:

Von Otter nr 1575

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Otter nr 1575 †

Adlad 1718-11-20, introd. 1719. Utdöd 1724.


1Lk.

  • Anders Otter, adlad von Otter (son av Carl Otter, se friherrliga ätten von Otter, Tab. 2), född på 1670-talet. Begav sig till Tyskland 1689. Musketerare vid stralsundska infanteriregementet 1691. Friryttare vid bremiska kavalleriregementet 1693. Korpral vid holsteinska dragongardet 1695. E. arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona 1698. Konstapel därst. 1700. Överskeppare1 1702-09-09. Gick 1702 i holländsk och 1705 i engelsk sjötjänst. Underlöjtnant vid svenska amiralitetet 1705-12-16. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Understyrman i engelsk tjänst 24/6. å. om våren. Löjtnant vid engelska örlogsflottan 1708-02-24. Avsked nr engelsk tjänst 1709-09-13. E. kapten därst. 1710-09-12. Stadfästad i överlöjtnantsbeställningen 1712-12-22. Ord. amiralitetskapten 1714-04-19. Konfirm.fullm. 1715 4-15/5. Holmmajor i Karlskrona 1717-10-07. Adlad 1718-11-20 (introd. 1719 under nr 1575). Avsked 1720-12-17 med kommendörs karaktär. Dödsskjuten i duell 1724 vid Nyköping av registratorn Peter Svartz samt slöt, såsom barnlös, själv sin adl. ätt. Han bevistade många träffningar, så till lands som sjöss, och blev även blesserad. Gjorde 1705 om våren en resa till Grönland och var s. å. med vid engelsmännens erövrande av Gibraltar, Barcelona och Minorka. Gift 1711-04-24 med Maria Elisabet Düben, född 1678, död 1759-12-17 på Broxvik i Jonsbergs socken, Östergötlands län, dotter av hovsockerbagaren i Stockholm, hovintendenten Hans Georg Düben och hans 2:a hustru Maria de Besche, samt kusin till herrarna Düben, som blevo adlade, friherrar och grevar von Düben, 135, 139 och 80.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: