Ehrenspetz nr 1388

Från Adelsvapen-Wiki

1388.jpg


Adliga ätten Ehrenspetz nr 1388 †

Adlad 1702-01-10, introd. 1703. Adlad och adopt. 1704-05-06. Utdöd 1747-08-09.


 • En tredje son till Henrik Speet (Tab. 2), livdrabanten Johan Ehrenspetz, död 1709-11-16 i Bender, upptog brödernas adliga namn utan att vara intagen i någonderas adelsbrev. Sedan ättens siste manlige medlem kaptenen Carl Henrik Ehrenspetz 1747 avlidit28/12, anhöll hans svåger assessorn Harald Urlander »att benådas med adlig sköld och värdighet samt att få upptaga Ehrenspetzska namnet», vilket av K. M:t bifölls 1747-12-11 och kommunicerades ridderskapet och adeln utan att föranleda vidare åtgärd.

1 Öä. 2 Lk. 3 Um. 4 Sön. 5 Ak.

TAB 1

Peter Speet. Inkom från Lübeck och avlade 1637-07-04 borgared som vantmakare i Norrköping. Inrättade där ett vantmakeri (klädesfabrik) 1642. Erhöll stadfästelse å privilegierna härå 1652-05-24. Erhöll jämte Peter Danckwardt ytterligare stadfästelse å nämnda privilegier 1655-07-09. Begraven 1665-09-03 i Norrköping och kallas då: en förnämlig handelsman och facteur [Öä]. Gift 1:o med Elin, som begraven 1645-6-00 i nämnda stad. Gift 2:o före 1646-03-29 med Malin Larsdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1670-12-06 med tullnären och faktorn i Norrköping Abel Becker, död kort före 1698-03-24). Begraven 1692-06-19 i nämnda stad, dotter av borgmästaren därst. Lars Henriksson (Stockenström) och Malin Danielsdotter [Öä].

Barn:

 • 2. Henrik Speet, född 1653. Rådman och faktor. Död 1705. Se Tab. 2.
 • 2. Peter Speet, adlad Ehrenspetz, döpt 1660-02-12 i Norrköping1. Faktor vid det av fadern anlagda vantmakeriet i nämnda stad. Adlad 1702-01-10 jämte brorsonen Abel Speet (denne introd. 1703, under nr 1388), död ogift 1702, kort efter adlandet.

TAB 2

Henrik Speet (son av Peter Speet, Tab. 1), döpt 1653-03-29 i Norrköping. Rådman och faktor i nämnda stad. Död 1705 efter 15/1, men före 6/6. Han ägde Skvällinge i Östra Skrukeby socken och Orga i Vånga socken (båda i Östergötlands län.) [Öä]. Gift 1:o 1673-11-13 i Östra Skrukeby socken med Maria Larsdotter Falck. Gift 2:o med Sara Petersdotter Ritter, begraven 1689-11-03 i Norrköping. Gift 3:o 1694-06-17 i Stockholm med Elisabet Ditmar, död barnlös och begraven 1716-06-10 i Norrköping [Öä].

Barn:

 • 1. Peter Speet, adlad och adopt. Ehrenspetz, född 1674. Kommissarie. Död 1738. Se Tab. 3.
 • 1. Abel Speet, adlad Ehrenspetz. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1697. Korpral därst. 1698. Adjutant 17002. 2. Kornett 1701-04-09. 2. Löjtnant s. å. 12/4. Adlad 1702-01-10 jämte farbrodern. 1. löjtnant2 1702-07-21. Kapten vid Taubes dragonregemente 1703-12-12. Konfirm.fullm.2 1704-05-28. Major vid Upplands regemente 1710. Transp. till Östgöta kavalleriregemente 1711-03-11. Överstelöjtnant vid Upplands stånddragonregemente 1712-03-03. Avsked s. å. 20/3. Död ogift och slöt själv sin ättegren.

TAB 3

Peter Speet, adlad och adopt. Ehrenspetz (son av Henrik Speet, Tab. 2), född 1674. Faktor vid klädesfaktoriet i Norrköping. Adlad 1704-05-06 och adopterad på broderns adl. namn och nummer. Kallas kommissarie 1718. Död 1738-04-24 och begraven s. å. 2/5 i Norrköping. Hade 1:o nedanstående naturliga son. 2:o gifte 1705-11-26 Skvällinge med Christina Samuelsdotter, född 1683-05-01 i Karlskrona, död 1718-10-30 Norsholm s socken i nämnda län, och begraven s. å. 6/11 i Norrköping, dotter av amiralitetskaptenen Samuel Carlsson, 'som skall hava varit konung Carl X Gustafs naturliga son, och blev på konung Carl XI:s bekostnad ståtligt begraven'.

Barn:

 • 1. Carl Henrik, blev genom k. resolution legitimerad. Student i Lund 1713. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Adjutant därst. 1718. Löjtnant vid konung Stanislai livdragonregemente i Danzig 1733. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst. Premiärkapten vid konung Stanislai livdragonregemente 1735. Kornett vid Nylands dragonregemente 1737-07-18. Död ogift 1747-08-09 i Adolf Fredriks förs. i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Peter, född 1709. Student i Uppsala3 1723-07-06 och i Lund 17284. Östgöta nations kurator 1729–1730. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1731-06-26. Ogift ihjälstucken 1736-01-06 av regementsfältskären vid Östgöta infanteriregemente Liborius Baumgardt i Norrköping.
 • 2. Maria Margareta, född 1711, död 1770-11-15 i Kungsbacka. Gift 1728-08-18 på Norsholm med assessorn Nils Otto Eksköld, född 1700, död 1753.
 • 2. Anna Christina, född 1712, död som barn.
 • 2. Henrik Samuel, född 1714, död ung.
 • 2. Anna Christina, född 1718, död 1763-05-10 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Gift 1736-10-28 i Norrköping med assessorn i kommerskollegium Harald Urlander, född 17(09), död 1753-12-01 i Stockholm.5

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.