:

Törnecreutz nr 1658

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Törnecreutz nr 1658 †

Adlad 1719-09-23, introd. 1720. Utdöd.


1Lå. 2Wå. 3Storkyrkans i Stockholm arkiv. 4Öä, d. 12, sid. 168.

TAB 1

Turo Teodorici. Kyrkoherde i Tavastkyro i Finland. Död 1660. [1]

Barn:

  • Johan Turonius, född omkr. 1630. Student i Åbo 1648. Stipendiat 1650–1656. Filosofie magister 1656-06-05. Konrektor, sedan rektor i Björneborgs skola. Kyrkoherde i Kangasala pastorat 1674. Död 1701. [1]. Gift 1:o med Christina Henriksdotter. Gift 2:o med N. N.

Barn:

  • 1. Johan Turonius, adlad Törnecreutz, född omkr. 1660 i Björneborg. Student i Åbo 16781. Kanslist vid amiralitetskansliet i Karlskrona 1691. Aktuarie därst. 16932. Notarie i amiralitetsrätten 1698 och vid amiralitetskollegium 1702. Medföljde på sjöexpeditionerna 1709, 1710 och 17112. Amiralitetssekreterare 1712-10-10. Assessor i Åbo hovrätt 1715-06-13. Tillika sekreterare och justitiarie vid skepps- och galäreskadern i Stockholm. Adlad 1719-09-23 (introd. 1720 under nr 1658). Avsatt 1721-10-06. Död 1722-11-01. 'Han blev dömd från tjänsten för missbruk av sin justitiariebefattning och för sin andel i domen med anledning av kaptenen Ulrik Christian von Bassewitz' år 1721-01-13 begångna dråp i Stockholm på köpmannen Johan Månsson.' Gift med Catharina Malmlod, dotter av kommendören vid flottan Anders Jakobsson och Catharina Falker.

Barn:

  • Johan, född 1699. Arklimästare vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1717-07-03. Fången vid Åland 1720. Hemkom 1722. Kaptenlöjtnant. Död ogift 1725-10-09 på Medelhavet under hemresa från Ostindien.
  • Anders, född 1701. Konstapelmat vid amiralitetet. Död 1717 i Riga i rysk fångenskap.
  • Carl Henrik, född 1702. Överstelöjtnant. Se Tab. 2
  • Fredrik, död ung.
  • Johanna Margareta, född 1709. Åldfru på Ekolsund. Död ogift 1785-03-01 på nämnda egendom, troligen den sista av namnet.
  • Christina Catharina, född 1717, död 1763-10-21 och begraven i Stockholm, Jakobs förs. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1741-04-12 i Stockholm, Nikolai förs.3 med hovkamreraren, RVO, Johan Danielsson Christiernin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1764 med kammarfrun vid hovet Lovisa Ulrika Vernon, född 1743, död 1813 i Vänersborg)4, född 1711, död 1787-01-09 på Stenby. Han ägde Stenby, Larsbo och Katrineholm m. m. samt var av samma släkt som adl. ätterna von Christiersson, och af Cristiernin.
  • Brita Elisabet, död i Riga.

TAB 2

Carl Henrik (son av Johan Turonius, adlad Törnecreutz, Tab. 1), döpt 1702-11-16 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet i nämnda stad 1714. Transp. till stockholmseskadern 1716. Arklimästare därst. 1718. Konstapel 1719. Löjtnant 1721. Avsked 1724-06-17. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Kommendant på en livländsk fästning. Död utan söner och slöt ätten på svärdssidan. Gift med (Anna Christina) Rehbinder i hennes 2:a gifte (född 1703-11-14), dotter av översten vid Viborgs läns kavalleriregemente Bernt Vilhelm Rehbinder och Anna Helena von Stackelberg, samt änka efter en kapten Lindberg.

Barn:

  • Barbro Christina, född 1730, död änka 1772-11-20 i Stockholm. Gift med en löjtnant Gisselkors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: