:

Wallquist nr 2164

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wallquist nr 2164 †

Adlad 1799-11-16, introd. 1800. Utdöd 1838-08-24.


1Um.

  • Olof Wahlquist, född 1719-04-19 av fattiga soldatföräldrar vid Vallby by i Längbro socken, Örebro län. Skolpilt i trivialskolan i Örebro 1731. Gymnasist i Strängnäs 1736. Student i Uppsala1 1744-03-12. Prästvigd i Strängnäs 1746-06-17. Adjunkt i Edsbergs och Hackvads församlingar av Strängnäs stift s. å. Komminister därst. 1754. Kyrkoherde i Mosjö och Täby församlingars pastorat av nämnda stift 1780. Död 1785-04-10 i Mosjö prästgård Örebro län. Gift 1754 med Eva Beata Qvist, född 1733-08-29, död 1798, dotter av komministern i Edsberg och Hackvad Olof Qvist och Sara Christina Broling.

Barn:

  • Olof Wahlquist, född 1755-06-06 på kaplansbostället i Edsbergs socken, Örebro län. Skolpilt i Örebro trivialskola 1766, gymnasist i Strängnäs 1768 och student i Uppsala1 1773-10-19. Prästvigd 1776. Filosofie magister 1779. Pastorsadjunkt i Klara församling i Stockholm s. å. Hovpredikant hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1780. Kyrkoherde i Alseda, Skede och Ökna församlingars pastorat av Växjö stift 1783. Domprost i Växjö 1786-01-24. Biskop därst. 1787-09-17. Tillika konungens överhovpredikant och biktfader samt preses i hovkonsistorium 1789. Föredragande av rikets kyrkoärenden i konungens kansli samt ledamot av rikets ärenders allmänna beredning s. å. LNO s. å. 4/5. Avsked från tjänstgöringen i k. kansliet 1792. Prom. Teol. doktor 1793. Död 1800-04-30 i Norrköping under riksdagen hastigt av slag några timmar efter en ivrig överläggning inom prästeståndet. 'Han är den under konung Gustaf III:s tid så allmänt bekante biskop Wallquist. Var åren 1789–92 ofta kallad till konungens konselj i kammar- och finansärenden. Fick såsom riksdagsman tillträde till de hemligaste överläggningar hos bemälde konung och deltog i deras utförande. Hans barn blevo 1799-11-16 adlade.’ Gift 1785-02-24 i Stockholm med Adolfina Lovisa Schützercrantz, född 1759-04-14, död 1822-08-25 i nyssn. stad, dotter av arkiatern Herman Schützer, adlad Schützercrantz, och Petronella Psilanderhielm.

Barn:

  • Herman Ludvig Wallquist, adlad Wallquist, född 1785-12-06 i Alseda prästgård. Adlad 1799-11-16 (introd. 1800 under nr 2164). Död 1801-01-21 i Växjö.
  • Gustaf Adolf Wallquist, adlad Wallquist, född 1788-02-13 i Växjö. Adlad 1799-11-16 (introd. 1800 under nr 2164). Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Kornett vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1807-04-10. Löjtnant därst. 1809-07-29. Ryttmästare vid samma kår eller livregementets dragoner 1813-04-13. RSO 1818-05-20. 2. Major vid nämnda kår 1820-06-24. Avsked från kåren 1826-05-11. Överstelöjtnant i armén s. d. Avsked ur armén 1833-04-27. Måste skickas ur riket och dog ogift 1838-08-24 i Paris samt slöt ätten.
  • Eva Wallquist, född tvilling 1789-08-19 i Växjö, död s. d.
  • Carolina Gustava Wallquist, född tvilling 1789-08-19 i Växjö, död barn.
  • Olof Schützer Wallguist, adlad Wallquist, född tvilling 1791-08-30 i Växjö. Adlad 1799-11-16 (introd. 1800 under nr 2164). Bokhållare i rikets ständers bank 1823. Död ogift 1825-02-07 på lägenheten Snättringe i Huddinge socken, Stockholms län.
  • Carolina Gustava Wallquist, adlad Wallquist, född tvilling 1791-08-30 i Växjö. Stiftsjungfru. Död ogift 1830-05-28 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: