Von Holmer nr 1966

Från Adelsvapen-Wiki

1966.jpg


Adliga ätten VON Holmer nr 1966 †

Natural. 1751-11-25, introd. 1756. Utdöd 1857-04-11. Ätten erhöll redan 1726 tysk riksfriherrlig värdighet och efter dess introduktion på svenska riddarhuset riksgrevlig värdighet.


TAB 1

Johan Holmer, 'gemenligen Holcke kallad. En förmögen man, boende i Nordstapel i Holstein'. Gift med N. N. Wiebe.

Barn:

  • Petrus Holmer, född 1519. Var bofast i Stapelholm och en förmögen man. Död 1605. Gift 1:o med en vid namn Marina. Gift 2:o med Catharina Schriwer, född 1537, död 1611.

Barn:

  • Jurgen Holmer den äldre, född 1575. Magistratsledamot i Schleswig. Död 1627. Gift med Catharina Borneman, född 1585, död 1668, dotter av en betydande köpman i Husum.

Barn:

  • Jurgen Holmer den yngre, född 1616. Först lanträntmästare, sedan kammarmästare i hertigl. holsteinsk tjänst. Död 1694. Gift med Augusta Maria Becker, född 1631, död 1678, dotter av holsteinska generalkyrkokommissarien Becker.

Barn:

  • Georg Cyrill von Holmer, född 1661. Schleswig-holsteinskt hovråd och kammarråd samt sekreterare 1696. Etatsråd. Kansler 1719. Kanslipresident. Tysk riksfriherre 1726-07-04. Holsteinsk envoyé till Wien 1732. RRS:tAO 1736. Verkligt geheimeråd och regeringspresident i Kiel. Död 1743. Han åtföljde hertig Fredrik IV till Polen och Sverige samt förblev, efter nämnde herres död, hos änkehertiginnan och prinsessan Hedvig Sofia. Gift med Anna Dorotea Pincier, född 1675, död 1722, dotter av hov- och kanslirådet Ludvig Pincier den yngre och Christina Langia Hüdsman samt syster till geheimerådet Johan Ludvig Pincier, friherre Pincier.

Barn:

  • Magnus Fredrik von Holmer, född 1704-10-27 schleswig-holsteinsk hovjunkare 1731. Legationssekreterare hos sin fader i Wien 1732. Legationsråd och översekreterare i holsteinska regeringskonseljen 1736. Verklig ledamot av nämnda konselj 1738 med geheimelegationsråds titel. RRS:tAO 1743. Holsteinsk administrationsminister i Stockholm 1744. Entledigad därifrån 1746. Verkligt geheimeråd i regeringskonseljen 1752. Tillika president i hertigl. justitiekansliet 1753. RRS:tAlexNewO 1763. Död 1775. 'Efter återkomsten från Stockholm till Holstein blev han anklagad och utstod i flera år många ledsamheter, varunder hans fru och barn kvarblevo i Sverige, men vilken rättegång är 1752 till hans fullkomliga nöje och heder slöts'. Gift 1739 med sin kusins dotter Carolina Fredrika Wich, född 1719-09-29, dotter av storbritanniska envoyén i nedersachsiska kretsen och Ryssland m. fl. länder, chevalier Cyrill Johnsson Wich, baronet, och Anna Christina von Wedderkop.

Barn:

  • Fredrik Lewin von Holmer, natural. von Holmer, född 1741-09-13. Följde 1744 sina föräldrar till Stockholm och förblev där, jämte modern, till år 1753, under studiers idkande. Blev emellertid natural. svensk adelsman 1751-11-25 (introd. 1756 under nr 1966). Löjtnant i Holstein. Holstein-gottorpsk kammarjunkare 1761. Ledamot i holsteinska kansliet 1763. Kammarherre med nyckel 1764 hos ryska storfursten, sedermera kejsar Paul Petrovitj. Holstein-oldenburgskt geheimeråd. Tysk riksgreve 1777-03-30, minister. Ober-Landdrost i hertigdömena Oldenburg och Delmenhorst. Död 1806-05-10. Gift 1779-02-07 med friherrinnan Sofie Henriette Elisabet von der Lühe, av huset Rambow, född 1759-12-24, död 1840-01-08.

Barn:

  • Magnus Fredrik, född 1781. Kammarherre. Död 1857. Se Tab. 2.

TAB 2

Magnus Fredrik (son av Fredrik Lewin von Holmer, natural. von Holmer, Tab. 1), tysk riksgreve. Född 1781-11-25. Mecklenburg-schwerinsk kammarherre. Domcapitular i Lübeck. Död 1857-04-11 och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Efhelinde von Gossel, av huset Jersbeck-Stegen.

Barn:

  • Blanda Vilhelmine Sofie, tysk riksgrevinna, född 1829-12-29 i Kiel. Stiftsdame i adliga jungfrustiftet S:t Johannis i Schleswig. Död 1875-11-28 i Wiesbaden. Gift 1857-08-28 i Kiel med preussiske premiärlöjtnanten, greve Heinrich Ludvig Vilhelm Georg von Luckner i hans 1:a gifte (gift 2:o 1880-12-03 med Marie Lüdicke, född 1857-01-23), född 1833-03-18 i Plön, död 1919-09-03 i Halle a. Södra

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.