:

Bergenhielm nr 794

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Bergenhjelm nr 794)

Adliga ätten BERGENHIELM nr 794 †

Adlad och adopterad 1682-10-26. Levde ännu 1802, men är numera avförd på riddarhuset såsom utdöd.


TAB 1

Tore. Bördig från Norge och levde på 1500-talet.

Barn:

 • Sven Toresson, född i Västergötland. Gift med Helena Jönsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med komministern i Säby pastorat av Linköpings stift Nils Ljurenius, död efter 1642).

Barn:

 • Nils Svensson, född 1600-11-01 i Jönköping. Kronobefallningsman inom Östergötland 1627. Borgmästare i Uppsala 1650-05-09, med kunglig fullmakt 1651-12-23. Död i Uppsala 1669-12-15 och begraven 1670-01-02 i Uppsala domkyrka, där sonen friherre Joh. Bergenhielm låtit över honom och hans hustru lägga en vacker gravsten med latinsk påskrift. Gift 1628-04-00 med Maria Jakobsdotter, född 1602, död 1678 och begraven 1678-05-12, dotter av konungarna Sigismunds och Carl IX:s livkirurg Jakob Melchersson, av tysk börd, och Majken Bökman.

Barn:

 • Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, född 1629, död 1704. Se friherrlig ätten Bergenhielm.
 • Göran Berg, adlad och adopterad Bergenhielm, född 1644, död 1738. Se Tab. 2.

TAB 2

Göran Berg, adlad och adopterad Bergenhielm (son av Nils Svensson, Tab. 1), född 1644-09-06. Student i Uppsala 1655 (Oö.). Kanslist i kungliga kansliet 1673. Aktuarie i riksarkivet 1678-03-04. Adlad 1682-10-26 och adopterad på broderns adliga namn och nummer. Protokollssekreterare 1697-08-23. Kansliråds titel 1719-05-23. Död 1738-07-23 i Stockholm. Han ägde Skönnarbo bruk i Tjällmo socken, Östergötlands län samt två stenhus i Stockholm, det ena vid Nygatan, det andra vid Trädgårdsgränd. Gift 1:o 1675 i Stockholm med Brita Andersdotter, 'den han hemligen avförde ur moderns och styvfaderns hus och lät sig med henne sammanviga', död 1690-02-13 i Stockholm och begraven 1690-06-03, dotter av handlanden i Stockholm Anders Jönsson och Elisabet Johansdotter. Gift 2:o 1698-04-03 med Brita Helena Starenflycht, döpt 1674-03-03 i Stockholm, dotter av assessorn Olof Stare, adlad Starenflycht, och hans 2:a fru Gertrud Trotzig.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, född 1676, död 1699-04-00 (At. (Sch).).
 • 1. Helena, född 1677-11-00. Död 1692-03-00.
 • 1. Brita, född 1678-12-25, levde ogift 1728 (At. (Sch).). Uppgives hava blivit gift i Värmland.
 • 1. Nils, född 1680. Extra ordinarie tjänsteman i justitierevisionsexpeditionen 1697 (At (RA).). Fänrik vid livgardet. Dödsskjuten i slaget vid Narva 1700-11-20. 'Konung Carl XII bekostade och bevistade själv hans begravning.'
 • 1. Ebba, döpt 1681-05-03 i Riddarholmens församling, Stockholm, död ogift före modern.
 • 1. Anders, döpt 1682-06-01 i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1697-04-00 i Stockholm.
 • 1. Johanna, döpt 1684-03-07 i Stockholm, levde 1728.
 • 1. Johan, döpt 1685-10-17 i Stockholm. Förare vid livgardet 1701-12-10. Fältväbel vid livgardet. Fänrik 1706-07-21. Löjtnant 1708. Stupade vid Poltava 1709-06-28. Han bevistade bl a belägringen av Thorn samt slagen vid Klissow och Holofzin.
 • 1. Göran, född 1688. Justitiarie. Död 1741. Se Tab. 3
 • 2. Gertrud Helena, född 1699-02-06, död 1775-04-04 i Stockholm. Gift 1729-05-28 med hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Gabriel Jusleen, född 1699-05-28, död 1767-01-16.
 • 2. Olof, född 1700, död 1700, 6 veckor gammal.

TAB 3

Göran (son av Göran Berg, adlad och adopterad Bergenhielm, Tab. 2), döpt 1688-04-17 i Stockholm. Landssekreterare i Blekinge. Sekreterare i kammarrevisionen 1734-04-29. Justitiarie vid amiralitetet i Karlskrona 1735-12-18. Död i Karlskrona 1741-12-23. Gift 1717-12-03 med Hedvig Charlotta von Heinen, född 1701, död 1759 och jordfästes 1759-05-13 i Rödeby socken, Blekinge län, dotter av amiralitetstygmästaren Johan Fredrik von Heinen, och hans 1:a fru Catharina Anckarfelt, nr 1105.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1719-06-03, död ogift 1790-03-23 i Karlskrona.
 • Göran Fredrik, född 1720. Amiralitetskammarråd. Död 1764. Se Tab. 4.
 • Barbara Christina, född 1722-02-10, död 1722-11-20.
 • Johan, född 1723-05-14. Auskultant i amiralitetsöverrätten 1738. Extra ordinarie tjänsteman i amiralitetskammarkontoret 1740-11-29. Extra kopist i ekonomikontoret 1741-11-30. Kopist i ekonomikontoret 1744-11-22. Kammarskrivare i amiralitetetskollegium 1753-05-22. Kassör vid amiralitetskrigsmanskassan.
 • Bengt, född 1724-08-00. Konstapel vid amiralitetet. Död 1746 under utrikes sjöresor.
 • Eva Charlotta, född 1725-09-15, död ung.
 • Margareta Christina, född 1728 död ung.
 • Anna Maria, född 1730-08-16, död 1730.
 • Anna Maria, född 1731-07-08, död ogift 1789-10-22.
 • Hedvig, född 1732-07-01, död 1789-11-05. Gift med amiralitetslöjtnanten Nils Fredrik Ström, född 1728-09-18 i Karlskrona, död i Karlskrona 1805-01-22.
 • Ulrika, född 1733-12-22. Gift 1752-09-20 med fabrikören Hans Jeansson.
 • Gustaf, född 1736-05-02. Antagen i krigstjänst 1752. Arklimästare 1753-04-13. Konstapel 1754-09-05. Löjtnant vid amiralitetet 1757-05-26. Dömdes 1764 ifrån tjänsten för duell. Fanns 1774-04-00 död ute på marken i Svenljunga socken där han förmodligen insnöat. Begraven 1774-05-23 i Restaröds kyrka Göteborgs och Bohus län.
 • Dorotea Charlotta, född 1741-05-11, död 1802-05-08 i Karlskrona. Gift med amiralitetslöjtnanten Carl Daniel Blackstadius, född 1729, död 1791-01-14 i Karlskrona.

TAB 4

Göran Fredrik (son av Göran, tab. 3), född 1720-12-21. Kopist i justitiariens i amiralitetskollegium kontor 1739. Handlingsskrivare vid amiralitetsöverrätten 1742-06-15. Notarie vid amiralitetskollegium i Karlskrona 1743-04-16. Amiralitetsauditör. Sekreterare i nyssnämda kollegium 1747-06-16 överkommissarie i Karlskrona 1751-07-19. Amiralitetskammarråd 1758-04-04. Död 1764-09-16 i Karlskrona. Gift 1745-08-02 med Cecilia Maria Grahn, född 1724-07-09, död 1770-04-23 i Karlskrona, dotter av handlanden i Karlskrona assessorn Johan Önnert Grahn.

Barn:

 • En son, dödfödd 1747-01-11.
 • Göran Önnert, född 1748-04-29 i Karlskrona. Konstapel vid amiralitetet. Auskultant i Svea hovrätt. Underofficer 1770. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1771-10-16. Död ogift 1774-09-11 i Lund.
 • Hedvig Charlotta, född 1749-05-11 i Karlskrona, död 1803-04-27 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1769-05-12 med överstelöjtnanten vid amiralitetet Adolf Ulrik Sheldon, född 1744, död 1796-06-07 i Karlskrona.
 • Johan Fredrik, född 1750-07-15 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1762-12-07. Löjtnantsexamen 1768-12-02. Löjtnant (At (RA).) 1774-01-26. Levde ännu 1802.
 • Peter, född 1751-10-31 i Karlskrona. Vice auditör vid flottan. Död 1802-06-08 i Karlskrona.
 • Maria Helena, född 1753-06-05 i Karlskrona, död 1753.
 • Catharina Helena, född 1754-05-06 i Karlskrona, död 1754.
 • Elisabet, döpt 1757-09-27.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: