Hegardt nr 2262

Från Adelsvapen-Wiki

2262.jpg

Adliga ätten Hegardt nr 2262

Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1819. Litteratur: Biografiska anteckningar om släkten Hegardt (1910).

TAB 1

Josias Hegardt (översiktstab 1, föräldrarnes namn okända). Kusin till domprosten Martin Hegardt, vars barn adlades von Hegardt, född omkr. 1672 i Borkars socken, i Holstein. Inflyttade till Sverige och blev inspektor Svenstorp. Död 1727. Gift 1703 med Catharina Andersdotter, född 1676 i Braderups socken, i Holstein, död 1722.

Barn:

 • Peter Josias, född 1704-05-16 i Rendsburg i Holstein. Överflyttade omkr. 1730 därifrån till Uddevalla. Handlande och rådman därst. från 1748. Död 1786-02-18 i Uddevalla. Gift 1734-11-05 i sistnämnda stad med Torborg Brun, född 1703, död 1783-09-01 i Uddevalla.

Barn:

 • Josias, född 1739-10-20 i Uddevalla. Handlande därst. Rådman 1764. Död där 1806-07-06. Gift 1:o 1765-02-13 i Malmö med Eva Beata Faxe, född 1737 i Kristianstad, död 1772-12-07 i Uddevalla, dotter av prosten och kyrkoherden i Kristianstad Cornelius Faxe och Beata Elisabet Lönn. Gift 2:o 1774-09-18 i Uddevalla med Anna Elisabet Bratt, född där 1753-06-12, död 1835-03-10 på Annegreteberg vid Uddevalla, dotter av handlanden, assessor Christian Henriksson Bratt och Maria Regina Örtengren.

Barn:

 • 2. Christian Bernhard Hegardt, adlad Hegardt, född 1781-02-05 i Uddevalla. Student i Lund 1795. Jur. examen därst. 1796-05-03. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1797. Kommissionssekreterare i Regensburg 1801-06-07. Protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1807-05-25. Legationssekreterare i Wien 1810. Chargé d'affaires därst. 1812–1816. Rappellerad 1816-08-00. Kansliråd med säte och stämma i kanslistyrelsen 1817-03-26. Avgick i särskilt uppdrag till London 1817-07-00. RNO s. å. 7/10. Adlad 1818-05-11 enligt 37 § R.F. (introd. 1819-03-20 under nr 2262). Ledamot av rikets allm. ärenders beredning 1819-10-05. T f statssekreterare i handels- och finansexpeditionen 1820-06-30–1820-12-05. Ledamot av generaltulldirektionen s. å. 8/10–15/12. Död 1837-03-08 i Stockholm. Framstående diplomat. Deltog i kongressen i Wien. Gift 1820-06-02 i Uddevalla m. Augusta Emilia Koch, född där 1799-11-07, död 1878-10-27 Ekeberg, dotter av grosshandlaren och bruksägaren Erik Mikaelsson Koch (syssling till majoren Nils Koch, adlad von Koch), och Maria Catharina Röhl.

Barn:

 • Anna Bernhardina Augusta, född 1821-04-30, död s. å. 2/8.
 • Julia Augusta, född 1822-06-21 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1906-04-13 i Göteborg. Gift 1849-08-24 i Uddevalla med grosshandlaren Fredrik Malm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1836 med Hedvig Vilhelmina Ewert, född 1812, död 1847, dotter av assessorn Christian Heinrich Ewert och Christina Elisabet Malm), född 1811-02-22, död 1856-05-03 i Göteborg.
 • Oktavia Eugenia, född 1824-10-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1914-01-23 i Göteborg.
 • Carl Bernhard, adelsman vid faderns död 1837. Född 1826. Handelsbokhållare. Död 1877. Se Tab. 2.
 • Apollonia Maria Elisabet, född 1827-07-07, död 1828-03-23.
 • Clara Adéle, född 1829-03-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1890-06-07 i Uppsala. Gift 1867-11-07 i Uddevalla med häradshövdingen i Skånings, Vilske och Valle härads domsaga i Skaraborgs län, RNO Henrik Törner Planck, född 1816-01-03, död 1883-10-30 på Ekeberg.
 • Anna Irene, född 1832-12-09, död 1834-09-06.

TAB 2

Carl Bernhard, (son av Christian Bernhard Hegardt, adlad Hegardt, tab 1), adelsman vid faderns död 1837. Född 1826-02-25 i Stockholm. Först ägare av Segerfors bruk vid Arvika till 1861, sedan handelsbokhållare i Göteborg. Död där 1877-11-29, Gustavi domk.förs. Gift 1855-09-06 Skog med Josefina Apollonia Kihlén, född 1888-12-04 på nämnda egendom, död 1908-09-23 i Göteborg, dotter av ekonomidirektören Sven Kihlén och Apollonia Eriksson.

Barn:

 • Fredrik Bernhard, adelsman vid faderns död 1877. Född 1856. Sekreterare och vice häradshövding. Se Tab. 3
 • Julia Apollonia Josefina, född 1857-10-08 på Segerfors vid Arvika. Extra biträde vid postkontoret i Herrljunga 1886-11-01. Död 1896-11-03 i Alingsås. Gift 1880-08-29 på Skog med postmästaren i Herrljunga Daniel Brisman, född 1846-06-14 i Torshälla, död 1894-06-21 på Altorp vid Herrljunga.
 • Elin Augusta, född 1859-03-27 på Segerfors, död 1904-07-12. Gift 1892-10-27 i Göteborg med kronolänsmannen i Ydre härads södra distrikt i Östergötlands län Johan Oskar Johansson, född 1853-03-08 i Gårdeby socken, Östergötlands län, död 1918-02-16.
 • Adolfina Charlotta, född 1861-02-05 i Göteborg, död där 1862-02-03.
 • Tekla Matilda, född 1863-01-21 i Göteborg, död där 1864-01-24.
 • Oktavia Josefina, född 1867-03-01 i Göteborg, död ogift 1898-07-19 i nämnda stad.

TAB 3

Fredrik Bernhard, (son av Carl Bernhard, tab 2), adelsman vid faderns död 1877. Född 1856-05-24 på Segerfors vid Arvika. Mogenhetsexamen 1874-06-03. Student i Uppsala s. å. 1/10. Jur. preliminärexamen 1876-01-29 och examen till rättegångsverken 1879-05-24. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 16/6. Kansliexamen 1880-01-31. Vice häradshövding 1882-12-20. Kammarförvant vid stadskamrerarkontoret i Göteborg 1885-04-21–1895-04-01. Sekreterare i styrelsen över Göteborgs stads hamn- och älvarbeten 1892-09-07. Sekreterare hos stadsfullmäktige i nämnda stad 1895-04-01. RVO 1903-12-01. RNO 1914-09-30. KVO2kl 1923-05-08. Led. av F. K. 1917(h). Styr.led. i ab Gtbssystem. sed. 97. Ordf. i styr. f. Gtbs stads tj:mäns änke- o. pup:kassa. Skr. kommun. Författn:saml. 1914 och 1922. Biogr. i Väd? Död 1928-06-11 i Vasa förs, Göteborg,. Gift 1890-10-19 på Altorp vid Herrljunga station med Helena Olivia (Vivi) Brisman, född 1857-01-24 i Torshälla stadsförs. Död 1939-03-18 i Göteborg, Johannebergs förs,. Dotter av majoren och postmästaren Sven Brisman och Anna Maria Eriksson.

Barn:

 • Carl, född 1896-02-02 i Göteborg, liksom syskonen. Se Tab. 6 1/2
 • Fritz, född 1897-05-16. Ingenjörsexamen i Strelitz, Mecklenburg. Anställd vid elektricitetsverket i Göteborg. Död 1939. Gift 1936-06-30 med kontoristen Märta Helena Sofia Högstén, född 1900-01-13.
 • Nina, född 1898-10-02. Stiftsjungfru. Gift 1921-10-15 i Göteborg Vasa förs, ]] med kassören vid brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea Sten Ekholm, född 1893-12-29 i Nykyrka socken, Södermanlands län.

TAB 4

Bernhard, (son av Fredrik Bernhard, tab 3), född 1891-08-01 i Göteborg, Gustavi förs Huvudman 1928–83. Studentexamen därst. 1911-05-24. Student vid Göteborgs högskola s. å. 4/9. Adelsman vid faderns död 1928-06-11. Filosofie kandidat examen 1914-05-30. Filosofie licentiat examen 1917-05-31. Filosofie doktor 1918-09-21. Lärare vid folkhögskolan i Gamleby 1919-10-30. Rektor för Norra Kalmar läns folkhögskola och lantmannaskola i Gamleby 1923-07-15. RNO 1944-06-06. Iqml 8st 1956-08-00. Jubeldoktor 1968-10-20. Gift 1921-01-03 i Göteborg med Johanna Aurora Charlotta (Hanna) Eggertz, född 1895-06-10 i Stockholm. Studentexamen 1914-06-09. Filosofie kandidat 1918-09-14. Filosofie licentiat 1925-12-15. Ämneslärare. Dotter av redaktören August Emil Eggertz och Ingeborg Aurora Wästfelt.

Barn:

 • Gudrun, född 1922-09-09 i Gamleby förs, Kalmar län
 • Nina, född 1924-09-11 i Gamleby.
 • Rigmor, född 1926-07-21 i Gamleby.
 • Astrid Ingeborg, född 1940-10-26 i Gamleby, Kalmar län.

TAB 5

Gunnar, (son av Fredrik Bernhard, tab 3), född 1893-01-30 i Göteborg, Gustavi förs Studentexamen därst. 1912-05-13. Student vid Uppsala universitet s. å. Med. kandidat 1917-09-06. Extra läkare i Uddevalla 1918-10-13– s. å. 30/11. T. f. provinsialläkare i Lycksele distrikt 1920-06-25– s. å. 31/12 och i Malåträsk 1921-07-16–1923-05-10. Med. licentiat vid Karolinska institutet 1924-10-16. Assistentläkare vid allm. och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1924-11-09–1924-12-31. Assistentläkare vid länslasarettet i Mölndal 1925-01-01–1925-07-20. T f stadsläkare därst 1925-08-15–1925-09-10. Extra läkare i Tärendö distrikt 1925-09-16–1926-05-19. Provinsialläkare i Junsele distrikt 1926-06-01. Provinsialläkare i Strömstad 1931-08-01. Järnvägsläkare och skolläkare därst. från 1932-01-01. Vice ordförande i styrelsen för Strömstads musseum och ledamot av lokalstyrelsen för samrealskolan därst. Provensialläkare i Strömstads västra distrikt 1946-10-11. Gift 1921-10-29 i Stockholm (Uppsala domk.förs vb) med Ebba Henrietta Sjöqvist, född 1898-10-28 i Uppsala, domkförs. Dotter av handlanden Viktor Sjöqvist och Selma Josefina Tärnlund.

Barn:

 • Inger, född 1922-09-10 i Malåträsk i Malå socken, Västerbottens län.
 • Hillevi (Vivi), född 1926-04-25 i Tärendö i Pajala socken,, Västerbottens län, (Tärendö förs, fb).
 • Birgit, född 1928-04-018 i Junsele förs, Västernorrlands län,.
 • Julia Marianne, född 1930-11-27 i Junsele förs, Västernorrlands län,.
 • Torborg Agneta, född 1935-10-01 i Strömstad (fb nr 44).
 • Gunilla Christina, född 1942-09-20 i Strömstads förs

TAB 6.

Nils, (son av Fredrik Bernhard, tab 3), född 1894-11-19 i Göteborgs domkyrkoförs Studentexamen därst. 1914. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1915. Tjänsteman hos rederiaktiebolag Transatlantic 1916. Direktör för dess kontor i Kapstaden. Vice konsul 1928-03-00. Svensk konsul i Kapstaden 1920. RVO. RNO 1947-11-15. Återvände till Sverige 1944 som chef för Rederi AB Transatlantics Stockholms-kontor. Medlem av Sveriges Sjöfartskommission. Gift 1921-07-27 i Kapstaden (Göteborg Oscar Fredriks förs, vb) med Karin Ingeborg Andersson-Armstedt, född 1901-10-04 i Göteborg, (Strömstads förs). Dotter av sjökaptenen Carl Andersson och Maria Ekström.

Barn:

 • Carl-Fredrik, född 1923-12-22 i Kapstaden, Sydafrika. Se Tab. 6A
 • Nils'' Arne, född 1925-05-12 i Kapstaden. Se Tab. 6B

TAB 6 1/2

Carl, (son av Fredrik Berhard, tab 3), född 1896-02-02 i Göteborg, liksom syskonen. Studentexamen Göteborg 1914-06-11. Student i Uppsala s. å. Jur. kandidat därst. 1919-04-12. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 5/5. Extra ordinarie notarie vid Göteborgs rådhusrätt 1920-04-00. Amanuens vid Stadsaktuariekontoret i nämnda stad 1927-02-01. T. f. assessor vid rådhusrätten i Göteborg s. å. 15/6. Assessor 1929-04-30. Rådman 1937-11-04. Gift 1927-05-21 i Lidköpings förs, med Blenda Maria Koch, född 1904-06-06 i Buffalo, USA. Dotter av ingenjören Sven Viktor Koch (av samma släkt som adliga ätten von Koch) och Blenda Rosalia Säfström.

Barn:

 • Ingrid Maria, född 1928-08-08 i Göteborg, Örgryte förs,.
 • Blenda Margareta, född 1932-01-13 i Göteborg, Örgryte förs,.
 • Sven Carl Christian, född 1939-02-16.
 • Kerstin Birgitta, född 1942-03-14 i Göteborg, Örgryte förs Sophiasyster.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.