:

Lagerstolpe nr 1630

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerstolpe nr 1630 †

Adlad 1719-06-25, introducerad 1720. Utdöd 1750-03-15.


  • Lars Assarsson. Hauptman på Öland. Gift med Maria Johansdotter Humerus, dotter av kyrkoherden i Lekaryds pastorat av Växjö stift Johan Larsson Humerus.
  • Barn: (At (Sch).)
  • Nils Assarsson, adlad Lagerstolpe, till Görväln i Järfälla socken, Torslunda i Haga socken och Stenby i Adelsö socken, alla i Stockholms län. Född omkring 1677 på Öland. Skrivare på ett landskontor. Kammarskrivare först i reduktionskollegium 1704, sedan i kammarrevisionen. Presidentssekreterare i Svea hovrätt 1708. Tillika riddarhuskamrerare 1710. Kommissarie i kontributionsränteriet 1714-11-00. Assessor i kammarrevisionen 1716-12-06. Adlad 1719-06-25 (introducerad 1720 under nr 1630). Kammarrevisionsråd 1727-06-11. Avsked 1747-06-27. Död barnlös 1750-03-15 i Nikolai församling, Stockholm och slöt själv sin ätt. Gift 1719-05-19 på Görväln med Maria Catharina Witte, adlad von Witten, född 1700-06-30, död 1781-04-28 på Torslunda och begraven i Haga kyrka, där hennes gravsten ligger mitt framför altaret, dotter av biskopen i Åbo Herman Witte och Catharina Margareta Wittmach.

Barn:

  • Ett barn, begraven 1720-11-09 i Maria kyrka, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: