Svensk Wapencd

Från: Ikorn till Lagerbom

Ikorn - 57 (Adlig)
Ikornsköld - 283 (Adlig)
Ille - 60 (Adlig)
Ingelotz - 1721 (Adlig)
Insenstierna - 1421 (Adlig)
Irving - 308 (Adlig)
Isberg - 2323 (Adlig)
Iserhielm - 1288 (Adlig)
von Issendorff - 1792 (Adlig)
von Jacobsson - 2121 (Adlig)
Jakobsköld - 85 (Adlig)
Jegerhjelm - 1477 (Adlig)
Jennings - 1874 (Adlig)
Jerlström - 1521 (Adlig)
Jernfeltz - 1676 (Adlig)
Jernlod - 251 (Adlig)
Jernsköld - 431 (Adlig)
af Jochnick - 2301 (Adlig)
Jordan - 243 (Adlig)
von Jordan - 914 (Adlig)
Jäger o von Schulzenjäger - 930 (Adlig)
Jägerhorn af Spurila - 114 (Adlig)
Jägerhorn af Storby - 226 (Adlig)
Jägerskiöld - 1100 (Adlig)
Järnefelt - 536 (Adlig)
Kafle - 70 (Adlig)
Kagg - 68 (Adlig)
Kagg - 27 (Friherrlig)
Kagg - 18 (Grevlig)
Kalitin - 1738 (Adlig)
Kalling - 1361 (Adlig)
Kalling - 235 (Friherrlig)
Kalling - 91 (Grevlig)
Kalmberg - 491 (Adlig)
Kanefehr - 1934 (Adlig)
Kanterberg - 869 (Adlig)
Kantzow - 2223 (Adlig)
Kantzow - 376 (Friherrlig)
Karlsten - 1236 (Adlig)
Karlström - 857 (Adlig)
Karlström - 963 (Adlig)
von Kathen - 1301 (Adlig)
von Kaulbars - 643 (Adlig)
von Kaulbars - 231 (Friherrlig)
Keder - 1458 (Adlig)
von Kemna - 1895 (Adlig)
Kempenfelt - 676 (Adlig)
Kempensköld - 395 (Adlig)
von Kemphen - 956 (Adlig)
Kewenbrinck (Keffenbrinck von Rhene) - 503 (Adlig)
Khewenhüller - 10 (Friherrlig)
Kijl - 1455 (Adlig)
Kijl - 61 (Adlig)
King - 810 (Adlig)
Kinnemond - 505 (Adlig)
Kinninmundt - 971 (Adlig)
Kirstein - 1181 (Adlig)
Kjerrmansköld - 2023 (Adlig)
Kjerrulf von Wolffen - 2074 (Adlig)
von Kjörling - 1949 (Adlig)
af Kleen - 2330 (Adlig)
Kleihe - 561 (Adlig)
af Klercker - 2132 (Adlig)
af Klercker - 334 (Friherrlig)
Klick - 1833 (Adlig)
Klinckow von Friedenschildt - 1021 (Adlig)
Klinckowström - 1415 (Adlig)
Klinckowström - 262 (Friherrlig)
Klingebail - 634 (Adlig)
Klingenberg - 360 (Adlig)
Klingenstierna - 780 (Adlig)
Klingfelt - 1674 (Adlig)
Klingspor - 195 (Adlig)
Klingspor - 257 (Friherrlig)
Klingspor - 107 (Grevlig)
Klingstedt - 661 (Adlig)
af Klint - 2185 (Adlig)
af Klintberg - 2285 (Adlig)
af Klinteberg - 2188 (Adlig)
af Klinteberg - 359 (Friherrlig)
Klintenhielm - 1183 (Adlig)
Kloo - 1838 (Adlig)
Klöfverfelt - 407 (Adlig)
Klöfverskjöld - 579 (Adlig)
Knipercrona - 1422 (Adlig)
von Knorring - 1976 (Adlig)
Knorring - 809 (Adlig)
von Knorring - 177 (Friherrlig)
von Koch - 2244 (Adlig)
von Kochen - 1286 (Adlig)
von Kochen - 206 (Friherrlig)
Kock von Crimstein - 712 (Adlig)
Kohl - 295 (Adlig)
von Konow - 2080 (Adlig)
von Korbmacher - 1836 (Adlig)
von Kosboth - 2187 (Adlig)
Koskull - 248 (Adlig)
Koskull - 160 (Friherrlig)
Koskull - 184 (Friherrlig)
von Kothen - 995 (Adlig)
von Kothen - 252 (Friherrlig)
Krabbe - 2149 (Adlig)
Krabbe af Krageholm - 21 (Adlig)
Krabbe af Svaneby - 46 (Adlig)
Krabbenström - 964 (Adlig)
Krakenhoff - 403 (Adlig)
von Krassow - 157 (Friherrlig)
von Krassow - 315 (Friherrlig)
Krebs - 1185 (Adlig)
von Krefelt - 808 (Adlig)
Kreij - 1369 (Adlig)
von Kreijenfels - 589 (Adlig)
Kruse af Elghammar - 43 (Adlig)
Kruse af Kajbala - 42 (Friherrlig)
von Krusenstierna - 460 (Adlig)
von Kruus - 2099 (Adlig)
Kruuse af Verchou - 76 (Friherrlig)
von Kræmer - 1959 (Adlig)
von Kræmer - 389 (Friherrlig)
Kröningssvärd - 1566 (Adlig)
Kugelhielm - 351 (Adlig)
Kuhlefelt - 330 (Adlig)
Kuhlhielm - 1331 (Adlig)
Kuhlman - 467 (Adlig)
af Kullberg - 2260 (Adlig)
Kunckel - 1652 (Adlig)
Kurck - 16 (Friherrlig)
Kuylenstierna - 1304 (Adlig)
Kyle - 5 (Adlig)
von Kysel - 588 (Adlig)
Kåse - 139 (Adlig)
von Köbberer - 724 (Adlig)
von Köhler - 2085 (Adlig)
von Köhler - 167 (Friherrlig)
von Köhnnigstedt - 1276 (Adlig)
König - 1481 (Adlig)
Königsfelt - 1095 (Adlig)
Königsheim - 1345 (Adlig)
von Königsmarck - 14 (Grevlig)
Köppen - 1693 (Adlig)
Körning - 67 (Adlig)
Ladau - 1576 (Adlig)
Lagerberg - 1112 (Adlig)
Lagerberg - 156 (Friherrlig)
Lagerberg - 75 (Grevlig)
Lagerbielke - 1378 (Adlig)
Lagerbielke - 254 (Friherrlig)
Lagerbjelke - 115 (Grevlig)
Lagerblad - 1175 (Adlig)
Lagerbom - 1229 (Adlig)

 

AB - BE BE - BR BR - CR CR - ED ED - FI FI - GR GR - HA HA - IH IK - LA LA - LI
LI - ME ME - PA PA - RE RE - RU RU - SI SI - ST ST - TA TA - WA WA - ÅK ÅK - ÖSSvensk WapencdVi har även ett par smakprov ur de olika banden, den grevliga ätten 1. Brahe, den friherrliga ätten 1. Oxenstierna och den adliga ätten 1. Liljehök af Fårdala. Samt skärmbilder från CD skivan och ett par exempel på hur dessa vapensköldar kan användas i antavlor med de miniatyrer av vapensköldarna som bifogas på CD-skivan.

Beställ Svensk Wapencd redan idag!

www.adelsvapen.com