:

Billing

Från Adelsvapen-Wiki

Prästsläkten Billing från Blekinge och Skåne

TAB 1

Johan Hansson Bildingensis, född 1603, död 1669 i Billinge (M). Kontraktsprost. Gift 1:o med Anne Nilsdotter, dotter till Gyde Jakobsdatter. Gift 2:o 1655 med Gunnel Lauritsdatter, troligen dotter av kyrkoherden i Reslöv Laurits Jakobsen.

Barn i gifte 1:o med Anna Nilsdotter:

 • Jöns Billing, född ca 1631, död 1667 Se Tab. 2.
 • Anna, född omkring 1636, gift med kyrkoherden i Stehag Olof Paterssen
 • Nils, byaskrivare i Landskrona.
 • Hans Johansson, död ca 1681 Se Tab. 5.
 • Marna, gift 1:o 1690-05-07 i Landskrona med bagaren Anders Hermansson, gift 2:o i Landskrona 1704-07-05 med bagarsvennen Frans Hansson Gross.
 • Gyde, född omkring 1644, död 1672-04-28 i Billinge.
 • Anders Hansson, född 1649. (Troligen häradsskrivaren Anders Hansson död 1706

Barn i gifte 2:o med Gunnel Lauritsdatter

 • Anna Kristine, född 1656-11-15 i Billinge, död 1729-02-18. Gift 1:o med klockaren Ola Hansson Brygger. Gift 2:o 1696-06-04 i Billinge med klockaren Nils Persson Stråle.
 • Laurits, född 1658-01-24 i Billinge.
 • Samuel, född omkring 1659, död före 1714. Kronolänsman.
 • Johan (Hans) Billing, född 1661, död omkring 1735 Se Tab. 11.
 • Pål Billing, född ca 1662, död 1733 Se Tab. 14.

TAB 2

Jöns Billing (son av Johan Hansson Bildingensis, Tab. 1), född omkring 1631, död 1667. Kyrkoherde.

TAB 3

Hans Billing (son av Jöns Billing, Tab. 2), född omkring 1662, död 1738. Komminister.

TAB 4

Johan Georg Billing (son av Hans Billing, Tab. 3). Häradskrivare.

TAB 5

Hans Johansson (son av Johan Hansson Bildingensis, Tab. 1), död 1681. Kyrkoherde

TAB 6

Johannes Billing (son av Hans Jonhansson, Tab. 5). Kyrkoherde.

TAB 7

Lars Billing (son av Hans Jonhansson, Tab. 5). Klockare.

TAB 8

Hans Billing (son av Lars Billing, Tab. 7). Kyrkoherde.

TAB 9

Jakob Billing (son av Hans Billing, Tab. 8). Kyrkoherde.

TAB 10

Lars Billing (son av Hans Billing, Tab. 8). Kyrkoherde.

TAB 11

Johan (Hans) Billing (son av Johan Hansson Bildingensis, Tab. 1), född 1661-08-10, död 1735-01-22. Klockare. Gift 1695 med Cecilia Svensdotter.

Barn:

 • Gunilla Billing, född 1696. Gift 1718 med kronolänsmannen Hans Dahlbeck.
 • Johan Billing, född 1697. Kyrkoherde Se Tab. 12.
 • Lucia Billing, född 1700, död 1772. Gift med klockaren Johan Flodman
 • Sven Billing, född och död 1702
 • Brita Billing, född 1703, död ogift 1772
 • Anders Billing, född 1706, död ogift 1770

TAB 12

Johan Billing (son av Johan Billling, Tab. 11), född 1697-12-11 i Genarps socken, död 1764-08-18 i Jämshögs prästgård. Kyrkoherde, prost i Jämshögs pastorat. Gift i Karlskrona 1732-01-11 med Anna von Rajalin, dotter av kommendören Olof von Rajalin och Botilla Hallongren.

Barn:

 • Hedvig Botelia Billing, född 1733, död 1811. Gift 1762 med amiralspredikanten Magnus Kock.
 • Petronell Cecilia Billing, född 1735, död 1810. Gift med Adam Julius Kling
 • Thomas Billing, född 1737. Amiralitetskapten Se Tab. 13.
 • Johannes Billing, född 1739, död ogift 1792. Hovpredikant
 • Carl Fredrik Billing, född 1740, död ogift 1770. Kammarskrivare
 • Olof Nathanael Billing, född 1742, död 1809. Konteramiral. Gift med sin kusin Elisabet Kullenberg, dotter av överstelöjtnanten Mårten Kullenberg och Christina von Rajalin
 • Jacob Henrik Billing, född 1746, död ogift 1803. Vice borgmästare i Karlskrona.
 • Christina Ulrika Billing, född 1747, död 1755
 • Paul Ulrik Billing, född 1748, död före 1803. Coopvardie matros.

TAB 13

Thomas Billing (son av Johan Billing, Tab. 12). Amiralitetskapten.

TAB 14

Paul Billing (son av Johan Hansson Bildingensis, Tab. 1), född omkring 1662 i Billinge, död före 1733-09-24. Kyrkoherde i Everlöv och Slimminge kontrakt. Gift i Bosarp med Anna Maria Hein, dotter av kyrkoherden Christian Hein och Marina (Maren) Londin.

Barn:

 • Johan, född 1695, död ung.
 • Christian Billing, född omkring 1698, död 1756. Frälseinspektor Se Tab. 15.
 • Lars Billing, född 1700, kyrkoherde Se Tab. 35.
 • Johannes Billing, född omkring 1702, kyrkoherde Se Tab. 39.
 • Gundela Billing, född omkring 1706, gift med kyrkoherden Martin Lindewall
 • Christoffer Billing, född 1710, kyrkoherde Se Tab. 40.
 • Samuel Billing, född omkring, kyrkoherde 1713 Se Tab. 57.

TAB 15

Christian Billing (son av Paul Billing, Tab. 14), född 1698, död 1756. Frälseinspektor. Gift 1727 med Annika Frenning, dotter av kyrkoherden och rektorn vid Lunds skola Petrus Frenning och AnnaTykesdotter.

Barn:

 • Gertrud Elisabeth Billing, död i barnsäng 1766. Gift med komministern Martin Lydén i hans andra gifte.
 • Pål Billing, född 1736, död 1799. Snickare Se Tab. 16.
 • Per Billing, född 1739, död 1741

TAB 39

Johannes Billing (son av Paul Billing, Tab. 14), född 1702 i Everlöv, död 1783. Kyrkoherde. Gift 1738 med sitt kusinbarn Gunilla Billing, dotter av Johan Billing och Christina Catharina Rönnow.

Barn:

 • Anna Maria Billing, född 1739, död 1772. Gift med tullbesökaren i Malmö Hans Simling i hans andra gifte.
 • Johan Paulus Billing, född 1740, död ogift 1811. Kyrkoherde
 • Christina Catharina Billing, född 1744, död 1745
 • Christina Catharina Billing, född 1748, död 1819. Gift med skeppsredaren, brukspatron Nils Santesson

TAB 40

Christoffer Billing (son av Paul Billing, Tab. 14), född 1710 i Everlöv, död 1788-06-09 i Norra Åkarp. Kyrkoherde i N. Åkarp. Gift 1753-10-24 i Stora Slagarp med Brita Elisabeth Örnberg, dotter av häradsprosten Olof Örnberg och Engel Agrell.

Barn:

 • Paul Olaus Billing, född 1755, död 1808, kyrkoherde. Se Tab. 41.
 • Lars Peter Billing, född 1757, död 1820, häradsskrivare Se Tab. 42.

TAB 41

Paul Olaus Billing (son av Christoffer Billing, Tab. 40), född 1755-06-13 i Sövde, död 1808-06-20. Kyrkoherde. Gift 1793 med Christina Theophilia Lind i hennes andra gifte, dotter av kyrkoherden Jöns Lind och Eva Henrietta Osterman.

Barn:

 • Paul Christoffer Billing född 1794, död 1845. Klockare. Gift 1834 med Elisabet Cecilia Billengren, dotter av vice auditören vid adelsfanan Lars Peter Billengren och Christina Juliana Malmqvist.
 • Beata Elisabeth Billing, född 1795, död 1856. Gift 1813 med kyrkoherden Mathias Vilhelm Brinck.
 • Gustava Margareta Billing, född 1796, död 1827. Gift 1821 med auditören vid svea livgarde Lars Alexander Mathias Saurgrafsten.
 • Fredrika Dorotea Billing, född 1797, död ogift 1886.

TAB 42

Lars Petter Billing (son av Christoffer Billing, Tab. 40), född 1757-11-23 i Sövde, död 1820-12.24 i Risberga sn. Häradsskrivare. Gift 1786-01-04 i N. Åkarp med Anna Catharina Schenk, dotter av handelsmannen Henrik Schenk och Annika Norgren.

Barn:

 • Ingrid Brita Billing, född i Östra Ljungby 1787, död 1851. Gift med borgmästaren i Ängelhom Hans Sandberg
 • Christoffer Billing, född 1788. Kronofogde Se Tab. 43.
 • Henrietta Laurentia Billing, född 1789, död 1870. Gift med häradsskrivaren Carl Gustaf Nolleroth.
 • Paul Andreas Billing, född 1791. Hattmakare Se Tab. 50.
 • Magnus Billing, född 1792. Lanträntmästare. Se Tab. 53.
 • Anna Olivia Billing, född 1801, död 1859. Gift med häradsskrivaren Carl Gustaf Nibelius.

TAB 43

Christoffer Billing (son av Lars Petter Billing, Tab. 42), född 1788, död 1845. Kronofogde, häradsskrivare. Gift 1812 med Anna Fredrika Schmidt i hennes andra gifte, dotter av rådmannen Johan Albrekt Schmidt och Anna Maria Berg.

Barn:

 • Johan Albrekt Billing, född 1813, död 1869. Kronofogde. Se Tab. 44.
 • Lars Theodor Billing, född 1816, död 1892. Landskapsmålare Se Tab. 49.

TAB 44

Johan Albrekt Billing (son av Christoffer Billing, Tab. 43), född 1813-04-26 i Gråmanstorps socken, död 1869-02-01 på Forsmöllan. Kronofogde. Gift 1:o 1840-07-16 i Ingelstads socken med Emerentia Margareta Skytte af Sätra, dotter av kyrkoherden Göran Libert Skytte af Sätra och Ebba Maria Bring. Gift 2:o 1847-09-04 i Gråmanstorps socken med Gustava Ulrika Ask, dotter av förvaltaren vid Skarhult John Ask och Jakobina Petronella Modéer.

Barn i gifte 1:o med Emerentia Margareta Skytte af Sätra:

 • Anna Maria Billing, född och död 1841
 • Ebba Fredrika Charlotta Billing, född och död 1842
 • Hedvig Sofia Julia Billing, född 1843-05-21. Gift med löjtnanten vid livgardet till häst Frans Gustaf August Carlsson.
 • Christoffer Libert Billing, född 1844
 • Ebba Billing, född och död 1845

Barn i gifte 2:o med Gustava Ulrika Ask

 • Jakobina Emerentia Billing, född 1848, död 1852
 • Sven Ulrik Billing, född 1849, död 1907. Gift med Vilhelmina Elisabeth Petersen, dotter av arrendatorn Gregorius Fredrik Petersen och Hanna Jönsson
 • Bror Olof Theodor Billing, född 1850. Vågmästare Se Tab. 45.
 • Hulda Eva Ulrika Billing, född 1852. Gift 1871 i Lund med bankdirektören i Landskrona Otto Fredrik Francke
 • Carl Fredrik Hegesippus Billing, född 1853. Stationsinspektör Se Tab. 46.
 • Magnus August Billing, född 1854. Samskolerektor Se Tab. 47.
 • Fritz Christian Theofilus Billing, född 1855, död i Ängelholm 1867.
 • Johan Adam Billing, född 1857. Löjtnant Se Tab. 48.

TAB 49

Lars Theodor Billing (son av Christoffer Billing, Tab. 43), född 1816, död 1892. Landskapsmålare. Född i Kellna socken i Skåne den 6 oktober 1817. Död i Stockholm den 30 december 1892. Vid Lunds akademi, där han 1832 inskrefs, ägnade han sig i början, enligt faderns bestämda önskan, åt studiet av kameralvetenskapen. Men han lämnade universitetet 1839 och begav sig till Stockholm, där han någon tid arbetade som elev vid konstakademien. Han började likväl snart att, med naturen ensam till lärmästare, göra studier på egen hand och företog omfattande resor både inom och utom fäderneslandet. Han har eröfrat sig en ganska aktningsvärd plats bland våra landskapsmålare. Av hans många arbeten förtjäna följande i synnerhet att omnämnas: Vue i Schweiz; Motiv från Norrland; Öfvergifven kvarn i Värmland; Sommarafton vid Mälaren o. s. v. Gift 1846 i Stockholm med sångerskan vid kungliga teatern Elma Ström.

Barn:

 • Anna Billing född 1849 i Stockholm, död 1927 i Stockholm. Gick i sin faders fotspår och blev landskaps och blomstermålare.

TAB 50

Paul Andreas Billing (son av Lars Petter Billing, Tab. 42), född 1791, död 1880. Hattmakare

Barn

 • Lars Peter Billing, född 1821, Läroverksadjunkt Se Tab. 51.
 • Carl Fredrik Billing, född 1823, Handlande Se Tab. 52.

TAB 51

Lars Peter Billing (son av Paul Andreas Billing, Tab. 50), född 1821, Läroverksadjunkt

TAB 52

Carl Fredrik Billing (son av Paul Andreas Billing, Tab. 50), född 1823, Handlande

TAB 53

Magnus Billing (son av Lars Petter Billing, Tab. 42), född 1792-04-03 i Össjö. Död 1869-03-17 i Önnestad. Kronofogde, lanträntmästare. Gift 1824 med Hedvig Charlotte Catharina Collin, dotter av kyrkoherden Sven Johan Collin och Lovisa Stenqvist.

Barn:

 • Louise Billing. Född 1826. Död 1828.
 • Theofil Billing. Född 1827. Död 1852.
 • Louise Billing. Född 18 dec 1829. Död 1918 i Lund.
 • Adéle Billing. Född 27 jun 1831. Död 1922.
 • Walfrid Billing. Född 1833. Död 1902. Fil dr, rådman.
 • Ingrid Laurentia Olivia Fredrika Billing. Född 1835. Död 1863.
 • Lydia Constantia Josephina Billing. Född 1837. Död 1907.
 • Carl Oscar Billing. Född 1839. Död 1909. Kronofogde. Se Tab. 54.
 • Axel Gottfrid Leonard Billing. Född 1841. Död 1925. Biskop Se Tab. 55.
 • Hulda Johanna Billing. Född 1842. Död 1925. Gift med kyrkoherden Herman Lindqwist.
 • Jenny Helena Ulrika Billing. Född 1845. Död 1846.
 • Sven Johan Ulrik Herman Billing. Född 1849. Död 1917. Justitieråd.

TAB 54

Carl Oscar Billing (son av Magnus Billing, Tab. 53), född 1839. Kronofogde

TAB 55

Axel Gottfrid Leonard Billing (son av Magnus Billing, Tab. 53), född den 29 apr 1841 i Önnestad, död den 14 jan 1925 i Lund. Student i Lund 1859, fil. kandidat 1864, fil. d:r 1865. Vikarierande lektor i teologi vid Lunds katedralskola 1864-66, utnämndes B. 1867 till lektor i teologi och hebreiska därstädes och blev samma år docent i praktisk teologi vid universitetet. 1872 utnämndes ban till teologie adjunkt vid universitet med Husie och Västra Skreflinge till prebendepastorat samt prästvigdes. Från 1878 förestod han professuren i praktisk teologi, vilken han tillträdde 1881, då han tillika blev kyrkoherde i Hellestad, Dalby och Bonderups prebendepastorat. 1883 kontraktsprost, utnämndes 1884 till biskop över Västerås stift och 1885 till kunglig överhovpredikant, 1898 till biskop i Lund samt kom 1900 på förslaget till ärkebiskop, efter A. N. Sundbergs frånfälle, i andra rummet, ehuru han undanbedt sig bli hågkommen vid valet. Blev 1900 medlem av svenska akademien. Han representerade Lantmannapartiet i riksdagen och var första kammarens vice talman 1909-1912. 1913. Gift 1868 med Ulrika Fredrika Elisabeth Bring, dotter av biskopen i Linköping Ebbe Gustaf Bring och Maria Ulrika Ehrenborg

Barn:

 • Ebba Fredrika Billing, född 1869.
 • Einar Magnus Billing, född 6 okt 1871 i Lund. Teol professor, biskop. Se Tab. 56.
 • Maria Billing, född 1874. Död 1874.
 • Ruth Rodhe Billing, född 18 nov 1876.
 • Frida Charlotta Billing född 1878, död 1878.
 • Signe Billing, född 1879.
 • Ulla Billing, född 1881, död 1884.

TAB 56

Einar Magnus Billing (son av Axel Gottfrid Leonard Billing, Tab. 55). Biskop.

TAB 57

Samuel Billing (son av Paul Billing, Tab. 14), född 1713, död 1790. Kyrkoherde

TAB 58

Paul Billing (son av Samuel Billing, Tab. 57), född 1745, död 1795. Direktör

Barn:

 • Samuel Johan Billing, född 1782, död 1852. Skeppsredare Se Tab. 59.
 • Carl Christian Eberstein, född 1787, död 1830. Grosshandlare Se Eberstein

TAB 59

Samuel Johan Billing (son av Samuel Billing, Tab. 58), född 1782, död 1852. Skeppsredare


Källor

Carlquist, Lunds stifts herdaminne. Uggla-Lungfors, Svenska Släkter 1915. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: