Svensk Wapencd

Från: Silfverlåås till Stiernberg

Silfverlåås - 377 (Adlig)
Silfverpatron - 239 (Adlig)
Silfverschiöld - 283 (Friherrlig)
Silfverskiöld - 1073 (Adlig)
Silfverskog - 1706 (Adlig)
Silfversparre - 99 (Adlig)
Silfversparre - 330 (Friherrlig)
Silfverspåre - 385 (Adlig)
Silfverstedt - 1641 (Adlig)
Silfverstierna - 265 (Adlig)
Silfverstolpe - 1939 (Adlig)
Silfverstråle - 1372 (Adlig)
Silfverström - 781 (Adlig)
Silfversvan - 457 (Adlig)
Silfverswärd - 184 (Adlig)
Silfwerbrand - 508 (Adlig)
af Sillén - 2001 (Adlig)
Silnecker - 1214 (Adlig)
Silnecker - 988 (Adlig)
Simmingsköld - 1199 (Adlig)
Simzon - 1526 (Adlig)
Sinclair - 444 (Adlig)
Sinclair - 626 (Adlig)
Sinclair - 965 (Adlig)
Sinclair - 270 (Friherrlig)
Sinclair - 95 (Grevlig)
Siöberg - 797 (Adlig)
Siöblad - 75 (Adlig)
Siöblad - 79 (Friherrlig)
Siöhielm - 656 (Adlig)
Siölöw - 669 (Adlig)
Siöstierna - 1303 (Adlig)
Sjöcrona - 2273 (Adlig)
Sjöholm - 2112 (Adlig)
Skalm af Karelen - 453 (Adlig)
Skalm i Finland - 144 (Adlig)
Skalm i Finland - 244 (Adlig)
Skarpenfelt, sedermera Skarp von Felt - 517 (Adlig)
Skeckta - 703 (Adlig)
Skiöldebrand - 1991 (Adlig)
Skjöldebrand - 345 (Friherrlig)
Skjöldebrand - 373 (Friherrlig)
Skjöldebrand - 137 (Grevlig)
Skogh - 704 (Adlig)
Skogman - 2302 (Adlig)
Skraggensköld - 1429 (Adlig)
Skraggensköld - 552 (Adlig)
Skunck - 660 (Adlig)
Skutenberg - 715 (Adlig)
Skutenhielm - 1462 (Adlig)
Skytte - 429 (Adlig)
Skytte - 665 (Adlig)
Skytte af Duderhof - 8 (Friherrlig)
Skytte af Sätra - 154 (Adlig)
Skytte i Finland - 81 (Adlig)
Skyttehielm - 488 (Adlig)
Skyttenhielm - 788 (Adlig)
Sköldarm - 2007 (Adlig)
Slang - 106 (Adlig)
Slatte - 97 (Adlig)
Smittenhielm - 970 (Adlig)
Snack - 1132 (Adlig)
Sneckenberg - 1066 (Adlig)
Sneckenberg - 843 (Adlig)
Sneckenfelt - 553 (Adlig)
Sneckensköld - 798 (Adlig)
von Snoilsky - 528 (Adlig)
Snoilsky - 133 (Grevlig)
Sodenstierna - 1398 (Adlig)
von Soldan - 1460 (Adlig)
Solenblomma - 507 (Adlig)
Soop - 10 (Adlig)
Soop af Limingo - 19 (Friherrlig)
Soop - 87 (Friherrlig)
af Sotberg - 2026 (Adlig)
Spaldencreutz - 1986 (Adlig)
Spalding - 910 (Adlig)
Sparfelt - 927 (Adlig)
Sparfvenfelt - 541 (Adlig)
Sparre af Rossvik - 7 (Adlig)
Sparre af Sundby - 63 (Grevlig)
Sparre af Söfdeborg - 66 (Grevlig)
Sparre - 11 (Friherrlig)
Sparre - 111 (Grevlig)
Sparre - 74 (Grevlig)
Sparrfelt - 435 (Adlig)
Sparrin - 1138 (Adlig)
Sparrsköld - 1195 (Adlig)
Specht - 975 (Adlig)
Spens - 9 (Friherrlig)
Spens - 54 (Grevlig)
Sperling - 43 (Friherrlig)
Sperling - 28 (Grevlig)
Sperreuter - 1307 (Adlig)
Spofvenhielm - 1230 (Adlig)
Sprengtport - 1740 (Adlig)
Sprengtporten - 275 (Friherrlig)
von Spången - 1297 (Adlig)
Spåre - 160 (Adlig)
Stackelberg - 113 (Adlig)
Stackelberg - 686 (Adlig)
Stackelberg - 127 (Friherrlig)
Stackelberg - 192 (Friherrlig)
Stackelberg - 100 (Grevlig)
von Stade - 1473 (Adlig)
von Stahl - 2246 (Adlig)
von Stahlen - 1958 (Adlig)
Stake - 110 (Adlig)
Stake - 47 (Friherrlig)
Standaerhielm - 1729 (Adlig)
Standertskjöld - 2126 (Adlig)
von Stapelmohr - 2036 (Adlig)
Starck - 222 (Adlig)
Starckhufvud - 1380 (Adlig)
Starenfelt - 1558 (Adlig)
Starenflycht - 771 (Adlig)
Starensköld - 1099 (Adlig)
von Staude - 1397 (Adlig)
von Stauden - 1869 (Adlig)
Staël von Holstein - 834 (Adlig)
Staël von Holstein - 155 (Friherrlig)
Staël von Holstein - 204 (Friherrlig)
Staël von Holstein - 308 (Friherrlig)
Steb - 1216 (Adlig)
von Stedingk - 2169 (Adlig)
von Stedingk - 2226 (Adlig)
von Stedingk - 316 (Friherrlig)
von Stedingk - 342 (Friherrlig)
von Stedingk - 117 (Grevlig)
Stedt - 1468 (Adlig)
von Stefken - 1283 (Adlig)
von Stegling - 1093 (Adlig)
Stegman - 766 (Adlig)
von Steinberg - 21 (Grevlig)
Stenbock - 12 (Grevlig)
Stenfelt - 1867 (Adlig)
Stenflycht - 1504 (Adlig)
von Stenhagen - 1882 (Adlig)
af Stenhoff - 2008 (Adlig)
Stenholm - 1715 (Adlig)
von Sternbach - 750 (Adlig)
Sternburg - 1047 (Adlig)
Sternleuw - 1672 (Adlig)
Steuch - 1582 (Adlig)
Stewart - 205 (Adlig)
von Sticht - 2175 (Adlig)
Stierna - 77 (Adlig)
Stiernadler - 1374 (Adlig)
Stiernanckar - 1323 (Adlig)
Stiernberg - 1184 (Adlig)

 

AB - BE BE - BR BR - CR CR - ED ED - FI FI - GR GR - HA HA - IH IK - LA LA - LI
LI - ME ME - PA PA - RE RE - RU RU - SI SI - ST ST - TA TA - WA WA - ÅK ÅK - ÖSSvensk WapencdVi har även ett par smakprov ur de olika banden, den grevliga ätten 1. Brahe, den friherrliga ätten 1. Oxenstierna och den adliga ätten 1. Liljehök af Fårdala. Samt skärmbilder från CD skivan och ett par exempel på hur dessa vapensköldar kan användas i antavlor med de miniatyrer av vapensköldarna som bifogas på CD-skivan.

Beställ Svensk Wapencd redan idag!

www.adelsvapen.com