:

D´Orchimont nr 2227

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätterna d'Orchimont nr 2227 och Dorchimont nr 2252

Ätten d'Orchimont adlad 1812-04-06 enligt 37 § R.F., introducerad 1814. Ätten Dorehimont adlad 1817-10-07 enligt 37 § R. F., introducerad samma år. Avförd på riddarhuset såsom utgången 1824.

Gammal adlig ätt från Luxemburg, vars äldste kände stamfader var den på 900-talet levande Arnaul de Granson, greve av Chiny. Han hade i sitt gifte med Mathilde, dotter av Recuin, greve av Ardenne, fyra barn, av vilka den äldste sonen Otton blev greve av Chiny efter fadern. Den andre sonen Godefroy byggde slottet Orchimont, vilket förstördes 1636, och blev stamfader för ätten d'Orchimont. En ättling till Godefroy var nedanstående Jean Louis d'Orchimont.

TAB 1

Jean Louis d'Orchimont, född 1580-09-22. Ägde godset Bièvre i Luxemburg [Öä]. Gift med N. N. D'Ardelle.

Barn:

 • Jacques d'Orchimont, född 1609-09-13 på slottet Orchimont4. Kapten i Österrikisk tjänst. Kommendant i Neuchâtel. Avsked ur krigstjänsten och guvernör över staden Bouillon. Gift med Jeanne de Vauthier [Öä].

Barn:

 • Charles Ferdinand d'Orchimont, född 1635-12-18 på slottet Orchimont4. Gift med Jeanne Marguerite de Hollogne de Hasgniée [Öä].

Barn:

 • Jean d'Orchimont (översiktstab. 1), född 1686-12-23. Kapten i fransk tjänst och deltog i fälttågen i Belgien 1706-1709. Utflyttade i början av 1700-talet från Luxemburg på grund av förföljelserna mot hugenotterna efter Nantesiska ediktets upphävande och blev fransk språklärare i Stockholm. Död 1754-03-29 i Stockholm. Gift 1:o med Marie Elisabet de la Lande, död 1732-03-02 i Stockholm. Gift 2:o i Stockholm 1732-07-12 med Elisabet Burman från vilken han blev skild 1744, död änka [Öä].

Barn:

 • Vilhelm Albrecht d'Orchimont, född 1716-03-17 i Stockholm. Kom i tjänst vid artilleriet 17331. Gick 1734 i konung Stanislaus i Polen tjänst1. Löjtnant i konung Stanislaus i Polen tjänst1. Avsked1 1736-03-18. Kornett1 vid Bohusläns dragonregemente 1736-11-17. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1737-03-01. Genom byte livdrabant 1747-01-28. Kaptens avsked1 1748-02-15. Sedan handlande och skeppsredare i Strömstad. Död 1787-04-14 på sin frälsegård Nordkärr i Skee socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1745-04-10 i Strömstad med Anna Maria Strömdahl, född 1713-08-10 i Strömstad2, död i Strömstad 1750-10-26, dotter av borgmästaren i Strömstad, tit. assessorn Jakob Olofsson Strömdahl och Anna Helgesdotter Bruhn2. Gift 2:o 1752 i Varberg med Barbara Busck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746 med rådmannen i Malmö Georg Gammal, död 1750), född 1715-09-13, död 1781-07-23 på Nordkärr, dotter av handelsmannen och konvoj kommissarien i Göteborg Johan Hansson Busck och Anna Thalena Gathe (syster till Christian och Lars Gathenhielm).

Barn:

 • 2. Carl Ferdinand Johan d'Orchimont, adlad d'Orchimont, född 1757-04-19 i Göteborg4. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1772-08-04. Undergick examen som bössmästare 1772-08-28. Furir vid artilleriet 1772-09-15. Styckjunkare vid artilleriet 1773-06-07. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1773-08-23. Flyttad till Göteborgsbrigaden 1775-03-29. Löjtnant vid artilleriet i Kalmar 1783-08-28. Artillerikaptens avsked 1784-03-24. Gick åter i tjänst vid artilleribrigaden i Göteborg 1788-10-07. Brigadchef för artilleriet i Bohuslän 1789-04-08. RSO 1790-03-26. Chef för Bohusläns norra skärgårdsarmering 1801-03-24. Major i armén 1801-09-22. Avsked 1812-01-07. Adlad 1812-04-06 enligt 37 § R. F. (introducerad 1814-03-12 under nr 2227). Död 1824-01-11 i Strömstad. Han bevistade finska kriget 1788-1790. Ägde Nordkärr. Gift 1782-09-29 i Marstrand4 med Anna Christina Bundsen, född 1766-09-29 i Marstrand4, död 1850-11-24 i Strömstad4, dotter av grosshandlaren i Uddevalla Fredrik Bundsen och Anna Catharina Cahman.

Barn:

 • Vilhelm Albrekt, adlad Dorchimont, född 1783. Landshövding. Död 1861. Se Tab. 2.
 • Fredrik, född 1784-09-08 i Marstrand. Kanslist i krigskollegium 1806. Notarie i krigskollegium 1807. Sekreterare 1809. Krigsråd 1812. RNO 1818-05-20. Generalintendent 1819-11-30. HLKrVA 1829. KVO 1832-06-24. Död ogift 1833-05-26 i Stockholm [KrAK].
 • Jean Charles, född 1785-08-11 i Marstrand, drunknade 1800 i Spanska sjön.
 • Anna Catharina, född 1786-09-08, i Marstrand, död 1870-12-28 i Skara. Gift 1804-08-24 i Marstrand med överstelöjtnanten Alexander Carl Simmingsköld, född 1772, Död 1845.
 • Barbara Maria ( Bara ), född 1787-09-15 i Marstrand, död 1873-10-27 i Stockholm. Gift 1807-09-28 i Strömstad med kronofogden i Norrvikens fögderi, tit. assessorn Carl Jakob Lindström, född 1784-06-14 i Stockholm, död i Stockholm 1826.
 • Johanna Gustava, född 1788-11-05 i Marstrand, död 1871-09-23 i Strömstad. Gift där 1818-10-18 med handlanden Arvid Körner född 1771-06-09 död 1827-06-26.
 • Bror Adam , född 1790. Tullförvaltare. Död 1875. Se Tab. 3.
 • Eva Fredrika, född 1791-07-17 på Nordkärr, död 1872-08-23 i Strömstad. Gift där 1813-12-24 med lotslöjtnanten, sedermera handlanden Johan Christoffer Pallin, född 1786-05-04, död 1843-04-07.
 • Charles Emil, född 1792-08-20, död 1792-10-19.
 • Charles Emil, född 1795. Major. Död 1850. Se Tab. 5.
 • Charlotta Christina, född 1797-02-26 på Nordkärr, död 1823-05-22 i Kilanda socken, Älvsborgs län. Gift 1816-10-09 i Strömstad med prosten och kyrkoherden i Torups pastorat av Göteborgs stift Anders Beckman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1825 i Kungälv med Maria Christina Mjöberg, född 1805, död 1831 i Drängsereds prästgård, Hallands län, gift 3:o 1842 i Torup med Lovisa Rystedt, född 1805, död 1886 i Göteborg), född 1783 i Göteborg, död 1859-05-19 i Torups prästgård [Sgn].
 • Leonard, född 1798-11-02 på Nordkärr, död ogift 1838-04-20 på Nordkärr. Var dövstum.
 • Carolina Albertina, född 1800-09-05 på Nordkärr, död på Nordkärr 1801-05-15.
 • Maria Françoise, född 1803-05-19 på Nordkärr, död på Norrkärr 1804-04-12.
 • Vilhelmina Albertina Mina , född 1805-10-30 på Nordkärr, död 1876-06-27 i Strömstad. Gift 1832-04-26 på Ejgst vid Strömstad med handlanden Magnus Norberg, född 1787-01-20, död 1854-04-11.
 • Vilhelm Fredrik, född 1812-09-09 i Strömstad, död i Strömstad 1817-04-20.

TAB 2

Vilhelm Albrekt, adlad Dorchimont (son av Carl Ferdinand Johan d'Orchimont, adlad d'Orchimont, Tab. 1), född 1783-06-28 i Marstrand. Kadett vid Karlberg 1798-09-24. Utexaminerad 1801-09-22. Fänrik vid livregementets värvade infanteriregemente 1801-10-06. Sekundlöjtnant vid livregementets värvade infanteriregemente 1802-05-06. Premiärlöjtnant vid finska gardet 1808-05-06. Sekreterare i krigskollegium 1808-11-19. Kapten i armén 1809-02-15. Kapten i 2. gardesregementet 1810-04-10. Kompanichef i 2. gardesregementet 1810-11-20. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1812-07-12. GMtf 1814-01-06. RSO 1814-01-28. Majors n. h. o. v. 1814-08-25. Major i armén 1814-11-16. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1815-08-15. Adjutant hos kronprinsen 1816-01-06. Överste och chef för Västgötadals regemente 1817-04-15. Adlad 1817-10-07 enligt 37 § R.F. (introducerad 1817-11-15 under nr 2252, men ärvde vid faderns död 1824 dennes högre nummer på riddarhuset, vadan adlade ätten Dorchimont nr 2252, då avskrevs såsom utgången). Adjutant hos konungen 1818. Generaladjutant 1826-05-11. Tillförordnad överbefälhavare å Karlstens fästning 1833-12-00-1834-06-06. Tillförordnad landshövding i Örebro län 1834-08-28-1836-01-01. KSO 1836-01-28. Tillförordnad landshövding i Skaraborgs län 1837-09-01. Generalmajor och konungens 1. adjutant 1838-01-28. Landshövding i Skaraborgs län 1838-03-09. Avsked 1851-01-07. KmstkSO 1851-11-10. CXIVJ:smed 1855-07-16. Död 1861-12-20 i Stockholm. Bevistade kriget mot Norge 1809 såsom adjutant hos kommenderande generalen en chef och kriget i Tyskland 1813 och 14 såsom ordonnansofficer hos kronprinsen Carl Johan. Skickades 1814-01-00 till Stockholm med nycklarna till fästningen Gluckstadt. Ägde säteriet Ulfstorp i Sparlösa socken, Skaraborgs län 1824-18294. Gift 1815-05-13 i Stockholm med Fredrika Nilsson, född 1788-10-13 i Grythytteheds socken, Örebro län, död 1850-01-22 på Marieholms landshövdingresidens vid Mariestad, dotter av bergsmannen och brukspatronen Nils Nilsson på Grythyttehed och Christina Schwartz.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, född 1817-06-21 i Stockholm. Död 1836-10-17 i Lidköping.
 • Carl Johan Ferdinand, adelsman vid faderns död 1861, född 1819-12-06 född Vänerborgs landsförsamling. Volontär vid Västgötadals regemente 1834-05-09. Kadett vid Karlberg 1834-12-11. Sergeant vid Västgötadals regemente 1836-05-29. Utexaminerad 1838-12-22. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1839-05-11. Tjänstgörande stallmästare 1841. Löjtnant 1842-08-08. Stallmästare hos konungen 1843-04-29. Genomgick ridskolorna i Dresden och Saumur 1846-1848. Tjänstgörande regementsstallmästare 1848. Stallmästare hos konungen 1848-05-21. Ryttmästare 1851-06-12. RFrHL 1856-10-11. RSO 1858-12-01. Major i armén 1859-03-01 överstelöjtnant och 1. major vid Västgötadals regemente och chef för hertigens av Östergötland hovstall 1859-11-01. Hovstallmästare 1860-08-25. KVO1kl 1868-08-08. Överste i armén 1869-03-23. 1. hovstallmästare och chef för konungens hovstall 1872-10-21. RPrKrO2kl m kr 1873. KLEkkrO m kr 1874. Avsked från regementet och ur krigstjänsten 1875-02-05. RWaldFO1kl 1875. KNS:tOO1kl 1875-09-07. RRS:tAO1kl 1879. StkRumSO 1879. StOffLEkkrO 1879. KSO1kl 1881-10-01. StkBadZLO 1881-09-20. OIISSbGMmkrona brosera fb 1882-06-06. StkPKO 1883. StkBadZLO m gyllene kedja 1885. Tjänstfri som 1. hovstallmästare och avsked från chefsbefattningen vid hovstallet 1886-10-30. OIIJmt 1897-09-18. Död 1904-07-19 i Stockholm och begraven å Leksbergs kyrkogård i Skara stift. Gift 1864-10-19 i Helsingfors med finska friherrinnan Emilia Sofia von Bonsdorff, född 1839-02-24 i Helsingfors, död 1913-11-13 i Stockholm K. Hovförs., dotter av finska statsrådet, friherre Johan Gabriel von Bonsdorff och Ulrika Charlotta von Willebrand.
 • Hedvig Christina Josefina Augusta, född 1825-10-01 på Ulfstorp, död ogift 1915-02-22 i Oscars förs., Stockholm.
 • Hilda Oktavia , född 1827-01-27 på Ulfstorp, död 1883-02-02 i Stockholm. Gift 1846-05-03 på Marieholms kungsgård med kammarherren Carl August von Hofsten, född 1816, död 1885.

TAB 3

Bror Adam (son av Carl Ferdinand Johan d'Orchimont, adlad d'Orchimont, Tab. 1), född 1790-02-20 Nordkärr. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1808. Underlöjtnant. Tullkontroller i Strömstad. Tullförvaltare i Uddevalla 1829-08-02. RVO. Avskedad som tullförvaltare 1869-04-09. Död 1875-04-19 i Göteborg. Gift 1813-12-24 i Strömstad med sin kusin Lovisa Hedenbergh, född 1790-11-19 Brömsegården, död 1863-07-01 i Uddevalla, dotter av4 kontrollören Lars Hedenbergh och Gustava Birgitta Bundsen.

Barn:

 • Anna Christina, född 1814, död ogift 1869-05-23 i Uddevalla. (Handlingar i släktens ägo)
 • Adamina Lovisa Fredrika , född 1817-01-30 i Strömstad, död 1895-08-23 i Alingsås. Gift 1842-08-23 i Uddevalla med kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO, Fredrik von Proschwitz, född 1816-01-30 i Hede socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1881-01-23 Tånga.
 • Gustava Amanda , född 1820-01-30 i Strömstad, död 1912-01-04 i Göteborg. Gift 1851-04-21 i Uddevalla med grosshandlaren i Göteborg Johan Adolf Boman, född 1821-07-12 i Strömstad, död 1893-10-04 i Göteborg.
 • Carl Fredrik Johan, född 1822-09-05 i Strömstad. Student i Uppsala 1840. Kansliexamen 1842. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1843. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1844-05-13. Notarie i krigskollegium 1855-06-19. Sekreterare i arméförvaltningens artilleridepartement 1865-12-21. RVO 1871. Död ogift 1878-03-02 i Göteborg.
 • Carolina Josefina, född 1826-05-01 på Nordkärr, död 1921-10-31 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. ]]. Gift 1851-05-20 i Uddevalla med sin kusin handlanden Vilhelm Albrekt Lindström, född 1816-01-24 på Vettelanda kronofogdeboställe i Skee socken, död 1880-06-29 i Liverpool.
 • Fredrik, född 1828. Grosshandlare. Död 1908. Se Tab. 4.

TAB 4

Fredrik (son av Bror Adam, Tab. 3), adelsman vid sin kusins död 1904. Född 1828-01-29 i Strömstad. Student i Lund 1847-06-19. Kameralexamen 1848-05-12. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1848-06-21. Extra ordinarie kammarskrivare vid flottans station i Göteborg 1848-12-19. Anställd på handelskontor 1849. Grosshandlare i Göteborg 1854-03-18. Född 1908-07-20 i Floda i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Ägde fastigheterna nr 21, 22 och 23 i Göteborgs stads 10:e rote sedan 1866. Gift 1859-08-09 i Gävle med Elma Christina Charlotta Rahm, född 1835-01-09 i Göteborg, död 1902-02-23 i Göteborg, dotter av handlanden Carl Erik Rahm och Christina Hillman.

Barn:

 • Ida Christina Lovisa, född 1860-09-03 i Göteborg, död 1935-02-05 i Österåker. Gift i Göteborg 1890-04-22 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Österåkers pastorat av Strängnäs stift, LVO, Edvard Georg Åberg, född 1853-02-23 i Stockholm, död 1930.
 • Bror Adam , adelsman vid faderns död 1908, född 1861-11-03 i Göteborg. Volontär vid Älvsborgs regemente 1878-02-22. Mogenhetsexamen 1879-06-05. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-28. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1880-12-03. Ordonnansofficer vid 3. arméfördelningens stab 1891-08-31. Löjtnant 1893-01-20. Kapten i armén 1900-03-02. RSO 1903-12-01 kapten vid Älvsborgs regemente 1903-12-11. Död ogift 1908-11-22 i Borås förs., db, genom drunkning i sjön Uspen.
 • Elma Fredrika, född 1864-11-27 i Göteborg, död i Göteborg ogift 1896-04-09.
 • Anna Charlotta, född 1866-06-15 i Göteborg, död 1932-09-17 i Vasa förs., Göteborg.
 • Carl Fredrik Vilhelm, adelsman vid broderns död 1908, född 1869-01-29 i Göteborg. Död 1934-12-13 i Vasa förs., Göteborg (db nr 171). Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1884-08-27. Utexaminerad därifrån 1886-06-11. Anställd hos Rob:t Sjövall i Göteborg 1886-1888, hos T. & P. Coats i Paisley, Skottland 1888. Avdelningschef i The Central Agency i Glasgow 1889-1890. I faderns firma från 1890, delägare i faderns firma 1896 och ensam innehavare sedan 1908. Suppleant för kassaförvaltaren hos styrelsen för Göteborgs stads slakthus 1909, ordinarie ledamot av styrelsen för Göteborgs slakthus 1915 och ordinarie kassaförvaltare i styrelsen för Göteborgs slakthus 1924. Ledamot av revisionen för riksbankens avdelningskontor i Göteborg 1911 och ordförande för revisionen för riksbankens avdelningskontor i Göteborg 1917. Äger villan Ro vid Floda station sedan 1907 och hus i Göteborg sedan 1908.
 • Maria Adelaide ( Adéle ), född 1870-07-12 i Göteborg. Död 1934-09-06 i Vasa förs., Göteborg ]].

TAB 5

Charles Emil (son av Carl Ferdinand Johan d'Orchimont, adlad d'Orchimont, Tab. 1), född 1795-12-05 i Strömstad. Sergeant vid arméns flotta 1814-02-24. SMts 1814-08-00. Styckjunkare. Underlöjtnant vid arméns flotta 1815-01-17. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1819-03-27. Kapten vid Västgötadals regemente 1828-04-21. RSO 1841-07-04. 3. Major 1844-02-02. Avsked 1846-03-13. Död 1850-01-26 på Levene Storegården. Han ägde Levene Storegården och Apelbacken, båda i Levene socken, Skaraborgs län från 1828 till sin död samt från 1836 Hulan och Gallegården i Sparlösa socken, Skaraborgs län. Gift 1829-03-24 på Levene Storegården i Levene socken, Skaraborgs län med Elisabet Charlotta Fogelqvist, född 1805-06-19 i Levene socken, död 1884-03-11 på det av henne efter mannens död inköpta landeriet Karlslund vid Vänersborg, dotter av kyrkoherden i Levene pastorat av Skara stift, kontraktsprosten Peter Sven Fogelqvist och hans 3:e hustru Eva Lovisa Goss.

Barn:

 • Carl Ferdinand Johan, född 1830. Löjtnant. Död 1894. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Ferdinand Johan (son av Charles Emil. Tab. 5), född 1830-05-15 på Levene Storegården i Levene socken, Skaraborgs län. Furir vid Bohusläns regemente 1848-10-04. Avsked 1850-02-18 och 1850-02-18 furir vid Västgötadals regemente. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1850-11-09. Avsked 1851-09-17. Inköpte 1852 Stora Lindås i Tunhems socken, Älvsborgs län, som han bebodde till 1883. Arrenderade 1883 till sin död överstebostället Slädene i Tunhems socken, Skaraborgs län. Ordförande i kommunalstämman i Tunhems socken 1863-1883. Ordförande i styrelsen för Älvsborgs läns brandstodsbolag 1865-1883. Verkställande direktör i Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga jämvägsaktiebolag 1867-1880. Död 1894-10-20 på Slädene. Gift 1:o 1854 i Uddevalla med sin kusins dotter Charlotta Lovisa Möller, född 1835-08-20 i Uddevalla ]], död 1859-11-17 på Lindås, dotter av regementsskrivaren Olof Magnus Möller och Anna Christina Lindström. Gift 2:o 1860-11-07 i Uddevalla med den 1:a fruns syster Frida Carolina Möller, född 1837-02-18 i Uddevalla ]], död 1896-12-15 på Slädene.

Barn:

 • 1. Charles Emil, född 1854. Konsul. Död 1924. Se Tab. 7.
 • 1. Hulda Anna Maria, född 1857-06-19 på Stora Lindås. Gift på Stora Lindås 1880-06-22 med nederländske vicekonsuln i Malmö Carl Gustaf Hjort, född 1853-07-13 i Malmö, död 1912-11-12 i Kristinehamn.
 • 1. Lovisa Elisabet Charlotta, född tvilling 1859-11-04 på Stora Lindås. Död 1930-03-02 i Vasa förs., Göteborg (db nr 29).
 • 1. Frida Johanna Matilda, född tvilling 1859-11-04 på Stora Lindås, död 1924-11-21 Sparlösa förs., Skaraborgs län ]]. Gift 1895-09-27 på Slädene med godsägaren Carl Martin Julius Liedberg, född 1860-11-09 Gunnarstorp. Ägare Gunnarstorp.
 • 2. Agnes Alma, född 1867-01-24 på Stora Lindås. Gift 1890-09-27 på Slädene med grosshandlaren Anders Jakob Jönsson Agrell, född 1851-08-08 i Varberg, död 1920-07-24 på Korsvik vid Ljungskile.

TAB 7

Charles Emile (son av Carl Ferdinand Johan, Tab. 6), född 1854-12-23 på Stora Lindås i Tunhems förs., Älvsborgs län. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1871-08-21-1873-12-20. Anställd hos Skandinaviska kreditaktiebolaget i Göteborg 1873. Egen agenturaffär i Göteborg 1884. Ledamot av Göteborgs hamnstyrelse 1901-1913, av Göteborgs stadsfullmäktige 1902-1913, av styrelserna för bankaktiebolaget Södra Sveriges avdelningskontor i Göteborg 1909-1913, för Göteborgs stadshypoteksförening 1911-1913 och för allmänna pensions- och änkekassan i Göteborg 1902-1913. Verkställande direktör i Göteborgs magasinsaktiebolag. Mexikansk konsul i Göteborg 1903-01-12. RVO 1910-06-06. Avsked som konsul 1913. Arr. överstebostället Slädene i förs. med samma namn, Skarborgs län 1895-1908 samt äg. säteriet Viken i Karleby förs., Skaraborgs län 1905-1913 och Svarttorp i Åsle förs., Skaraborgs län 1910-1913. Biogr. i: "Vem är det?" Död 1924-04-24 på Västra Jordhammar i Ödsmåls förs., Göteborgs och Bohuslän ]]. Han arrenderade överstebostället Slädene i Ödsmåls socken, Skaraborgs län 1895-1908 samt ägde säteriet Viken i Karleby socken, Skaraborgs län 1905-1913 och Svarttorps i Åsle socken, Skaraborgs län 1910-1913. Gift 1889-03-16 i Göteborg med Sigrid Vilhelmina Christina Westman , född 1867-03-07 i Göteborg, död 1926-06-01 i Göteborgs domk. förs. ]], dotter av fältläkaren doktor Abraham Henrik Westman och Ida Elisabet Christina Ahlström. Hon äger Västra Jordhammar.

Barn:

 • Jacques. Adelsman vid sin bryllings Carl Fredrik Wilhelm d'Orchimonts död 1934-12-13. Född 1890-03-24. Se Tab. 7A.
 • Stellan , född 1891-05-11. Studentexamen 1911-05-31. Volontär vid Göta livgarde 1911-06-07. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1913-12-31. Löjtnant vid Göta livgarde 1916-09-19. RFinlVRO 1919. Kapten i Göta livgarde 1928-11-15. RSO 1934-06-06. Kapten vid regementet 1935-04-26. Major i armén 1936-09-11. Major vid Kronobergs regemente 1937-04-30 fr.o.m 1937-10-01. Förordnad att fr.o.m. 1937-10-01 tills vidare vara chef för regementets detachement i Karlskrona 1937-05-29. Förordnad som överstelöjtnant och infanteribefälhavare i Vaxholms fästning och samtidigt utnämnd och förordnad till överstelöjtnant i Kronobergs regemente 1939-06-15 fr.o.m. 1939-10-01. Överstelöjtnant och infanteribefälhavare i Vaxholms fästning 1940-07-01. Förordnad såsom chef för Arméns underofficersskola 1940-12-30 fr.o.m. 1941-01-01. Överst och chef för nämnda skola 1942-08-03 i Stockholm (V.Tunhems förs., Älvsborgs län db nr 31). Gift 1939-03-24 i Köpenhamn med Dagmar Ellen Margareta Scheutz i hennes andra gifte (gift 1:o med Öhlén), född 1893-11-05.
 • Isabella Bell , född 1895-03-03 i Göteborg. Utexaminerad från Kindergartenseminariet vid Margaretaskolan i Stockholm 1914. Anställd vid Sigrid Rudebäcks skola i Göteborg 1914. Gift 1939-06-14 i Göteborg med ryttmästaren i f.v. Livgardets till häst reserv Carl Henning von Horn i hans andra gifte (gift 1:o 190-09-19 med Märta Maria Dorothea Stiernswärd, född 1876-07-11 på Vittskövle i församlingen med sammma namn, Kristianstads län). Född 1876-04-13 Fållnäs, Stockholm.
 • Jules Ferdinand Abraham, född 1896-10-04 i Göteborg. Död 1897-01-09 i Göteborg.
 • Curt , född 1898-06-01 i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1918-05-30. Student i Lund 1918-09-14. Jur. kand. 1923-11-01. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1923-11-19. Andre notarie vid Hallands läns södra domsaga 1924-04-01. Förste notarie vid Hallands läns södra domsaga 1925-09-01. Förordnad att tills vidare vara landsfogde i Älvsborgs län 1933-12-08 fr.o.m. 1934-01-01. Förordnandet förlängt 1936-06-13 t.o.m. 1937-06-30. RNO 1944-06-06. KNO 1957-06-06. Bevilj. avsked fr. lansfogdeämb. i Älvsborgs län 1963-06-30. Gift 1934-09-10 i Helsingfors med Elsa Hilda Abramson, född 1900-08-28 i Värmlands län. Filosofie kandidat, socionom. Dotter av godsägaren Karl Hugo Abrahamson och Anna Salén.

TAB 7A

Jacques (översiktstab. 4, son av Carles Emile tab. 7). Adelman vid sin bryllings Carl Fredrik Wilhelm d´Orchimonts död 1934-12-13. Född 1890-03-24 i Göteborg. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1908-06-13. Reservofficersexamen 1911-08-00. Underlöjtnant i Gotlands artillerikårs reserv 1911-12-30. Egen agentur och speditionsfirma i Göteborg 1912. Löjtnant i Gotlands artillerikårs reserv 1915-03-19. Chef för aktiebolag Wahlén & Blocks i Stockholm avdelningskontor i Göteborg 1919-07-01. Kapten i ovann. kårs reserv 1926-10-22. Gift 1929-02-09 i Johannebergs förs., Göteborg med Tyra Bergman, född 1899-07-16. Småskollärarinna. Dotter av grosshandlaren Carl August Bergman och Emma Karin Aaris.

Barn:

 • Carl Ferdinand Johan ( Carl-Johan ).
 • Marie-Louise.

Källor

1 ZU. 2Kp. 3Öä. 4 Handlingar i släktens ägo.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: