:

Carlhjelm

Från Adelsvapen-Wiki

Adlad 1691, ej introducerad hos Riddarhuset.

TAB 1

Gustav Eriksson, † 1658-02-22. Borgmästare i Karlstad 1634. Fattigföreståndare där 1649-1650. Gift 1:o med Birgitta Caméen, † 1658-02-22. Gift 2:o 1659-10-09 med Maria Hack född ca 1640, † 1695-01-08. Dotter till borgmästaren i Mariestad Wolfgang Hack, † ca 1644.

Barn:

  • Gustaf Gustavi Carlholm, adlad Carlhjelm född 1657-12-20, † 1692-12-12. Se Tab 2
  • Ytterligare några söner.

TAB 2

Gustaf Gustavi Carlholm, adlad Carlhjelm född 1657-12-20 i Karlstad, † 1692-12-12 i Dorpat. "I Bielkes regemente tjänade Gustaf Carlholm, en Uppsalastudent som en kort tid studerat orientaliska språk i Hamburg. Några år senare donerade han till KB några orientaliska böcker som tagits som krigsbyte vid stormningen i Budapest. Han blev professor i moralfilosofi i Dorpat, samtidigt som Bielke var guvernör i Estland. Blev senare hovrättsassessor i Dorpat. Gift 1690-07-03 med Sara Törne döpt 1676-05-24 i Nikolai/A, † ca 1701. Hennes 2:a gifte 1698-04-26 med Johan Stiernstedt. Dotter till justitieborgmästaren i Stockholm Mikael Hansson Törne och hans 1:a hustru Brita Tomasdotter Andersén.

Barn i 1:a giftet:

  • Maria Carlhjelm född 1690, † s.å.


Källor och Litteratur

  • C.E. Nygren: Karlstads stads historia Vol. 1 s210.
  • Tidskrift: Biblis 42 by Biblis, sommaren 2008 s29.


: