Tessin nr 859

Från Adelsvapen-Wiki

0859.jpg


Adliga ätten Tessin nr 859 †

Adlad 1674-07-20, introd. 1675. Ättens siste medlem upphöjd i grevlig värdighet.

Ätten torde härstamma från en ort Tessin nära Demmin i Pommern, i vilken stad ättens med visshet äldste kände stamfader Valentin Tessin var rådsherre. Uppgiften att dennes fader varit en Casper Tessin, som levat på gränsen mellan 1400- och 1500-talen, måste tillsvidare lämnas därhän. En sonsons son till Valentin Tessin och broder till den adlade Nikodemus Tessin var den Nicolaus Tessin, vilken blev stamfader för den sydtyska, ännu levande friherrliga ätten von Tessin. En annan sonsons son till Valentin Tessin och likaså broder till den adlade Nikodemus Tessin uppgives enligt patricierregistret i Stralsunds rådhusarkiv varit direktören i hovrätten i Greifswald Bernhard von Tessin, född 1610-01-02, död 1682 eller 1683. I den tryckta levnadsbeskrivningen över honom upptagas dock helt andra personer såsom hans förfäder, och han uppgives hava fört ett lejon i vapnet, medan den gamla patriciersläkten förde en hjort som sköldemärke. Märkligt nog upptogs även ett krönt lejon i hjärtskölden på de svenska friherrliga och grevliga ätternas vapen i stället för det adliga vapnets sköldemärke: en hjort. En son till denne Bernhard von Tessin var vice presidenten i wismarska tribunalet Balthasar von Tessin, född 1652-02-07, död 1726-06-00, gift med Christina Hedvig Örnestedt, född 1667-06-16, död 1693-09-03, dotter av regeringsrådet i Pommern, generalkrigskommissarien Filip Joakim Joel, adlad Örnestedt, och hans 2:a fru Birgitta Sparrfelt.

Litteratur: R. Josephson, Tessin 1 (1930) och Eric von Born, Ätten Tessins härkomst (i Genos, Årg. 5: nr 1, 1934).


  • Valentin Tessin. I mitten av 1500-talet förmögen handlande och rådman i Demmin i Pommern. Gift med Apollonia von Braun.

Barn:

  • Nikodemus Tessin. Rådsherre i Stralsund 1579. Död där 1599-12-13. Gift 1:o med Catharina Tölemann, dotter av rådsförvanten Simon Tölemann. Gift 2:o med Catharina Sass, dotter av rådsförvanten Nils Sass. Med den sistnämnda hade han fem söner, av vilka den andre i ordningen var

Barn:

  • Nikodemus Tessin. Rådsherre i Stralsund. Död 1632. Gift 1614 med Maria von Velden (zum Felde).

Barn:

  • Nikodemus Tessin, adlad Tessin, född 1615-12-07 i Stralsund. Inkom ung till Sverige. Ingenjör i svensk tjänst 1646-02-09. Stockholms stads arkitekt 1661. Rådman i nämnda stad 1667-06-12–1680. Slottsarkitekt 1671 adlad 1674-07-20 (introd. 1675 under nr 859). Hovarkitekt 1676-03-13. Död 1681-05-24 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka, där hans epitafium uppsattes på en pelare vid södra gången. 'Han fick 1649-07-27 av drottning Christina godset Godenow i Pommern i förläning. Behöll vid adlandet i Sverige sina förfäders vapen, en hjort, som kommer springande ur en skog, men då sonen 1699-07-27 blev friherre förbyttes detta vapen till ett krönt gyllene lejon (vilket vapen burits av en urgammal pommersk ätt Tessin). Var en utmärkt arkitekt och har bland annat byggt Borgholms och Drottningholms slott samt bankohuset i Stockholm.' Gift 1653-08-16 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm med Maria Persdotter (Svan) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1642-09-14 med handelsmannen i Stockholm Abraham Winandts, begraven 1644-09-07 och i detta gifte moder till hovarkitekten Abraham Winandts, adlad Svansköld), död 1711 (själaringning s. å. 23/4), över 90 år gammal, och begraven 1712 (5/8) i mannens grav i Storkyrkan, dotter av borgmästaren i Västerås Per Ulfsson Svan och hans 3:e hustru Judit Johansdotter Bökman.

Barn:

  • Nikodemus, friherre och greve Tessin, född 1654. Hovarkitekt och k. råd. Död 1728. Se grevliga ätten Tessin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.