:

Von Weigel nr 387

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Weigel nr 2218)

Adliga och friherrliga ätterna von Weigel nr 2218 och 387 †

Natural. 1812-03-12 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Friherrlig 1837-01-23 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1848-04-24.


Johannes Bartholdus Weigel. Advokat i Hildesheim. 'Han förlorade redan som barn sina föräldrar under trettioåriga kriget, och underrättelser om hans förfäder saknas alldeles.' Gift med Eva Gyldeman.

Barn:

  • Johan Weigel. Advokat och prokurator i Hildesheim. Gift med Agneta Brinkman.

Barn:

  • Johan Filip Weigel. Prost i Malchin i Mecklenburg. Död 1711-07-09. Gift med Sofia Agricola, död 1696-02-17, dotter av pastorn i Iwenach i Mecklenburg Paulus Valentinsson Agricola och Anna Joakimsdotter Kasten från Malchin.

Barn:

  • Johan Teofil Weigel. Pastor i Voigdehagen i Pommern (vid Stralsund). Gift 1720 med Sofia Benedikta Alberti i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare i ämbetet Joakim Christoffer Warnke), född 1699-10-27, dotter av pastorn också i Voigdehagen, Albert Albertsson Alberti och Catharina Fredriksdotter Küper.

Barn:

  • Bernhard Nikolaus Weigel, född 1721. Promov. med. doktor i Jena. Praktiserande läkare i Stralsund. Stadsfysikus därst. Protofysikus 1750. Assessor i sundhetskollegium i Greifswald. Död 1801. Gift med Maria Ilsabe Charisius, dotter av stadssekreteraren i Stralsund Carl Christian Charisius och Beata Fredrika Gerdes samt syster till lantrådet Christian Erenfried Charisius, adlad von Carisien.

Barn:

  • Christian Erenfried Weigel, adlad von Weigel, född 1748-05-24 i Stralsund. Promov. med. doktor i Göttingen 1771. Adjunkt vid med. fakulteten vid universitetet i Greifswald 1773. Kemie och farmacie professor därst. 1775. LVA 1792-05-02. Direktor i pommerska sundhetskollegium 1794. Svensk arkiater 1795-11-13. Ledamot av medicinska kollegiet i Stockholm 1798. Adlad med fyra anor 1806-07-18 av österrikiske kejsaren Frans II. RNO 1814-01-28. Död 1831-08-08. 'Han var utmärkt botanikus och ett örtsläkte har efter honom blivit kallat Weigelia. Sina samlade skrifter, disputationer och programmer m. m., skänkte han till svenska vetenskapsakademien.'. Gift 1775 med Dorotea Elisabet Bohnstedt, född 1752-10-03 i Stralsund, död 1803, dotter av råd- och handelsmannen i Stralsund Andreas Fredrik Rehnstedt och Christina Maria Johansdotter Giese samt faders faster till brukspatronen Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt.

Barn:

  • Christian Erenfried von Weigel, natural. och friherre von Weigel, född 1776-08-05 i Greifswald. Student därst. 1792 och i Jena 1796. Promov. med. och kir. doktor därst. 1798. Praktiserande läkare i Stralsund 1799. Assessor i pommerska sundhetskollegium 1802. Ledamot av medicinska kollegium i Stockholm 1808. Tjänstg. livmedikus hos konung Gustaf IV Adolf s. å. 29/4. Tjänstg. förste livmedikus hos konung Carl XIII 1809-08-21. LKrVA s. å. 9/12. RVO 1810-05-04. LVA s. å. 21/11. Regementsläkare vid livregementetsbrigaden 1811-04-23. Natural. svensk adelsman 1812-03-12 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 2218). Konungens tjänstg. arkiater 1812-03-28. Ledamot i direktionen över allmänna barnhuset och Danviks hospital 1813. RNO 1814-12-16. KVO 1817-10-07. Brigadläkare vid första kavalleribrigaden s. å. Förste arkiater hos konung Carl XIV Johan 1818-04-02. KNO i brilj. Preses i vetenskapsakademien första halvåret 1820. KmstkVO 1821-05-23. Ordförande i sundhetskollegium 1822-01-15. RCXIII:sO 1835-01-28 (6/2). Friherre 1837-01-28 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 387). Avsked från nyssn. ordförandeplats 1841-09-11. Död ogift 1848-04-24 i Stockholm och slöt således själv sin ätt. 'Han var efter konung Gustaf IV Adolfs arrestering den 1809-03-13 honom följaktig först till Drottningholm och sedan till Gripsholm, varifrån han den 24 juli s. å. återkallades till Stockholm. Har gjort sig ett namn såsom utmärkt läkare och var ledamot av en mängd så utsom inländska sällskaper.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: