

  • Johan Bengtsson. Råd- och handelsman i Uddevalla. Gift med Carin Arwidsson.

Barn:

  • Arvid Johansson Hasselgren, född 1678-07-26 i Uddevalla. Handelsman och kyrkoråd därst. Död 1723-05-12 i Uddevalla och begraven s. å. 23/5 i Uddevalla kyrka. Gift 1699-07-02 i nämnda stad med Bodella Johansdotter Bagge, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-01-01 med borgmästaren i Uddevalla Anders Knape i hans 3:e gifte, född 1692, död 1753-06-15), född 1682, död 1756-01-21, dotter av handlanden i nämnda stad Johan Nilsson Bagge och Maren Larsdotter.

Barn:

  • Johan Hasselgren, född 1709-01-31 i Uddevalla. Grosshandlare i Amsterdam, där han upprättade ett betydligt handelskontor under firma Jan & Carl Hasselgren. Död 1782-05-29 i Amsterdam. Gift där med en Grothusen Anna Maria Groothuijsen.

Barn:

  • Conrad Adrian Hasselgren, adlad af Hasselgren, född 1750-01-22 i Amsterdam. Grosshandlare därst. Survivansfullmakt1 784-12-04 och svensk agent där1 1788-04-22. RVO 1789-07-00. Erhöll redan av Gustaf III resolution på adelskap2. Adlad 1797-01-19 (introd. s. å. under nr 2157). Nytt diplom som handelsagent1 1810-09-25. Död 1813-01-05 i Ryssland i Ambuchova nära Moskva. 'Han gjorde handelsresor till Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen och Ryssland.'. Gift 1777-06-03 med Cornelia Berta Spiering, född 1755-02-19 i Haag, död 1832-09-13 i Amsterdam. Dotter av holländske översten Spiering.

TAB 2

Jan Adrian, född 1778-06-19 i Amsterdam. Kammarjunkare 1802-12-09. Handelsagent i Amsterdam1 1814-03-09. Nytt diplom1 s. å. 17/10. Nytt diplom som svensk-norsk konsul1 1815-01-18. Generalkonsul 1817-06-27. Avsked1 1822-12-28. Död 1843-10-12 i Amsterdam. Gift 1:o 1805 med Catharina Adriana Couderc, född 1781, död 1810 i Amsterdam, . Gift 2:o med Elisabeth Henriette Couderc, född 1779, död 1844-12-04 i Amsterdam.

TAB 2. A

Jan Adriansson.

TAB 2. B

Cornelia Adrienne Jeanne, född 1812-02-23 i Amsterdam. Gift 1834-01-02 i Amsterdam med Jacobus Carel Lambertus Swarth

TAB 2. C

William Adrian, född 1814-03-24 i Amsterdam levde ännu vid faderns död (1843) i föräldrarhemmet.

TAB 2. D

Charles Marie, född 1817-02-21 i Amsterdam.

TAB 3

Carel Francois Ewout, döpt 1779, begr. 1783-08-13 i Amsterdam.

TAB 4

Alexander Ernestus, döpt 1781-03-28, begr. 1781-05-02 i Amsterdam.

TAB 5

Carel Alexander Fracois, döpt 1784-12-20, begr. 1788-08-28 i Amsterdam.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: