:

Von Greiffencrantz nr 767

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Greiffencrantz nr 767 †

Adlad 1664-11-16, introducerad 1668. Troligen utdöd.


1 At(L).

TAB 1

Jurgen Nikolai. Borgmästare i Parchim i Mecklenburg. Gift med Catharina Hoffraths.

Barn:

  • Johan Nikolai. Borgare i Parchim. Gift med Anna Hitzpeters.

Barn:

  • Gabriel Nikolai. Borgare i Parchim. Död 1614. Gift med Anna Meijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1615 med rektorn vid gymnasium i nämnda stad Joakim Taumann) död 1617, dotter av äldste borgmästaren i Parchim Daniel Johansson Meijer och Margareta Hermann.

Barn:

  • Daniel Nikolai, adlad Greiffencrantz, till Sildemo. Född 1613-10-16 i Parchim. Student i Wittenberg 1631. Vice hovmästare för vice kansleren Fredrik Lentii och mansfeldska rådet Georg Hagens söner 1640. Hovmästare först för tvenne unga tyska adelsmän, näml. Ascanius von Marenholtz och Hildebrand Christoffer von Hardenberg, och sedan för trenne unga herrar von Bartensleben. Jur. doktor i Bourges i Frankrike. Hertig Adolf Fredriks av Mecklenburg hov-, kammar- och kansliråd i Schwerin. Mecklenburgska husets abgesant till fredstraktaten i Nürnberg 1649. Hertig Gustaf Adolfs av Mecklenburg abgesant till Regensburg 1653. Svensk kansler i Bremen och Verden 1656. I ämbetet insatt s. å. 27/7. Adlad 1664-11-16 (introducerad 1668 under nr 767). Död 1670-05-13 i Stade och begraven i stadskyrkan därst. s. å. 7/9. Gift 1648-02-08 i Hadersleben med Sofia von der Lippe, som levde änka efter honom, dotter av danska kansleren i Schleswig-Holstein Christoffer von der Lippe.

Barn:

  • Anna Margareta. Gift 1668 med ståthållaren och drosten Nikolaus von Höpken.
  • Christoffer Joakim. Kansler. Död 1715. Se Tab. 2
  • Adolf Fredrik. Major. Gift med N. N. Kellern, till Kampen i Ottersbergska distriktet, som levde änka 1704.
  • Daniel Nikolaus. Regementskvartermästare vid Bidals bataljon 1685. Kapten vid guvernörsregementet i Wismar 1691-06-11. Avsked 1703.
  • Sofia Elisabet.
  • Catharina Sofia.

TAB 2

Christoffer Joakim (son av Daniel Nikolai, adlad Greiffencrantz, Tab. 1). Var 1684 hov- och kansliråd i Gottorp. Hertigens av Holstein-Gottorp sändebud till Wien och Regensburg. Regeringsråd i Bremen. Kansler därst. 1688-03-05. Svensk kansler i Zweibrücken1 1704-08-04. Död1 1715-08-09. Han bodde under åren 1694–1701 på sitt gods Essens i Ost-Friesland.

Barn:

  • Christian Albrekt. Kapten vid Zweibrückska infanteriregementet 1711-07-04. Konfirm.fullm. 1714-05-07. Kammarjunkare hos fursten av Waldeck 1731.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: