Hogg nr 1162

Från Adelsvapen-Wiki

1162.jpg


Adliga ätten Hogg nr 1162 †

Adlad 1689-02-28, introd. s. å. Utdöd efter 1715 och sannolikt före 1738.

Johan Gilbertsson Hogg var under åren 1637–1643 Axel Oxenstiernas förvaltare på Tidö.


1J. F. Bagge, Beskrifning om upstaden Örebro (1785). 2Um. 3Ht XV s. 411. 4Lk. 5At (L).

TAB 1

Olof Larsson. Uppgives hava varit borgmästare i Örebro, men varken någon borgmästare eller rådman med detta namn upptages i Bagges beskrivning över nämnda stad.1 Gift med Elisabet Persdotter, dotter av prosten och kyrkoherden i Örebro Petrus Mattiæ Helsingius och Elisabet Tideman samt syster till assistensrådet Lars Broman, adlad Broman.

Barn:

 • Johan Hogg. Gift med Elisabet Roland.

Barn:

 • Johan Johansson Hogg, adlad Hogg. Uppgives vara född i Stockholm, men kallas Cuprimontanus, då han blev student i Uppsala2 1658-10-06. Kopist på extra stat i kammarkollegium 1666-08-28. Bitr. protokollist 1667-05-07. Notarie s. å. 19/11. Sekreterare i exspektans 1676-01-28. Referendarie 1678-06-06. Sekreterare för kommersärendena 1681. Adlad 1689-02-28 (introd. s. å. under nr 1162). Död 1697-09-00 i Stockholm, och begraven i Katarina kyrka därst. [Ak]. Gift med Emerentia N. N., som efterlevde.

Barn:

 • Olof. Student i Uppsala2 1675-10-01. Var på 1680- talet inblandad i ett dråpmål, varför fadern 1684 anhöll om lejd för honom. Aktuarie i kommerskollegium 1695-01-03. Sökte sekreteraretjänsten efter fadern, men förbigicks. Fick tjänstledighet för utrikes resa 1698. Var fortfarande bortrest, då hans efterträdare i kollegium utnämndes 1701-10-10, och visste man då ej var han befann sig [Ak].
 • Johan. Student i Uppsala2 1681-05-14. Överlöjtnant vid amiralitetet. Kapten därst. 1698-04-11. Död ogift 1708-02-24.
 • Carl, död 1695-06-12 och begraven s. å. 11/8 i Arnö kyrka, Uppsala län.
 • Jakob, död 1695-06-29 och begraven s. å. 11/8 i Arnö kyrka.
 • Helena, döpt 1679-02-10 i Stockholm, död ogift och begraven 1696-05-09 i Katarina kyrka därst.
 • Catharina, död före 1702. Gift 1698 med kyrkoherden i Danderyds pastorat av Uppsala ärkestift Nils Fast i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Nessner), död 1717-04-26 [Hm].
 • Maria, levde 1712. Gift 1699 med brukspatronen på Lindfors bruk i Värmland Johan Schröder i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elkin Sparf, död 1698), född 1657. död 1707 [Svn].
 • Lars Peter, född 1683. Kapten. Död 1712. Se Tab. 2

TAB 2

Lars Peter (son av Johan Johansson Hogg, adlad Hogg, Tab. 1), född 16833. Sändes 1698 till Södra Birgittas hospital i Rom för att uppfostras till katolsk missionär i Sverige3. Var kvar där ännu 1700-07-003. Kapten i kejserlig tjänst. Kapten vid Värmlands ståndsdragonskvadron4 1710-10-22. Död 1712 före 31/10 och begraven i Wetzlerska graven i Glanshammars kyrka, Örebro län. Gift med Dorotea Christina Wetzler i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid dalregementet Johan Fogelgren, död 1716-11-11 i Uddevalla4. Gift 3:o 1719 med majoren Hans Jakob Munck af Fulkila, född 1692, död 1778), född 1689, död 1767-05-11 Pingebo, dotter av överstelöjtnanten Peter Wetzel, adlad Wetzler, och Dorotea Clerck.

Barn:

 • Carl Peter. Levde 1715-10-02, då Svea hovrätt förordnade förmyndare för honom. Var sannolikt död före 1738, då hans farbroder Johans innestående lönefordran ärvdes och utkvitterades av dennes kusin friherrinnan Elisabet Cronberg, född Broman.5

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.