Stiernecreutz nr 2143

Från Adelsvapen-Wiki

2143.jpg


Adliga ätten Stiernecreutz nr 2143 †

Adlad 1775-05-18, introd. 1787. Utdöd 1850-08-17.

Stjärnorna i vapnet skola vara av guld.


1Jönköpings kyrkoarkiv. 2Kp. 3Oö. 4Sj. 5Nora kyrkoarkiv.

TAB 1

Johan Kniberg, slottsvaktmästare i Jönköping. Död 1731-03-25 i Jönköping.1. Gift med Lisa Selander, död 1742-10-13 i Jönköping.1

Barn:

 • Lars Johan Kniberg, född 1709. Slottsvaktmästare i Jönköping efter fadern 1731–1735. Postmästare i Eksjö 17432 och i Jönköping 1753-09-18. Postdirektörs avsked 1769-12-20. Död 1775-05-21 i Jönköping. Gift 1733-10-14 i Jönköping1 med Catharina Forssman, född 1708, död 1758-06-13, dotter av 'en major Forssman, som blev dödad vid Stade'.

Barn:

 • Zakarias Kniberg, adlad Stiernecreutz, född 1739-09-18 i Eksjö3. Student i Uppsala 1756-09-25. Auskultant i Göta hovrätt 1758-02-07. Extra ordinarie notarie därst. 1762-11-18. Notarie 1768-11-28. Vice häradshövding. Protonotarie 1772-05-21. Häradshövding i Askim, Östra och Västra Hisingen, Inland och Torpe i Bohuslän 1773-05-31. Adlad 1775-05-18 jämte yngre brodern Samuel (introd. 1787 under nr 2143). Hovrättsråds titel 1795-12-03. Död barnlös 1814-01-20 på häradshövdingebostället Bärby i Säve socken, Göteborgs och Bohus län och slöt således själv sin adl. ättegren samt ligger begraven framför altaret i Björlanda kyrka Göteborgs och Bohus län. Han gjorde den 14 dec. 1812 sitt testamente, däri han bland annat gav till pensioner för fattiga adliga änkor. Gift 1774-12-27 Orraryd med Brita Margareta Adlerbrant, från vilken han 1775-04-19 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-11-22 Västorp, med jägmästaren Teodor Christoffer Ahlberg, döpt 1733-09-11 i Kristianstad, död 1792-03-03 på Västorp), född 1751-08-01 på Orraryd, död 1803-06-18, dotter av överjägmästare Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034, och Anna Christina Queckfeldt.
 • Samuel Kniberg, adlad Stiernecreutz, född 1741. Lagman. Död 1794. Se Tab. 2.

TAB 2

Samuel Kniberg, adlad Stiernecreutz (son av Lars Johan Kniberg, Tab. 1), född 1741-12-22 i Eksjö. Student i Uppsala 1761-09-25 och i Lund 1764. Jur. examen i Lund 1764. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Häradshövding i Örebro, Glanshammars och Fellingsbro härader 1772-05-06. Adlad 1775-05-18 jämte äldre brodern Zakarias (introd. 1787 under nr 2143). Lagmans titel 1779-02-07. Landssekreterare i Örebro län 1781-12-12 genom tjänstbyte med landssekreteraren Per Hjort. Avsked 1782-02-19. Död 1794-11-27 Axbergshammar. Gift 1768-12-15 i Karlstad med Anna Elisabet Arvicander, som efterlevde mannen, dotter av brukspatronen Johan Magnus Arvicander Johansson och Magdalena Magnusdotter Lagerlöf.

Barn:

 • Lars Magnus, född 1769. Överjägmästare. Död 1838. Se Tab. 3.
 • Johan Vilhelm, född 1772-05-24 i Brunskogs socken, Värmlands län. Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnant vid Värmlands lantvärn. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1789-04-21. Transp. till Tavastehus läns infanteriregemente 1792-08-10. Avsked s. d. Död ogift 1822-12-11 på invalidinrättningen i Ulriksdal.
 • Gustaf Fredrik, född 1774-06-12. Sergeant vid änkedrottningens regemente 1780. Fänrik vid Jämtlands regemente s. å. 24/5. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1785-09-27. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1792-11-22. Avsked 1796-03-07. Brukspatron. Död ogift 1834-09-17 i Stockholm i kolera.
 • Carl August, född 1778-02-08. Antagen till krigstjänst 1780. Fänrik s. å. 10/6. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1784-10-18. Avsked 1795-12-20. Bitr. överjägmästare i Närke 18014. Död barnlös 1846-10-29 i Stockholm. Gift 1815-10-06 Renstad m.
 • Anna Lovisa Aminoff, född 1790-04-03 på Falla i Torpa socken, Östergötlands län, död 1837-02-08, dotter av kaptenen Carl Gustaf Aminoff, och Elisabet Carolina Hvitfeldt.
 • Ulrik Samuel, född 1783. Fänrik vid Jämtlands regemente. Död 1787-01-02 på Axbergshammar.
 • Zakarias Bernhard, född 1786. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 4.

TAB 3

Lars Magnus (son av Samuel Kniberg, adlad Stiernecreutz, Tab. 2), född 1769-11-24. Student i Uppsala 1783–17854. Fältväbel vid Nylands regemente 1787. Fänrik därst. 1788. Överjägmästare i Närke4 s. å. 28/1. Kompanichef vid Örebro lantvärn s. å. 4. Avsked från militärtjänsten 1795-10-07. Avsked från överjägmästaretjänsten4 1805-05-21. Tjänstgjorde efter avskedstagandet som bevakningsinspektor vid tullverket i fyra år, därefter såsom revisor och handsekreterare vid norra arméns krigskommissariat och hade slutligen överinseende över Göta kanalarbete några år. Erhöll 1819-03-27 respass för sig och de sina till utlandet4. Anhöll 1831 om understöd4. Död 1838-11-04. Gift 1799 med Jeannette Lundqvist, född 1784-06-10, levde 1817, dotter av kassören Johan Lundqvist och hans hustru Christina.

Barn:

 • Charlotta Juliana, född 1800-05-10. Gift 1825-10-18 i Nora stad med drängen Carl Petersson.
 • Laura Emilia, född 1804-05-04.
 • Zakarias Magnus, född 1814-05-16, död 1850-08-17 på Danviks hospital vid Stockholm och slöt troligen ätten.

TAB 4

Zakarias Bernhard (son av Samuel Kniberg, adlad Stiernecreutz, Tab. 2), född 1786-08-08. Student i Uppsala 1796. Fänrik, först vid Kalmar regemente, sedan vid Åbo läns regemente och 1807-01-29 vid svenska gardet. Löjtnant i armén 1809-04-17. Avsked 1811-01-15. Drunknade 1813-06-03 i Mälaren. Gift 1811-07-18 i Nora stad5 med Christina Nilsson, född 1792 i Fingerboda i Nora landsförsaml., död 1827-03-04 i Nora5, dotter av bergsmannen Nils Nilsson i Fingerboda.

 • Barn5:
 • Johan Zakarias, född 1811-11-07 och död 1818-12-30 i Nora.
 • En dotter, levde vid moderns död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.