Blûm

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Johan Peter Blûm, kapten; bosatt på Vehaks boställe, Töfsala sn, Finland. Gift med Catharina Christina Le Bell.

Son:

  • Margareta Christina Blûm. Gift med majoren, friherre Georg Henric Lybecker. Paret fick flera barn.
  • Renata Elisabet Blûm. Gift med översten Henrik Gustaf von Knorring. Paret fick flera barn.
  • Adolph Michael Blûm, född 1785; överste; R S O; † 1864. se Tab 2.

TAB 2

Adolph Michael Blûm, (son till Johan Peter Blûm, Tab 1), född 1785-05-03 på Vehaks boställe, Töfsala sn, Finland; student i Åbo 1798-09-08; sergeant i Björneborgs reg:te s å 14/12; kadett vid Haapaniemi krigsskola 1801-01-30; fänrik 1804-12-20; löjtnant i armén 1808-05-09 och vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivison 1810-06-19; stabskapten 1811-06-25; major i armén 1815-10-17 och i Generalstaben 1817-03-18; kapten vid Kungl. Andra livgrenadjärreg:tet 1822-12-20; chef för arméns 1:e jägarebataljon 1823-04-16; överstelöjtnant i Generalstaben s å 4/7; överste och chef för Värmlands fältjägarereg:te 1826-01-10; avsked 1841-05-12; R S O; postmästare i Linköping 1841 till sin död; deltog i 1805-1807 års fälttåg i Tyskland och därunder i flera smärre strider omkring Stralsund; var med från inledningen av Finska kriget 1808-1809; identisk med den av Runeberg besjungne "fänrik Blume"; omnämns särskilt för tapperhet och rådighet i striderna vid Muttoms by, vid Tammerfors, där han framgångsrikt försvarade en av fienden med överlägsna krafter upprepade gånger anfallen defilé och - innesluten - "under ständig eldgivning" slog sig igenom, vid Siikajoki, där han på nytt var tvungen att bryta sig ut med bajonetten, vid Nykarleby, vid Lappo, där han på slagfältet belönades med tapperhetsmedaljen, vid Lappfjärd, Kauhajoki, Juutas m fl strider; blev rysk krigsfånge genom konventionen i Kalix; deltog slutligen i norska fälttåget 1814; † 1864-05-11 i Linköping. Gift 1819-05-03 med grevinnan Charlotta Sophia Ulrika Mörner af Morlanda, född 1796-12-31 i Stockholm, † 1857-05-15 på Hagby, Almunge sn, dotter till generallöjtnanten, greve Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda och friherrinnan Augusta Lovisa von Höpken.

Barn:

  • Alfred Axel Adolf Blûm, född 1825.
  • Ebba Sophie Ingeborg Blûm, född 1830 i Karlstads lfs, † 1898 i Stockholm. Gift 1854 med Georg Christoffer Hjalmar Leijonhielm, född 1826 i Vreta Klosters sn, † 1891 i Södertälje. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Linköpings Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman