:

Broman nr 587

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Broman nr 587 †

Adlad 1653-01-28, introd. 1655. Utdöd 1669.


  • Ätten har intet samband med adl. och-friherrl. ätterna Broman och 222.

1 Hm. 2 Um. 3 A. Noreen, Släkten Noreen (1917).

  • Petrus Mattiaæ, Helsingius. Filosofie magister i Uppsala. Lärare vid katedralskolan i Strängnäs. Kyrkoherde i Bälinge pastorat av Strängnäs stift 1611 och i Örebro 1614. Prost över Närke. Död 1618.1 Gift med Elisabet Tidemanni, dotter av dekanus i Strängnäs och kyrkoherden i Fogdö Tidemannus Laurentii Gevaliensis och Margareta, prosten och kyrkoherden i Strängnäs Reinhold Ragwaldi dotter.

Barn:

  • Lars Broman, adlad Broman, till Appelty (nu Apertin) i Kils socken, Värmlands län. Född 1615-01-08 i Örebro. Student i Uppsala 1627 i febr.2. Syndikus i Göteborg 1645-01-30. President i byggningskollegium därst. 1650-02-27. Adlad 1653-01-28 (introd. 1655 under nr 587). Häradshövding i Vätle och Askims härader med Hisingen 1653-05-26. Burggreve i Malmö och assistentråd vid skånska generalguvernementet 1658-05-29. Kanonikus i Lund. Död 1669 i Malmö och begraven därst. i S:t Petri kyrka s. å. 4/7 samt slöt själv sin adl. ätt. Gift3 1:o 1647-10-10 med Maria Norenia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1630 med kyrkoherden Sveno Christophori Brunius, död 1645, se adliga ätten Broman), född 1610-12-07, död 1663, dotter av prosten och kyrkoherden i Nors pastorat av Karlstads stift Erlandus Gudmundi, en av Löwenhielmarnas stamfäder, och hans 2:a hustru Anna Kax. Gift 2:o med N. N.

Barn:

  • Peter, död barn före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: