Zibet nr 2124

Från Adelsvapen-Wiki

2124.jpg

Adliga ätten Zibet nr 2124 †

Adlad 1782-08-06, introd. 1789. Utdöd 1817-08-30.

TAB 1

Johan Sibeth, född i England. Överflyttade jämte sin hustru, för religionsförföljelses skull, till Livland. Gift med Catharine of Sibald.

Barn:

  • Henrik Sibeth. Vistades en tid vid polska hovet. Skall sedan hava blivit kommendant i Narva. Gift med Catharine of Froster från England. Deras barn överflyttade till Rostock.

Barn:

  • Carl Sibeth, född 1593-11-20. Handlande i Rostock. Gift med Margareta Sibrand.

Barn:

  • Alexander Sibeth, född 1642-12-12 i Rostock. Överflyttade till Sverige och blev handlande i Norrköping. Död där 1682-12-00 och begraven 1683-01-02. Gift 1669-01-03 i Enköping1 med Anna Swede i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1685-11-30 i sistnämnda stad med rådmannen därst. Johan Diure, begraven 1704-05-16)1, döpt 1652-04-24 i Stockholm2 Nikolai förs. i Stockholm, begraven 1704-10-23 i Enköping1, dotter av2 Hans Swede och Christina Johansdotter.

Barn:

  • Carl Ziebeth, född 1674-05-17 i Enköping1. Kvartermästare 1700. Kornett vid skånska tremänningskavalleriregementet 1704-01-11. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1709-12-02 regementskvartermästare därst. 1710-02-28. Sårad s. d. i slaget vid Hälsingborg och död s. å. 3/3. Gift 1702-05-08 med Anna Catharina Ekeberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717-03-20 i Riseberga prästgård, Krist., med ryttmästaren Adam Johan Jordan, född 1670, död 1741), död 1725-09-16 i Hästveda socken, Kristianstads län, dotter av trumslagaren Arvid Ekeberg och Catharina Mallin.

Barn:

  • Alexander Ziebeth, född 1703-08-04 i Torrlösa socken, Malmöhus län. Student i Lund 1722-03-16. Filosofie magister 1730. Prästvigd s. å. 23/4. Regementspastor vid norra skånska kavalleriregementet 1731-04-27. Kyrkoherde i Kvidinge och Sönnarslövs församlingars pastorat av Lunds stift 1734. Riksdagsman vid sex riksmöten. Häradsprost 1758. Teol. doktor 1779. Död 1780-11-02 och begraven i Kvidinge kyrka. Gift 1738 med Helena Christina Nolleroth, född 1720-01-27 död 1788-05-20 i Kvidinge socken och begraven i kyrkan därst., dotter av prosten och kyrkoherden i Färlövs pastorat av Lunds stift Olof Elias Nolleroth och Filippa Lorich.

Barn:

  • Christoffer Bogislaus Ziebeth, adlad och friherre Zibet, född 1740. Hovkansler. Död 1809. Se friherrliga ätten Zibet nr 325.
  • Lars Ziebeth, adlad och adopt. Zibet, född 1746-06-23 i Kvidinge prästgård Kristianstads län. Student i Lund 1758. Jur. examen 1766-05-12. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 22/10. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1770-03-23. Vice notarie därst. s. å. 23/10. Kopist s. å. 9/12. Auditör vid artilleriet på Gotland 1774-12-20. Regementsauditör vid artilleriet i Stockholm 1778-03-18. Adlad och adopt. jämte sin yngre broder Ebbe Ludvig på äldre broderns adelskap 1782-08-06 (introd. 1789). Drunknade ogift 1798-01-17 i Örkelljungaån under besök vid Lundsmöllan i Östra Ljungby socken, Kristianstads län.
  • Ebbe Ludvig Ziebeth, adlad och adopt. Zibet, född 1752-04-29 i Kvidinge prästgård. Student i Lund 1769. Filosofie magister 1775. Disp. 1778-05-13. Jur. docent i Lund 1778-07-03. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 21/12. Adlad 1782-08-06 jämte sin äldre broder Lars och adopt. på sin äldste broders adelskap (introd. 1789). Auditör vid Västmanlands regemente s. å. 24/10. Handsekreterare hos hertig Fredrik Adolf s. å. 26/10. Avsked från auditörsbeställningen 1786-09-21. K. sekreterares titel 1788-06-14. Lagmans titel 1790-08-21. Kommerseråd över stat 1793-06-21, med rätt att tjänstgöra så ofta hans tjänst hos hertigen tillät. Särskilt uppdrag med bouppteckningen efter hertig Fredrik Adolf 1805-04-26–1808-03-17. RNO 1815-08-12. Död ogift 1817-08-30 i Stockholm och slöt ätten. Ägde Kvesarum i Södra Rörums socken, Malmöhus län, som han erhöll i testamente efter äldste brodern 1809.

Källor

1Enköpings kyrkoarkiv. 2Wn.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.