:

Von Haren nr 1935

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Haren nr 1935 †

Natural. 1751-11-23, introd. 1752. Sannolikt utdöd.


  • Tillhörde en uråldrig adlig ätt, ursprungligen från Gelderland, varest riddaren Raban von Haren skall hava levat 1080 såsom »advokat för kyrkan i Mellen». Från honom uppgives nedannämnda Henrik härstamma i trettonde ledet.
  • Henrik von Haren. Först ärkebiskoplig, sedan svensk kansler i hertigdömet Bremen. Gift med en von Oelgarten.

Barn:

  • Mattias. Greffe (ståthållare) i Altenland. Gift med en von Bohlen.

Barn:

  • Henrik, arvherre till Jorck i Bremen. Gift 1:o med en von der Mehden. Gift 2:o 1691 med Anna Margareta von Höpken, dotter av ståthållaren och drosten Nikolaus von Höpken, och Anna Margareta von Greiffencrantz.

Barn:

  • 2. Nikolaus, natural. von Haren, arvherre till Jorck. Född 1692 i Bremen. Svensk kommissionssekreterare i Regensburg 1720. Chargé d'affaires och legationsråd 1734-04-22. Sändebud till Regensburg 1737-06-23. Envoyé extraordinaire till Frankfurt am Main 1741. Natural. svensk adelsman 1751-11-22 (introd. 1752 under nr 1935). Rappellerad 1752-04-20. Regeringsråds karaktär s. å. 24/5. Död 1753-10-10 i Regensburg. Han bevistade kejsarna Carl VII:s och Frans I:s kröningar i Frankfurt. Gift 1730 med Anna von Borries, dotter av kanslidirektören vid bremiska regeringen Johan Fredrik von Borries och hans fru, född von Wachtmeister.

Barn:

  • Johan Fredrik, arvherre till Jorck. Född 1731-10-11. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1751-04-22. Hovråd och drost. Gift med sin fränka, en fröken von Haren.
  • Två döttrar.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: