Lantingshausen nr 1860

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Lantingshausen nr 1860)
1860.jpg


Adliga ätten LANTINGSHAUSEN nr 1860 †

Adlad 1651-04-24, introd. 1743. Ättens sist levande manliga medlem upphöjd i friherrlig och grevlig värdighet.


1Medd. av baron M. Stackelberg, Reval. 2Ha. 3At. (RA).

  • Ätten uppgives härstamma från en gammal holländsk adlig släkt von Lanting, som förde i vapnet ett framåtvänt hjorthuvud och på hjälmen två strutsplymer. Under religionsförföljerserna i Holland under hertigen av Alba skall en riddare Albrekt von Lanting med sin fru Elisabet von Engelhausen och sonen Henrik kommit från Zwoll i Ober Ysel till Reval. Denne Henrik, ålderman för stora gillet i Reval, begraven där 1603-06-23, gift med Margareta Anderson, skall hava varit fader till nedanstående Henrik. [4]. – En gren av ätten, som härstammade från Jakob Albrekt Lantingshausens, friherre von Lantingshausen, broder, kaptenen vid livdragonregementet Magnus Jakob Lantingshausen1, vilken kvarstannade i Estland och icke tog introduktion på svenska riddarhuset, har besuttit godsen Rosenhagen, Silms, Annigfer, Rocht, Lassenorm och Onorm i nämnda land. Magnus Jakobs son, lantrådet Bernt Jürgen Lantingshausen, blev immatrikulerad för ätten på estländska riddarhuset 1746-02-11 under nr 81.1 Denna ättegren fortlever ännu i Estland.2
  • Henrik Lanting, till Rocht och Lassenorm, båda i Katkülls socken i Wierland. Erhöll godset Wartz i Estland 16171. Schwartzenhäupterbroder 16021. Rådsförvant i Reval1 1623-10-07. Begraven1 1643-12-19. Han gjorde svenska kronan åtskilliga försträckningar. Gift 1:o1 med N. N. Ducker, av huset Lodigfer. Gift 2:o med Elisabet Holthusen, begraven1 1638-08-29.

Barn:

  • Albrekt Lanting, adlad Lantingshausen, till Rocht, Lassenorm och Laus, alla i Katkülls socken, samt Annigfer i Haljalls socken. Född i Reval. Adlad 1651-04-24 jämte äldre brodern Simon (sonsonen Jakob Albrekt för sin ättegren introd. 1743 under nr 1860). Löjtnant vid kavalleriet. Död 1673-03-08 och begraven i Reval1 1674-02-09. Han skänkte till kyrkan i S:t Simonis socken en förgylld silverbägare, vilken 1869 blev bortstulen.1 Gift 1667-02-25 i Reval med Kunigunda Elisabet Strijk i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren, baron Taube)3, dotter av Gotthard Henriksson Strijk, till Sall och Annigfer, som var brorson till Johan Strijk, natural. Strijk.

Barn:

  • Gotthard Henrik, till Rocht, Laus och Orgus, alla i Katkülls socken, samt Havenorm i Keels socken. Generaladjutant vid svenska armén. Dödsskjuten 1704-10-28 i träffningen vid Punitz. Gift 1697-03-21 i Reval1 med Jakobina Staël von Holstein, född 1674-02-04, begraven 1721-03-19 i Tyresö kyrka, dotter av generalmajoren Jakob Staél von Holstein, natural. Staël (von Holstein) af Vapnö och friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg.

Barn:

  • Henrika Elisabet, född 1698-05-01, död ogift 1769 på Hannijöggi i Johannis församl. i Estland och begraven2 s. å. 27/12.
  • Jakob Albrekt, friherre von Lantingshausen, född 1699, död 1769. Se friherrliga och grevliga ätterna von Lantingshausen, Tab. 1.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.