Storm nr 824

Från Adelsvapen-Wiki

0824.jpg


Adliga ätten Storm nr 824 †

Adlad 1670-07-12, introd. 1672. Utdöd efter 1809.

Litteratur: Personhistorisk tidskrift 1903, sid. 141–145.


1Zf. 2Sj.

TAB 1

Jöns Storm. Inspektor för flottans ekebygge i Småland 1632. Avsked 1643-12-29. Löjtnant vid amiralitetet 1644-05-01. Avsked 1655-06-23. Han fick 1646-01-23 i förläning kyrkohemmanet Falla i Törnsfalls socken, Kalmar län, vilket han genom k. brev 1650-06-20 fick behålla i sin och sin hustrus livstid. [1]. Gift med Anna Johansdotter, som levde 16822.

Barn:

 • Baltasar Storm, adlad Storm, född i Stockholm. Major vid konungens livregemente 1661 och ännu 1673-06-00. Adlad 1670-07-12 (introd. 1672 under nr 824). Var 1674 överstelöjtnant vid hertig Albrekts af Sachsen regemente. Död 1679. Gift med Catharina Johansdotter Verklaës, som efterlevde honom.

Barn:

 • Arvid Christian. Generalmajor. Död 1712. Se Tab. 2

TAB 2

Arvid Christian (son av Baltasar Storm, adlad Storm, Tab. 1). Var furir vid Grothusens regemente i Pommern 1668. Fältväbel därst. 1669. Fänrik 1674. Ihjälstack s. å. 12/8 i Stockholm i duell skalden Lasse Johansson (Lucidor). Häktad, men rymde s. å. 7/11 till Norge. Var major vid Bergenhusiska regementet 1679. Överstelöjtnant därst. 1682-11-21. Generalkvartermästare och chef för ingenjörerna 1685-07-06. Kommendant i Fredrikstad 1694-06-30–1712. Överste 1696-02-28. Generalmajor 1710-10-17. Död 1712. Gift med Anna von Kocken, dotter av kaptenen vid Bergenhusiska regementet Henning von Kocken.

Barn:

 • Charlotte Elisabet. Gift 1:o med överstelöjtnanten vid danska artilleriet Henrik von Koppelow, av mecklenburgisk adel, död 1718-07-16. Gift 2:o med kaptenen Fredrik Christian Reichwein, född 1665.
 • Christian Ulrik. Överste. Död 1727. Se Tab. 3
 • Engel Marie, död 1758 i Bergen och begraven s. å. 13/11 i Bergens domkyrka. Gift 1:o 1699 med majoren Christoffer Fredrik von Lowzow, av dansk adel, död 1716-10-31 i Fredrikstad. Gift 2:o 1718 med konferensrådet och presidenten i Bergen Jonas Lihme, född 1679-09-22, död 1760-08-08.
 • Gustaf Vilhelm, född 1681. Kapten. Död 1753. Se Tab. 5
 • Ulrik Fredrik, född 1685. General. Död 1754. Se Tab. 7
 • Elisabet Augusta. Gift med överstelöjtnanten vid danska artilleriet Carl Adolf Meijer.

TAB 3

Christian Ulrik (son av Arvid Christian, Tab. 2). Fänrik vid norska 1. värvade infanteriregementet 1695-08-31. Fänrik vid general Hausmanns värvade infanteriregemente 1696-05-02. Löjtnant därst. 1698-08-27. Premiärlöjtnant vid grenadjärkåren 1702-03-04. Kapten 1704-10-14. Major 1710-03-08. Överstelöjtnant 1712-09-10. Överste och chef för Andra trondhjemska infanteriregementet 1716-11-29. Död 1727-03-30 i Molde. Han deltog i slaget vid Hälsingborg 1710 och blev tillfångatagen i slaget vid Gadebusch 1712. Kallade sig jämte syskon och efterkommande von Storm. Gift med Helena Margareta von Hausmann, född 1687-12-05. Död 1764-08-00 i Kristiania, dotter av generalen och geheimerådet Casper Herman Hausmann och Karen Nielsdotter Toller.

Barn:

 • Casper Herman, född 1726. Stiftsamtman. Död 1777. Se Tab. 4.

TAB 4

Casper Herman (son av Christian Ulrik, Tab. 3), född 1726-01-09 i Trondhjem. Var först officer och avancerade till major. Dansk kammarherre 1757-04-29. Stiftsamtman i Akershus' stift 1763–1772. Geheimeråd. StkDDO 1768-01-30 begav sig efter 1772 till Sverige, där han lärer haft politiska förbindelser med konung Gustaf III. Död 1777-03-12 på Fyen. Ägde Oslo ladugård. Gift 1:o 1754-08-14 med Ida Sofia von Mangelsen, född 1736-08-14, död 1766-04-11 i Kristiania, dotter av generallöjtnanten Johan von Mangelsen och Catharina Söfrensdotter Bygbae. Gift 2:o med Margareta von Heinen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1749-04-18 med stiftsamtmannen Christian Stockfleth, född 1715-12-22, död 1750-11-05), född 1730, död 1805-02-14, dotter av majoren Ulrik Fredrik von Heinen och Catharina Brüggeman.

Barn:

 • 1. Helena Magdalena, född 1755, död 1808-10-27 i Slesvig. Gift 1772-05-26 i Kristiansbergs slottskyrka med hovmarskalken Henrik Christoffer Fredrik Bielke, född 1739-02-10, död 1789-01-20 i Tönder.
 • 1. Catharina, född 1756-11-05 i Kristiania, död 1802-04-12 på Esserum på Själland och begraven i gravkapellet på Jarlsberg. Gift 1772-06-12 i Kristiania med geheimekonferensrådet och ministern greve Fredrik Anton Wedel-Jarlsberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1803-08-17 i Traventhal med grevinnan Nikoline Vilhelmine von Luckner, född 1780, död 1873, dotter av greve Nicolaus von Luckner och grevinnan Adamine Gottlobine Wedell-Wedellsborg), född 1748-06-26, död 1811-04-07 i Wien.
 • 1. En dotter, död späd före modern.

TAB 5

Gustaf Vilhelm (son av Arvid Christian, Tab. 2), född 1681. Volontär vid artilleriet i Norge 1698. Fyrverkare på Fredrikshall 1706-01-19. Styckjunkare 1709-06-07. Löjtnant vid artilleriet på Skougnäs vid Trondhjem 1712-07-30. Löjtnant vid artillerikompaniet i Kristiansand 1714-11-16. Avsked med kaptens karaktär 1716-11-30. Kapten vid H. J. Bruuns nationallantdragonregemente 1718-12-30. Avsked 1721-01-13. Död 1753 på Skjeberg och begraven s. å. 26/11. Gift med Öllegaard Marie Akeleye, dotter av majoren Sigvard Jörgensen Akeleye och hans 1:a fru Ingeborg Jensdotter Lund.

Barn:

TAB 6

Fredrik (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 5), född 1715 i Fredriksstad. Volontär vid Andra Bergenhusiska regementet i två år och underofficer därst. i två år. Underofficer vid Nordenfjeldska nationalinfanteriregementet. Fänrik därst. 1737-11-11. Löjtnant 1742-06-11. Kapten vid Bergenhusiska regementet 1747-08-13. Kapten och kompanichef i regementet 1753–1756. Sekundmajor 1762-03-31. Premiärmajor 1764. Avsked 1773-03-04. Död 1789-01-00. Gift 1:o med Margareta Marie Nagel, död 1764 före 21/2, dotter av kammarrådet Hans Thiis Nagel. Gift 2:o med Karen Canutla Lau, död efter mannen.

Barn:

 • 1. Andreas Johan, född 1750. Var 1764 kadett vid lantkadettkåren. Död före 1789-02-23.
 • 1. Kristiane Margareta, född 1753.
 • 1. Elsa Margareta Lillienskiöld, född 1756.
 • 1. Marie Margareta, född 1758. Gift 1775-07-28 med birkedomaren för Svanö birk i Sönderfjord Ludvig Rennord.
 • 1. Ulrik Fredrik, född 1759. Korpral 1773. Sekundlöjtnant a la suite vid Första Bergenhusiska regementet. Transp. till Gloppenska regementet 1786. Premiärlöjtnant därst. 1788-04-25. Kapten och chef för Yttre Sognske kompani. Transp. till Söndre Söndfjordske kompaniet 1803-10-07. Avsked 1809-10-20.
 • 1. Engel Marie, född 1760, död 1799-01-29. Gift 1796 med Nils Juel till Halsnö kloster.

TAB 7

Ulrik Fredrik (son av Arvid Christian, Tab. 2), född 1685. Konduktör 1694-04-27. Underlöjtnant vid det värvade regementet 1707-05-28. Premiärlöjtnant 1710-06-23. Kapten 1711. Major 1713. Överste vid drabantkåren 1731-06-06. Chef för Norresydske nationalinfanteriregementet 1733-02-05–1748. Generalmajor 1745-02-15 med tur från 1742-06-15. Kommendant i Fredriksstad 1748-07-17–1754-09-29. StkDDO 1749-10-28. Generallöjtnant 1754-03-31. Död s. å. 24/9 i Fredriksstad. Gift med Hedvig Werenskiöld, född 1702-02-06, död 1771-01-05 på Nedre Semb i Borre socken, dotter av Jens Wernersen till Borregaard, adlad Werenskiold, och hans 1:a fru Margareta Lobeck.

Barn:

 • Arvid Christian Ulrik. Överstelöjtnant. Död 1785. Se Tab. 8.
 • Louise, död 1770-08-00
 • Margareta Fredrika, död 1786-05-17 i Vordingborg. Gift 1760-07-00 med byfogden i Köpenhamn, justitierådet Oluf Bruun i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736 med Conradine Sophie Rostgaard, död 1758), född 1711-04-06 på Mors, död 1767-12-30 i Köpenhamn.
 • Ulrika Augusta. Gift 1753-10-24 med överstelöjtnanten Werner Nikolay von Bentzleben, född 1725, död 1770-01-26 i Moss och begraven s. å. 16/2.
 • Sofia Magdalena. Gift med majoren N. N. Abelsted.
 • Anna Maria.

TAB 8

Arvid Christian Ulrik (son av Ulrik Fredrik, Tab. 7). Var kapten 1758 och 1760 vid Fjärde Sönderfjeldske dragonregementet. Var kapten 1768 och major 1773 vid Smaalenske dragonregementet. Överstelöjtnant. Död 1785-03-31. Gift med Nikoline Kristine Schwartz Hoff, död 1785-08-24, dotter av lagmannen och kanslirådet Vilhelm Hoff och Magdalena Elisabet von Lowzow.

Barn:

 • Ove Fredrik, född 1757. Var sekundlöjtnant â la suite vid Smaalenska dragonregementet.
 • Hedvig Magdalena, född 1757.
 • Ulrik Fredrik, född 1758. Var sekundlöjtnant vid arvprinsen Fredriks regemente i Köpenhamn 1785. Död 1794-10-19.
 • Vilhelm, född 1764. Var 1785 på sjöresa till Västindien.
 • Sofie Amalia, född 1767.
 • Arvid Christian, född 1776. Var korpral vid Smaalenske regementet.

TAB 9

Anders Johan (son av Baltasar Storm, adlad Storm, Tab. 1). Volontär vid Grothusens regemente. Var fänrik därst. 1674. Var löjtnant vid Dellvigs regemente 1676. Regementskvartermästare vid Södermanlands regemente s. å. 20/12. Kapten därst. 1677-10-23. Avsked 1687-02-17. Gick i norsk-dansk tjänst och major vid Nordanfjeldske kompaniet av nationaler Bergenhusiska regementet s. å. 19/7. Avsked 1699-10-10. Kapten vid ett reservkompani vid nämnda regemente. Major vid Bergenhusiska regementet 1710-10-17. Avsked 1717-03-21. Begraven 1729-01-16 i Bergen. Gift 1:o före 1683-06-15 med Charlotta Stuart, dotter av kammarherren Johan Robert Stuart, och hans 1:a fru Anna Johansdotter, adlad Oljeqvist. Gift 2:o med Margareta Rüsbrich i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten Henrik Christian von Hatten).

Barn:

 • 2. Mette Helene, döpt 1694-07-11 i Bergen, begraven därst. 1762-10-29. Gift 1735-09-22 i Bergens domkyrka med rådmannen i nämnda stad Hans Rüsbrich i hans 2:a gifte, begraven 1758-04-04 i Bergen.
 • 2. En dotter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.