:

Starckhufvud nr 1380

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Starckhufvud nr 1380 †

Adlad 1699-03-16, introd. 1701. Utdöd 1805-04-15.


1Sj. 2 Ll.3At (P).4Medd. av läroverksadj. Vilh. Ljungfors.

  • Mårten Starckhufvud, adlad Starckhufvud, född 1656. Korpral vid Nils Gyllenstiernas värvade skånska kavalleriregemente 1676-11-00. Kvartermästare därst. 1677-03-00. Kornett s. å. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1681-03-25. Löjtnant därst. 1686-12-03. Regementskvartermästare 1694-01-06. Adlad 1699-03-16 för sitt förnäma giftes skull (introd. 1701 under nr 1380). Ryttmästare 1700-04-23 avsked 1707-05-04. Han anföres i Palmskiölds handskrivna genealogiska samlingar såsom en sondotters son till biskopen Juusten i Åbo. Bevistade kriget med Danmark på 1670-talet med särdeles beröm och tapperhet, synnerligast under belägringen av Malmö, då han med ett parti ryttare gjorde ett utfall i fiendens aprocher. Blev 1702-09-16 av polackerna tagen till fånga, ej långt från Pinschow, men kom snart lös. Bebodde slutligen en liten frälseegendom vid namn Bransvik, belägen i Tostarps socken, Norra Åsbo härad Kristianstads län.'. Gift 1699 med Catharina Gyldenstierne, 'som skulle varit allt för nära bekant med en bonddräng och därför måste bortgiftas', dotter av lantkommissarien på Jutland och länsherren på Halls slott Ebbe Laxmanssen Gyldenstierne, till Tyrestrup och Paalsgaard (av de danska Gyllenstiernorna) och Ella Olofsdotter Parsberg.

Barn:

  • Magnus, född 1700-05-26. Student i Lund 1714-10-20. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1716. Kvartermästare därst. s. å. 2/10. Sekundkornett 1718-06-26. Premiärkornett 1719-10-02. Hovjunkare. Avsked ur krigstjänsten 1725-09-24. Var hejderidare 1748, lantjägare 1750, jägmästare 1754, allt i Kronobergs län1. Död 1772 i Hälsingborg och begraven därst. s. å. 21/4. 'Han lät övertala sig att för 6 à 1,200 daler silvermynt avsäga sig allt anspråk på arvsrätt efter sin rika moster, överstinnan Hästesko på Bjärsgård. Ägde först den efter föräldrarna ärvda vackra gården Bransvik, som han för skuld måste avstå till landshövdingen friherre Hylteen på Skillinge. Nedsatte sig därefter i Småland, varest han sedermera köpte Markaryds gästgivargård, där han hade en avsigkommen friherre Anckarstierna till hållkarl. Försålde sistnämnda ställe och inköpte 1760 Gåsebäck vid Hälsingborg, vilket han också måste avyttra, varefter han levde i ytterst torftiga omständigheter, dels i nyssn. stad, dels på fiskeläget Råå.'. Gift 1739-04-08 i Målilla socken4 (Kahn.) med Ulrika Eleonora von Bruse, född 1722-09-28, död 1771-03-27 i Hälsingborg och begraven s. å. 5/4, dotter av överstelöjtnanten Carl Bruse, adlad von Bruse, och Gustava Johanna Pilefelt.

Barn:

  • Carl Mårten, född 1743, död 1744.
  • Mariana Catharina, född 1743-12-16 på Stora Blötan i Södra Sandsjö socken Jönköpings län.
  • Georg Israel, född 1751-06-23 i Slätthögs socken4 Kronobergs län. Volontär vid Sprengtportens regemente 1767-02-27. Förare därst. 1768-05-16. Sergeant 1772-01-04. Anställd vid kronobränneriet i Landskrona. Död där barnlös 1805-04-15 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1789-04-15 i Hälsingborg med Hedvig Margareta Borgström, född 1745-01-00 i Malmö4, död 1815-02-19 i Hälsingborg, dotter av2 landsfiskalen Hans Borgström och Catharina Margareta Suell.
  • Ulrika Sofia, född 1756-02-10 i Slätthögs socken4, död 1837-01-17 i Hälsingborg.3. Gift före 1794 med sadelmakaren i Hälsingborg, faktorn Mattias Sahlström, född 1741, död 1817-03-26 i nämnda stad.
  • Ännu en dotter, som skall hava levat vid föräldrarnes död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: