Eksköld nr 1410

Från Adelsvapen-Wiki

1410.jpg


Adliga ätten Eksköld nr 1410 †

Adlad 1705-11-04, introducerad 1710. Ansågs utdöd redan på 1780-talet.

Medlemmar av ätten skrevo sig Ekensköld.


TAB 1

Lars Nilsson. 'var 124 eller, efter andras uträkning, 116 år gammal då han dog 1648-01-29. Ligger begraven i Västerås domkyrka vid södra kordörren litet framför pelaren'.

Barn:

 • Staffan Larsson, född i Munktorps socken, Västmanlands län. Inspektor på Gotland, där han upprättade den första jordeboken. Död 1670-03-25 i Visby. Gift 1642-06-12 i Nikolai församling, Stockholm med Brita Allertz, döpt i Nikolai församling, Stockholm 1621-07-25, död efter barnsäng 1658-02-10, dotter av rådmannen i nämnda stad Claes Allertz och Brita Jakobsdotter samt syster till konung Carl X Gustafs mätress Märta Allertz.

Barn:

 • Claes Ekelundh, adlad Eksköld, född 1656-02-08 i Visby. Medföljde ambassadörerna Sparre och Ehrensteen till England och Holland 1672. Gick i holländsk tjänst 1673. Pikenerare i svensk tjänst 1674-03-09. Sergeant vid svenska fotgardet 1674. Fänrik vid Upplands regemente 1675-02-09. Löjtnant vid Upplands regemente 1676-04-07. Regementskvartermästare 1677-01-02. Kapten 1678-05-14. Avsked 1702-08-06 för sjukdom. Överstelöjtnant vid Västgöta femmänningsregemente till fot 1703-02-12. Adlad 1705-11-04 (introducerad 1710 under nr 1410). Stadsmajor i Göteborg 1707-06-13. Död i Göteborg 1711-06-07. 'Han förhöll sig alltid såsom en behjärtad soldat.' Gift 1679-02-02 på Vistaberg med sin kusin Maria Westeman, död på Överby, Sollentuna socken, Stockholms län och begraven 1744-11-13, dotter av kämnären i Stockholm Anders Westeman och Maria Allertz samt syster till lagmannen Anders Westeman, adlad Wästfelt.

Barn:

 • Gustaf, född 1680-11-01, död 1681-01-27 i Stockholm och begraven i Ladugårdslands kyrka
 • Hedvig, född 1682-02-26, död 1682-01-27 och begraven i Ladugårdslands kyrka
 • Carl, född 1683-12-14. Volontär vid Upplands regemente 1699. Sergeant vid Upplands regemente 1701. Fänrik 1701-09-07. Råkade vid Warschau i duell med sin kapten Svinhufvud samt deserterade 1703-04-15. Gick i rysk tjänst och säges där blivit överstelöjtnant. Död omkring 1716 i Asov.
 • Anna Sofia, född tvilling 1685-03-11, död 1691-03-19.
 • Magdalena, född tvilling 1685-03-11, död 1694-07-01. Båda dessa ligga begravda i Vassunda kyrka, Stockholms län.
 • Anders, född 1686-08-24 i Vassunda socken. Underofficer vid norra skånska kavalleriregementet 1703. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Fänrik vid Upplands regemente 1707-12-06. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1708-12-06. Kaptens karaktär 1723-08-22. Avsked för sjuklighet och blessyrer 1724-02-22. Pensionerad 1736-09-30. Död barnlös 1749-01-20 på Överby och begraven i Sollentuna kyrka. Han blev vid Poltava fången hos ryssarna och förd till Saranski, därifrån han återkom först efter fredsslutet [Lk.]. Gift 1726-09-20 med Sara Arbin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med taffeltäckaren Peter Gädda, död 1725-03-00), född 1692, död 1744-04-14 på Överby och begraven i Sollentuna, dotter av rådmannen i Arboga Erik Nilsson Arbin (fader till överinspektören Magnus Gabriel Arbin, adlad Stiernsparre), och hans 1:a hustru Brita Brandin.
 • Hedvig Eleonora, född 1687-10-17, död 1687-12-16, begraven i Vassunda.
 • Gustaf Otto, född 1690-01-12, död 1690-01-22, begraven i Vassunda.
 • Claes, född 1691-11-19, död 1692-03-06, begraven i Vassunda.
 • Gustaf, född 1692-12-11, död 1693-08-05, begraven i Vassunda.
 • Ulrika, född 1694-11-10, död 1695-01-26, begraven i Vassunda.
 • Staffan, född 1696-03-16. Sergeant vid greve Oxenstiernas regemente 1711. Fältväbel vid generalmajor Duwalls dragonregemente. Fången i Ryssland, därifrån han återkom 1719-09-29. Var lärminör vid artilleriet i Stockholm 1724. Underminör vid artilleriet i Stockholm, 1727-04-28. Sergeant 1727-05-11. Kommenderad till Finland 1727-06-05, där han var sergeant vid garnisonskompaniet i Fredrikshamn 1729. Var död 1747 och efterlämnade änka och barn. Gift 1722-09-16 i Gävle med Margareta Klingh i hennes 2:a gifte.
 • Anna Magdalena, född 1697-05-24, död ogift.
 • Nils Otto, född 1700. Assessor. Död 1753. Se Tab. 2

TAB 2

Nils Otto (son av Claes Ekelundh, adlad Eksköld, Tab. 1), född 1700-06-25. Student i Uppsala (Um.). 1717-12-12. Häradshövding i Vilske och Fjäre härader i Halland och tillika borgmästare i Kungsbacka 1733. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1738-10-19. Assessor i Göta hovrätt 1752 men tillträdde ej. Död 1753-01-28 på sin egendom Örmanäs, Ölmevalla socken, Hallands län. Gift 1728-08-18 på Norsholm, Kimstads socken, Östergötlands län med Maria Margareta Ehrenspetz, född 1711, död 1770-11-15 i Kungsbacka, dotter av direktören Peter Speet, adlad Ehrenspetz, och Christina Samuelsdotter.

Barn:

 • Christina Maria, född 1729-09-04 i Norrköping.
 • Claes Peter, född 1731-12-24 på Loddby, Kvillinge socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1748-10-29.
 • Nils Otto, född 1733-07-25 på Loddby.
 • Margareta, född 1734-09-21 i Kungsbacka, död 1822-01-31 på Ebbagården, Onsala socken, Hallands län. Gift 1764-04-27 i Skepplanda socken, Älvsborgs län med prosten och kyrkoherden i Onsala pastorat av Göteborgs stift Johan Moeller, döpt 1726-11-29 i Varberg, död 1796-12-10 i Onsala prästgård. (Sgn.)
 • Carl Gustaf, född 1736-04-07 i Kungsbacka.
 • Anna Lovisa, född 1738-05-08 Vallda, död 1795-04-04 i Mönsterås. Gift 1769-05-02 på Kråkerum, Mönsterås socken, Kalmar län med handlanden Daniel Boberg.
 • Christina Beata, född 1739-11-24 på Vallda, död ogift 1763-09-25 i Stockholm.
 • Adolf.
 • Anna Christina.
 • Hedvig Eleonora. Bodde 1756 på Rossared, Fjärås socken, Hallands län.
 • Ulrika, född 1745-02-29 på Örmanäs, död på Örmanäs 1745-10-00.
 • Ulrika, född 1748-02-29 på Örmanäs, död 1759-11-26 i Kungsbacka.
 • Anders, född 1751-04-10 på Örmanäs, död 1759-11-26 i Kungsbacka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.