:

Von der Osten genannt Sacken nr 832

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von der Osten genannt Sacken nr 832 †

Natural. 1675-09-17 introd. s. å. Utdöd 1717-06-15.


1At (So).


  • Georg von der Osten, genannt Sacken, natural. von der Osten, genannt Sacken (son av Alexander, se adliga ätten von der Osten, genannt Sacken, nr 684, Tab. 2), till Kaunispäh i Jamma socken, Köljall i Pyha socken, båda på ösel, Eyefer i Anne socken (Jerwen) samt Gryt i Blacksta socken och Toresund i likan, socken Södermanlands län. Född 1617-11-19 på Ösel. Var 1661 mannrichter. Ryttmästare. Lantråd å nämnda ö. Natural. svensk adelsman 1675-09-17 (introd. s. å. under nr 832). Drottning Christinas vice guvernör på Ösely. President i överlanträtten samt direktor i konsistorium därst. Död 1690-08-27. Han bevisade genom hela riddarbänkens i Kurland intygande, att han var av adlig släkt. Gift 1661 med Anna Maria Rosencrantz af Granhammar, som levde änka 1695, dotter av ryttmästaren Johan Rosencrantz af Granhammar, och Hedvig von Wartensleben.

Barn:

  • Alexander, döpt 1662-01-09 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm. En dotter, döpt 1664-10-25 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm.[1] Johan Gustaf, till Kaunispäh. Kölljall och Eyefer samt, på grund av sitt giftermål, Kymmenegård i Finland. Född 1667. Kapten. Överstelöjtnant vid öselska stånddragonskvadronen 1702-08-08 och för en bataljon lantmilis på Ösel s. å. 11/11. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Utväxlad 1710. Avsked 1711-09-20. Död barnlös 1717-06-15 och slöt ätten. Hans gods ärvdes av hans farbroders sonson, sedermera lantrådet på ösel Johan Gustaf von der Osten, genannt Sacken. Gift med friherrinnan Vilhelmina Gertruda von Fersen, döpt 1670-12-03, död 1727-12-25 i Reval, dotter av fältmarskalken och guvernören Otto Vilhelm von Fersen, friherre von Fersen, och Gertrud von Yxkull.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: