Zülich nr 1407

Från Adelsvapen-Wiki

1407.jpg


Adliga ätten Zülich nr 1407 †

Adlad 1705-12-07, introd. 1707. Utdöd 1738.


1Bl.

  • Anton Zülich, av tysk börd. Inträdde i svensk tjänst under trettioåriga kriget. Löjtnant vid Wittenbergs regemente. Ryttmästare för ett kompani ryttare, som han av egna medel uppsatte åt Wittenberg 1655. Major vid dennes regemente. Överstelöjtnant vid skånska regementet till häst, då detta regemente uppsattes efter freden i Roskilde 1658. Tillfångatog s. å. generallöjtnant Gyldenlöwe m fl officerare samt erövrade åtskilliga dragonfanor. Anhöll 1660 om avsked och pension. Levde 1684 (stupade, enl. annan uppgift, vid försvaret av Stettin 1678). Gift 1658 på slottet i Mitau1, då bröllopet bekostades av hertig Jakob av Kurland1, med Gertrud von Rosen, dotter av Johan Rosen af Hochrosen.

Barn:

  • Carl Fredrik Zülich, adlad Zülich, till Keckau och Bersemünde i Dahlens socken i Livland, vilka gods inköpts av hans morfader och, efter att hava reducerats, restituerades till honom och hans broder Gustaf 1724-02-16. Född 16611. Ryttare i svensk tjänst 1676. Kornett därst. 1678. Var i sachsisk tjänst 1679–1700. Kapten vid Meijerfeldts dragonregemente 1704-11-21. Adlad 1705-12-07 jämte sin broder Gustaf (introd. 1707 under nr 1407). Fången vid Czernowitz 1709-09-24. Hemkom från Tobolsk 1722. Majors avsked 1723-03-06. Död ogift 1738 i Stralsund.1
  • Gustaf Zülich, adlad och friherre Zülich, född 1666. General. Död 1743. Se friherrliga ätten Zülich, Tab. 1.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.