Svensk Wapencd

Från: Abrahamsson till Benzelstierna

Abrahamsson - 1817 (Adlig)
af Acrel - 2130 (Adlig)
Adelborg - 2090 (Adlig)
Adelcrantz - 1469 (Adlig)
Adelcrantz - 274 (Friherrlig)
Adelheim - 1886 (Adlig)
Adelhielm - 1610 (Adlig)
Adelsköld - 2029 (Adlig)
Adelstierna - 1441 (Adlig)
Adelswärd - 1707 (Adlig)
Adelswärd - 249 (Friherrlig)
Adelswärd - 138 (Grevlig)
Adler Salvius - 170 (Adlig)
Adlerbaum - 1635 (Adlig)
Adlerberg - 1061 (Adlig)
Adlerberg - 336 (Friherrlig)
Adlerbeth - 1732 (Adlig)
Adlerbeth - 329 (Friherrlig)
Adlerbielke - 1675 (Adlig)
Adlerborg - 1158 (Adlig)
Adlerbrandt - 2034 (Adlig)
Adlercrantz - 1193 (Adlig)
Adlercreutz - 1386 (Adlig)
Adlercreutz - 331 (Friherrlig)
Adlercreutz - 125 (Grevlig)
Adlercrona - 868 (Adlig)
Adlerfelt - 1272 (Adlig)
Adlerfelt - 178 (Friherrlig)
Adlerflycht - 1234 (Adlig)
Adlerfors - 1720 (Adlig)
Adlerheim - 1632 (Adlig)
Adlerhielm - 732 (Adlig)
Adlerhoff - 918 (Adlig)
Adlerklo - 1262 (Adlig)
Adlermarck - 1409 (Adlig)
Adlermarck - 266 (Friherrlig)
Adlersköld - 1041 (Adlig)
Adlersparre - 1988 (Adlig)
Adlersparre - 337 (Friherrlig)
Adlersparre - 130 (Grevlig)
Adlerstam - 2057 (Adlig)
Adlerstedt - 1223 (Adlig)
Adlersten - 1004 (Adlig)
Adlerstierna - 1190 (Adlig)
Adlerstolpe - 1816 (Adlig)
Adlerstråhle - 1765 (Adlig)
Adlerström - 1131 (Adlig)
Adlerwaldt - 2000 (Adlig)
von Afzelius - 2240 (Adlig)
af Agardh - 2215 (Adlig)
Ahlefelt - 850 (Adlig)
Ahlehielm - 1317 (Adlig)
Akrell - 2283 (Adlig)
von Albedyl - 182 (Friherrlig)
Almfelt - 2079 (Adlig)
af Alnord - 2084 (Adlig)
Alströmer - 1938 (Adlig)
Alströmer - 302 (Friherrlig)
Aminoff - 456 (Adlig)
Ammilon - 2316 (Adlig)
Anckarheim - 2140 (Adlig)
Anckarhielm - 311 (Adlig)
Anckarhielm - 700 (Adlig)
Anckarsvärd - 2109 (Adlig)
Anckarsvärd - 322 (Friherrlig)
Anckarsvärd - 116 (Grevlig)
Andeflycht - 312 (Adlig)
Andersson - 738 (Adlig)
Ankar - 108 (Adlig)
Ankarcrantz - 1144 (Adlig)
Ankarcreutz - 1145 (Adlig)
Ankarcrona - 1534 (Adlig)
Ankarcrona - 1965 (Adlig)
Ankarfelt - 1105 (Adlig)
Ankarfjell - 221 (Adlig)
Ankargrip - 947 (Adlig)
Ankarklo - 1101 (Adlig)
Ankarloo - 1191 (Adlig)
Ankarsköld - 274 (Adlig)
Ankarsparre - 2180 (Adlig)
Ankarstierna - 1142 (Adlig)
Ankarstierna - 1143 (Adlig)
Ankarstierna - 96 (Friherrlig)
Ankarstråle - 1140 (Adlig)
Ankarström sedermera Löwenström - 897 (Adlig)
Anrep - 236 (Adlig)
Apoloff - 912 (Adlig)
Appelberg - 904 (Adlig)
Appelbom - 325 (Adlig)
Appelbom - 164 (Friherrlig)
Appelgren - 290 (Adlig)
Appelman - 677 (Adlig)
Appelman - 148 (Friherrlig)
Appelroth - 894 (Adlig)
von Arbin - 2054 (Adlig)
Arenfelt - 768 (Adlig)
Arenhielm - 1704 (Adlig)
Arensköld - 1157 (Adlig)
Armfelt - 458 (Adlig)
Armfelt - 213 (Friherrlig)
Armlod - 424 (Adlig)
Armsköld - 198 (Adlig)
Arnell - 1885 (Adlig)
von Ascheberg - 23 (Grevlig)
von Asp - 2163 (Adlig)
von Aulæwill - 1951 (Adlig)
Axehielm - 547 (Adlig)
von Axelson - 2022 (Adlig)
von Axelson - 259 (Friherrlig)
Baas - 1453 (Adlig)
Baer - 2103 (Adlig)
Bagge af Berga - 118 (Adlig)
Bagge af Boo - 122 (Adlig)
Bagge af Söderby - 147 (Adlig)
Baggensköld - 977 (Adlig)
Bagghufvud (von Baggo) - 755 (Adlig)
von Bahr - 1648 (Adlig)
Balguerie - 2033 (Adlig)
von Baltzar - 1803 (Adlig)
Banér - 22 (Friherrlig)
Banér - 11 (Grevlig)
Barck - 722 (Adlig)
Barck - 162 (Friherrlig)
Barck - 81 (Grevlig)
Barclay - 562 (Adlig)
Barneken - 813 (Adlig)
Barnekow - 23 (Adlig)
Barnekow - 230 (Friherrlig)
Barnekow - 128 (Grevlig)
Barnsköld - 753 (Adlig)
Barohn - 1851 (Adlig)
Battram - 2205 (Adlig)
Battram - 374 (Friherrlig)
von Bauman - 1780 (Adlig)
von Baumgarten - 1463 (Adlig)
Beck sedermera Beck-Friis - 800 (Adlig)
Beck-Friis - 278 (Friherrlig)
Beck-Friis - 104 (Grevlig)
von Becker - 642 (Adlig)
Beckerfelt - 625 (Adlig)
Behmer - 486 (Adlig)
von Beijer - 604 (Adlig)
Beijerhjelm - 1902 (Adlig)
Belfrage - 782 (Adlig)
von Bellingshausen - 32 (Friherrlig)
Bennet - 831 (Adlig)
Bennet - 154 (Friherrlig)
Bennich - 2339 (Adlig)
von Benning - 1908 (Adlig)
Benzelstierna - 1628 (Adlig)

 

AB - BE BE - BR BR - CR CR - ED ED - FI FI - GR GR - HA HA - IH IK - LA LA - LI
LI - ME ME - PA PA - RE RE - RU RU - SI SI - ST ST - TA TA - WA WA - ÅK ÅK - ÖSSvensk WapencdVi har även ett par smakprov ur de olika banden, den grevliga ätten 1. Brahe, den friherrliga ätten 1. Oxenstierna och den adliga ätten 1. Liljehök af Fårdala. Samt skärmbilder från CD skivan och ett par exempel på hur dessa vapensköldar kan användas i antavlor med de miniatyrer av vapensköldarna som bifogas på CD-skivan.

Beställ Svensk Wapencd redan idag!

www.adelsvapen.com