:

Spegel

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Spegel och släkten Spegel

Vapen: Som nedan stående ej uttagit något sköldebref, utan blott fått resolution derpå, så finnes troligen ej något vapen.

TAB 1

Kristofer i Speglum, præfectus territoriæ Kinnevalden i k. Karl Knutssons tid.

Son:

 • Jens Spegel Se Tab 2

TAB 2

Jens Spegel, så kallad efter fadrens gård Spegla, yngst bland flere bröder, tjente Sten Sture d. ä. som en rask hofman; var vid sin död 1511 höfvidsman för några fänikor ryttare i Småland. Gift med Helena Gunnarsdoiter; de hade 4 söner.

Söner:

 • Måns Speil, adlad af k. Gustaf l:e; deltog som öfverste i Dackeupproret; steglad 1543 31/10. Ätten miste adelskapet.
 • Gudmund Spegel. Se Tab 3

TAB 3

Gudmund Spegel, blef som kanik i Växiö lutheran; prost öfver hela Värend, kallas ”den myndogaste klerk i Småland”; mycket använd af k. Gustaf 1:e vid reformationens införande i Småland; flyttades sedan till kyrkoherde i Badelund af Vesterås stift; lefde ännu 1556. Gift med Kadrine Björnsdotter i Ljung, hvars farfader Asmund Torkilsson fick adelskap 1472, men slägten blef ej introducerad.

Son:

 • Lars Gudmundsson Spegel Se Tab 4
 • Jonas Gudmundi. "Herr Joen Spegel i Ryssby erlagt en oxe i böter för han höll med Nisse Dacke"

TAB 4

Lars Gudmundsson Spegel, kyrkoherde i Kulltorp 1591; underskref Uppsala Mötes beslut 1593; i 1602. Gift med Hebla Nilsdotter, dotter till biskopen i Växjö Nicolaus Stephani.

Son:

 • Gudmundi, kh. i Korsberga.
 • Eskil Spegel Se Tab 5
 • Knut.
 • Siggo.
 • Sven.
 • Lars.
 • Cecilia, gift med kh. i Korsberga Magnus Michaelis.
 • Birgitta, gift med komm. i Ramkvilla Haquinus Petri.
 • Ebbla.

TAB 5

Eskil Spegel, egde Rolstorp i Tånnö socken af Småland.

Son:

 • Håkan Eskilsson Spegel Se Tab 6

TAB 6

Håkan Eskilsson Spegel i Stora Rolstorp. Gift med Elin; kyrkoherdens i Vernamo fränka.

Son:

 • Daniel Haqvinsson Spegel Se Tab 7

TAB 7

Daniel Haqvinsson Spegel, köpman i Ronneby i Blekinge, dit han flyttade från Småland 1645; † omkring 1650. Gift med Margareta Fischer, † omkring 1650, hvars fader för religions skull flyktat från Münster.

Son:

 • Haquin Spegel Se Tab 8

TAB 8

Doktor Haquin Spegel, f. 1645 14/6 i Ronneby, magister i Lund 1671; prestvigd och enkedrott-ningens hofpredikant s. å.; konungens öfverhofpredikant och superintendent öfver hären i Skåne 1675; kyrkoherde i Ronneby 1679; superintendent öfver Gotland s. å.; biskop i Skara 1685; biskop i Linköping 1692; teologie doktor 1693; ärkebiskop 1711; f 1714 17/4. Gift 1683 17/7 med Anna Schultin, adlad Spegel, i hennes 2:a gifte, f. 1655 ("adlad för mannens förtjenster jemte sina döttrar Elisabet och Margareta Spegel 1719 den 23 Maj; † 1730; dotter af prosten och kyrkoherden i Hedemora magister Johan Schultin och Elisabet Olofsdotter Stjernman från Torestuna; samt enka 1680 efter biskopen i Vesterås Johannes Brodinus.

Barn:

 • Jakob Spegel, f. 1684 25/5, † 1705 i Augusti).
 • Elisabet Spegel, adlad Spegel, f. 1688 24/1 tvilling, adlad 1719 den 19 Maj jemte sin moder Anna Schultin och syster Margareta; † 1720 18/7. Gift 1705 24/8 med ärkebiskop Jöns Steuch(ius) i hans l:a gifte, f. 1676, † 1742.
 • Margareta Spegel, adlad Spegel, f. 1688 24/1 tvilling, adlad 1719 den 19 Maj, jemte sin moder Anna Schultin och syster Elisabet; † 1760 23/3. Gift 1719 med riksrådet friherre (grefve efter sin död) Joakim von Düben f. 1671, † 1730.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: