:

Golawitz nr 383

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Golawitz nr 383 †

Natural. 1648-11-28, introd. 1649. Utdöd i slutet av 1600-talet.


1Rf. 2Lå. 3Um. 4Pernå kyrkoarkiv.

  • Daniel Golovatsjev, född i Ryssland av en gammal rysk adlig ätt. Var fänrik vid ryttmästaren Bertil Henrikssons (Ekelöf) fana, då han 1602-06-16 fick frälseförläning på gods i Mörskoms socken i Finland. Var ryttmästare för en fana svenska ryttare 1606 och fick s. å. 28/6 i förläning 92 hela mantal i Pyttis, Sibbo och Helsinge snr. Erhöll frälsebrev 1613-07-22 Fantsnäs Hade förläningar även i Livland (Lode län). Död 1613. Gift med Catharina Vuoria, som levde änka 1629, då hon enligt k. brevet 1613-07-12 ännu besatt mannens förläningar [Al.].

Barn:

  • Peter Golavitz, natural. Golawitz, till Fantsnäs och Degerby. Född 1606 på Fantsnäs. Rotmästare vid Setons regemente 1624. Fänrik vid Creutz' regemente 1631. Kapten vid Mattias Forbus regemente 1639. Kapten vid livgardet 1645. Natural. svensk adelsman 1648-11-28 (introd. 1649 under nr 383). Major vid Georg von Schwengelms dragonregemente 1655-07-06. Var överstelöjtnant i aug. 1660, då han dömdes till livets förlust för dråp på kaptenen Anders Hästesko af Målagård, men erhöll pardon 1661-02-14, sedan det utretts att han först blivit överfallen av Hästesko och att denne avlidit till följd av att såren vanvårdats. Gjorde testamente 1673 till riksrådet Lorentz Creutz, förklarande sin son Johan arvlös, emedan han »sin egen fader med spott, förakt, hot och undsägelser till själva livet mött och sidvördat». Död 1673-09-30 på Degerby enligt inskription på hans kopparkista, som förvaras i Pernå kyrka s nya klockstapel [Rf]. Gift före 1635 med Brita Ruuth, född omkr. 1593, död 1674, dotter av kronofogden Didrik Persson (Ruuth i Finland) och Aurora Silfversparre. Hon testamenterade 1674-01-22, trots sin avlidne makes vilja, all sin egendom till sonen, men Åbo hovrätt förkastade testamentet [Rf].

Barn:

  • Johan. Student i Åbo 1647, i Dorpat 1648-02-19 och i Uppsala 1650 i okt.3. Bevistade riksdagen 1654. Var 1657 löjtnant vid Nylands kavalleriregemente. Blev av Åbo hovrätt 1674-06-27 dömd från livet för åtskilliga svåra och ogrundade beskyllningar mot riksrådet Lorentz Creutz och dennes ogifta dotter, men fick försköning till livet 1675-06-09 och dömdes i stället till evig landsflykt. Ogift, men var 1670 trolovad med Christina Sabelstierna.
  • En dotter, död omkr. 1655.
  • En dotter, begraven 1663-10-00 i Pernå socken [4].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: