:

Wallén nr 1904

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wallén nr 1904 †

Adlad 1743-09-30, introd. 1752. Utdöd 1792-08-25.

Ätten är en gren av den vitt utgrenade finska prästsläkten Wallenius, som har sitt namn av Vallis gratiæ, det latinska namnet för Nådendal, varest dess stamfader Michael Michaelis var kapellan. Tvenne andra grenar av släkten hava vunnit finskt adelskap. Från den adlade Jeremias Wallens farbroder, kontraktsprosten och kyrkoherden i Vesilaks Carl Wallenius, härstammar sålunda finska adliga ätten Wallensköld, nr 194, och från hans broder teol. professorn Johan Wallenius, finska adliga och friherrliga ätterna Walleen n:ris 170 och 38.


1Wä. 2 Wå. 3 Lå. 4 Um.

TAB 1

Michael Michaelis. Prästvigd till kapellan i Reso och Nådendal 1592. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1607 och begraven s. å., kyndelsmässodagen, i Nådendals kyrka. – Hustruns namn okänt.

Barn:

  • Josef Wallenius, född 1596-03-10. Prästvigd i Åbo 1619-12-05 till huspredikant på Tottjärvi gård i Vesilaks socken. Kapellan i Vesilaks 1624-01-17. Kyrkoherde därst. 1626-05-01. Död 1643-05-28. Gift 1622-02-10 med Sara Zakariædotter, död 1655-10-12, dotter av kyrkoherden i Uskela pastorat Zakarias Olai.

Barn:

  • Josef Wallenius, född 1630-08-17. Student i Åbo 1648-08-26. Prästvigd i Åbo 1651-02-00. Sockenadjunkt i Akkas pastorat. Kapellan därst. 1658 och kyrkoherde därst. 1677. Kontraktsprost. Död 1707-06-03. Gift 1:o 1652-09-26 med Anna Eriksdotter Ilius, död 1664-03-10, dotter av kyrkoherden i Akkas pastorat Ericus Johannis. Gift 2:o 1665-05-23 Hietaniemi

Barn:

  • Jeremias Wallenius, född 1667-12-30 på Pennola rusthåll i Akkas socken. Student i Åbo 1685. Prästvigd därst. 1690-10-28 till pastorsadjunkt i Pemars socken. Tillika sockenadjunkt därst. 1692. Kapellan i Piikkis socken 1693. Sockenadjunkt och pedagog i Kimito socken 1694. Filosofie magister s. å. 26/11. Kyrkoherde i Karislojo pastorat 1696. Kyrkoherde i Vemo pastorat 1712-10-30. Vice kontraktsprost 1719. Kontraktsprost 1726-09-30. Död 1735-07-06. Gift 1:o 1690-03-18 med Catharina Leerman, död 1711-06-08, dotter av kapellanen i Kimito Lars Leerman. Gift 2:o 1712-06-00 med Maria Losköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden N. N. Grunder), född 1673-04-06 i Helsingfors, död 1764-03-25 i Kimito socken, dotter av häradshövdingen Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld, och Christina Rosendal.

Barn:

  • 1. Jeremias Walleen, adlad Wallen, född 1693-12-26 i Piikkis socken. Student i Åbo 1711 och i Uppsala 17132. Brukades först vid brevväxlingen angående enrolleringsverket i Stockholms och Uppsala län och sedan vid landssekreterarsysslan i sistnämnda län. Auditör vid livregementet till häst 1717-11-19 och vid södra skånska kavalleriregementet 1723-08-28. Överauditör vid krigsmakten i Finland 1725-12-04. Sekreterare i Åbo hovrätt 1728-08-13. Vice lagman i karelska lagsagan 1734. Assessor i förutn. hovrätt 1737-06-22. Adlad 1743-09-30 (introd. 1752 under nr 1904). Ord. lagman i förutn. lagsaga 1744-04-12. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1757-07-21. RNO 1760-04-28. Landshövding i Nyköpings län 1769-06-28 och genom tjänstebyte i Västernorrlands län s. å. 17/10. Död 1772-07-20 i Stockholm. Gift där 1727-06-01 med Margareta Sjöberg, född 1704-06-14, död 1798-06-30 i Torshälla, dotter av munskänken Sven Sjöberg och Aimée Promerie.

Barn:

  • Fredrik, född 1728-02-20 i Stockholm. Student i Åbo 17403 och i Uppsala4 1743-01-08. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Hovjunkare. Reste utrikes och blev katolik. Död ogift före 17883 i Frankrike.
  • Samuel Christian, född 1730. Överste. Död 1792. Se Tab. 2.
  • Agata, född 1733-06-24 i Stockholm, död där 1745-11-26 och begraven i Storkyrkan

TAB 2

Samuel Christian (son av Jeremias Walleen, adlad Wallen, Tab. 1), född 1730-05-19 i Åbo. Student därst. 17404. Volontär vid fortifikationsbrigaden i Finland 1744-07-26. Underkonduktör därst. 1745-06-12. Adjutant 1749-03-21. Löjtnant 1755-01-15. Kapten 1760-03-07. Stadsmajor i Stockholm 1768-04-26. RSO 1770-04-28. Överstelöjtnant 1772. Överste 1782. Död 1792-08-25 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Han lämnade efter sig en samling av 14,600 porträtt i kopparstick, varav 9,600 voro beledsagade med skrivna biografier, vilken samling utbjöds för 1,500 rdr rgs och inköptes av Gjörwells måg grosshandlaren i Norrköping Per Lindahl. Gift 1:o 1755-10-21 i Helsingfors med Margareta Catharina Erhard, död 1773-03-30 i Helsingfors, dotter av en tullskrivare. Gift 2:o 1774-09-08 Norrby med Maria Margareta Holst, död 1805-02-07 i Stockholm.

Barn:

  • 1. August Jeremias, född 1756-03-14, död 1757-09-21 och begraven s. å. 25/9 i Helsingfors stads kyrka.
  • 1. Margareta Agata, född 1757-09-24, död änka 1836-09-17 på Danviks änkehus i Stockholm. Gift med kaptenen C. Winge.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: