Af Låstbom nr 2129

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Af Låstbom nr 2129 A)
2129.jpg


Adliga ätten af Låstbom nr 2129 †

Adlad 1780-06-15, introducerad 1781. Utdöd 1811-05-16.


  • Bengt Larsson, född 1628 i Låstads socken, Skaraborgs län. Rusthållare. Död 1718-05-30 i Låstads socken och begraven jämte sin hustru i Låstads kyrka, där ett epitafium över makarna finnes uppsatt. Gift med Margareta Larsdotter, född 1634 i Låstads socken, död i Låstads socken 1719-03-02.

Barn:

  • Gunnar Bengtsson Låstbom, född 1666-03-24 i Låstads socken. Bruksinspektör Krontorp. Handlande och rådman i Kristinehamn. Brukspatron på Niklasdams bruk i Varnums socken, Värmlands län. Död 1730-07-12 i nämnda stad och begraven i Kristinehamns gamla nu rivna kyrka. Gift 1:o 1695 i Kristinehamn med Maria Kihlberg, född i Kristinehamn 1661, död 1701-01-27 i Kristinehamn, dotter av rådmannen i Kristinehamn Johan Kihlberg. 2:o 1703-02-17 i Filipstad med Elisabet Bratt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1734-09-17 i Kristinehamn med majoren Johan Carl Rothlieb, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1739), döpt 1681-09-14 i Filipstad (Ls.), död 1757-02-08 i Kristinehamn (Ls.), dotter av bruksägaren på Mögsjön (Ls.), handlanden och rådmannen i Filipstad Lars Andersson Bratt och Elisabet Fernell, som i sitt 2:a gifte hade brukspatronen Christian Nackreij, adlad von Nackreij.

Barn:

  • 1. Anders Låstbom, född 1698 i Kristinehamn. Student i Uppsala 1715-11-05. Rådman i Kristinehamn, dit han flyttade 1741. Död i Kristinehamn 1776-07-18 och ligger jämte sin hustru begraven i Låstbomska graven i Kristinehamns kyrka. Ägde Ransäters bruk i Ransäters socken, Värmlands län 1726–1758, Niklasdams bruk från slutet av 1750-talet samt gårdar i Kristinehamn (Ls.). Han och hans hustru firade 1774-08-00 sitt guldbröllop. Gift 1724 i aug. med Anna Elisabet Kolthoff, född 1703-06-23, död 1779-01-24 på Niklasdams bruk, dotter av brukspatronen på Brattfors Henrik Hermansson Kolthoff och hans 2:a hustru Agneta Andersdotter Bratt.

Barn:

  • Herman Låstbom, adlad af Låstbom, till Niklasdam. Född 1742-11-02 i Kristinehamn. Student i Uppsala 1756-01-30. Auskultant i Svea hovrätt 1759-12-15. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1760-01-28. Ordinarie kanslist i generalauditörsexpeditionen 1761-10-06. Protokollssekreterare i generalauditörsexpeditionen 1770-02-14 Förste expeditionssekreterare 1773-12-10. Revisionssekreterare 1777-12-19. Förvaltade dessutom under denna tjänstetid flere gånger justitiekanslersämbetet 1778–1792. Adlad 1780-06-15 (introducerad 1781 under nr 2199). RNO 1784-11-22. Lagman i Södermanland 1789-05-20. Ledamot av högsta domstolen 1791-08-00. Landshövding i Kymmenegårds län 1792-08-29. Avsked därifrån 1793-06-13. Chef för kammarrätten 1802-01-30. Tillika åter ledamot av högsta domstolen 1802-01-31. KNO 1805-03-01 och därför uppflyttad i riddarklassen. Avsked från kammarrätten och högsta domstolen 1809. Död 1811-05-16 i Kristinehamn sonlös och slöt således själv sin adlade ätt samt begraven jämte sin hustru på Kristinehamns kyrkogård. 'Såsom gustavian avlägsnades han från ärendena, då Reuterholm under minderårighetstiden kom till styret.' Gift 1787-05-13 i Stockholm med Margareta Christina Strömbeck, född i Stockholm 1760-01-07, död 1822-04-24 i Kristinehamn, dotter av bruksägaren Christian Strömbeck och Anna Margareta Kysel.

Barn:

  • Anna Margareta, född 1789-02-21 i Stockholm, död i Stockholm 1854-02-25. Gift 1812-06-30 på Niklasdam med översten Israel af Ekenstam, född 1784, död 1856.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.