Ek från Alseda

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Magnus Svensson Ek, född 1660 (åu); häradsskrivare; † 1731-01-17 på Lockerud, Leksbergs sn, begr 31/1 (källa: Genline ID 1546.32.24000). Gift med Margareta Bure, född 1665 (åu), † 1725-03-22 på Lockerud, Leksbergs sn, begr 11/4 (60 år gammal, källa: Genline ID 1546.32.23700), dotter till befallningsmannen på Läckö slott Olof Rolandsson Bure och Christina Lechandra. Ek

Son:

 • Anders Ek, född 1698; mönsterskrivare; † 1755. se Tab 2.

TAB 2

Anders Ek, (son till Magnus Ek, Tab 1), född 1698; mönsterskrivare; † 1755-09-01 på Lockerud, Leksbergs sn, begr 2/9 (slag, 56 1/3 år gammal, källa: Genline ID 1546.33.36500). Gift med Brita Östman, född 1692 i Fredsbergs sn, † 1755-02-01 på Lockerud, Leksbergs sn, begr 9/2 (bröstfeber, 62 3/4 år gammal, källa: Genline ID 1546.33.36500).

Barn:

 • Magnus Ek, född 1721 på Lockerud, Leksbergs sn, † där s å.
 • Bryngel Ek, född 1722 på Lockerud, Leksbergs sn, † där 1723.
 • Anna Margareta Ek, född 1723 på Lockerud, Leksbergs sn.
 • Margareta Catharina Ek, född 1724 på Lockerud, Leksbergs sn.
 • Anders Magnus Ek, född 1726; regementskamrer; † 1808. se Tab 3.
 • Bryngel Ek, född 1729 på Lockerud, Leksbergs sn.
 • Brita Christina Ek, född 1731 på Lockerud, Leksbergs sn. Gift med kyrkoherden Benedictus Jungblad, född 1713 i Öttums sn. Paret fick 2 barn.
 • Ingrid Helena Ek, född 1731 på Lockerud, Leksbergs sn. Gift 1:o med Philip Tidström, född 1727 i Mariestad. Paret fick 3 barn. 2:o med Henrik Jonas Liljeberg. Paret fick 3 söner.
 • Anders Ek, född 1738 på Lockerud, Leksbergs sn.

TAB 3

Anders Magnus Ek, (son till Anders Ek, Tab 2), född 1726-11-06 på Lockerud, Leksbergs sn, dpt 10/11 (källa: Genline ID 1546.32.21900 och 973.11.55400); regementskamrer; † 1808-12-14 på Hulta Säteri, Alseda sn (83 år gammal, källa: Genline ID 973.28.33200). Gift med jungfrun Barbro Maria Aurell, född 1739 i Odensåkers sn (källa: Genline ID 973.10.15500), † 1804-05-23 på Hulta Säteri, Alseda sn (bråck, 66 år gammal, källa: Genline ID 973.28.33000), dotter till häradshövdingen Anders Lorentz Aurell och Anna Elisabet Wennberg.

Barn:

 • Anders Lorentz Ek, född 1760 i Leksbergs sn.
 • Anna Brita Ek, född 1762 i Leksbergs sn.
 • Magnus Justus Ek, född 1764; regementskommissarie; † 1843. se Tab 4.
 • Erik Johan Ek, född 1767; arrendator; handelsman; † 1849. se Tab .
 • Brita Elisabet Ek, född 1770 i Leksbergs sn, † 1807 i Nottebäcks sn. Gift 1796 i Björsäters sn med Anders Peter Tengblad, † 1854 i Stenberga sn. Paret fick 2 döttrar.
 • Carl Fredrik Ek, född 1773; fältväbel; † 1848. se Tab .
 • Anna Sofia Ek, född 1776 i Leksbergs sn.
 • Claes Sigrid Ek, född 1782-01-22 (källa: Genline ID 973.10.15500); förare vid Kalmar reg:te.

TAB 4

Magnus Justus Ek, (son till Anders Magnus Ek, Tab 3), född 1764-01-09 på Lockerud, Leksbergs sn (källa: Genline ID 973.14.29200); lantmäteridirektör; † 1843 på Hulta Storegård Säteri, Alseda sn. Gift 1:o med friherrinnan Hedvig Sofia Falkenberg af Trystorp, född 1775-09-18 på Hultsby Säteri, Näsby sn, dpt 20/9 (källa: Genline ID 1119.16.51700 och 973.10.15500), † 1817-01-04 på Hulta Storegård, Alseda sn (slag, 42 år gammal, källa: Genline ID 973.28.34100), dotter till hovjunkaren, friherre Johan Patrik Falkenberg af Trystorp och Hedvig Ulrika Silfversparre; 2:o med demoisselle Ulrika Eleonora Gyllenskepp, född 1780-03-26 i Fridlevstads sn, dpt 28/3 (källa: Genline ID 1751.22.7000), dotter till hovpredikanten Magnus Gyllenskepp och Engel Sofia Kindin.

Barn 1:o:

 • Lars Isak Magnus Ek, född 1801; kommissionslantmätare; godsägare; † 1875. se Tab 5.
 • Carl Johan Ek, född 1802; se Tab 7.
 • Maria Ulrika Sofia Ek, född 1804-01-25 på Hulta Storegård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.10.15500), † 1832-05-03 i Kalmar sfs (lungsot, 29 år gammal). Gift 1822-01-29 på Hulta Storegård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.29.58200) med kronobefallningsmannen i Östra härad, senare rådmannen i Kalmar Johan Lorentz Liedholm, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1839 i Kalmar sfs med Anna Catharina Karlsson), född 1794 i Edshults sn, † 1843 i Kalmar sfs. Paret fick flera barn.
 • Gustaf Ek, född 1805-10-21 på Hulta Storegård, Alseda sn.
 • Isak Gustaf Melchior Ek, född 1807-10-15 på Hulta Storegård, Alseda sn, † där 1813-01-09.
 • Claes Gustaf Melchior Ek, född 1808 på Hulta Storegård, Alseda sn, † där 1809-04-15.
 • Helena Fredrika Charlotta Ek, född 1812-09-01 på Hulta Storegård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.14.29200). Gift 1837-06-22 i Alseda sn med regementskommissarien Sven Adam Kullberg, född 1802 på Nyaby Kronogård, Alseda sn. Paret var barnlösa.
 • Frans Oskar Fredrik Ek, född 1814-09-22 på Hulta Storegård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.14.29200).

TAB 5

Lars Isak Magnus Ek, (son till Magnus Justus Ek, Tab 4), född 1801-09-19 på Hulta Storegård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.19.67800); ingenjör; kommissionslantmätare; godsägare; sålde Hulta Säteri omkr 1850 till von Porat; ägde Hjertaryds Storegård, 1 mtl oförmedlat Frälse, Korsberga sn (källa: Genline ID 1102.27.44800); † 1875 på Ankarsnäs, Korsberga sn. Gift 1:o 1847 i Ingatorps sn med demoisselle Hedvig Margareta Krafft, född 1818-05-25 på Uddetorp, Simonstorps sn, dpt 1/6 (källa: Genline ID 365.16.71600 och 973.19.67800), † 1849-10-14 på Hulta Säteri, Alseda sn (barnsäng, källa: Genline ID 973.30.61400 och 973.19.67800), dotter till komministern i Simonstorps pastorat Lars Krafft och Christina Hertzman; 2:o 1854-10-28 i Norra Solberga sn (källa: Genline ID 1102.27.44800) med demoisselle Hedvig Charlotta Henrika Queckfeldt, född 1815-06-18 i Norra Solberga sn (källa: Genline ID 1102.27.44800), dotter till kaptenen August Vilhelm Queckfeldt och Christina Sofie von Köhler.

Dotter 1:o:

 • Hedvig Christina Agnes Eklasin Ek, född 1849-08-26 på Hulta Säteri, Alseda sn (källa: Genline ID 973.19.67800).

Son 2:o:

 • Sven Fredrik Vilhelm Justus Efarim Ek, född 1857-10-14 i Vetlanda sn (källa: Genline ID 1102.27.44800).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Linköpings stifts herdaminne av Westerlund & Setterdahl. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.