Sköldarm nr 2007

Från Adelsvapen-Wiki

2007.jpg


Adliga ätten SKJÖLDARM nr 2007 †

Adlad 1772-09-13, introd. 1773. Utdöd 1850-04-24.


1 Hm. 2 J. Kleberg, Krigskollegii historia, Biogr. anteckn. (1930).

TAB 1

Lars Larsson Pontelius. Student i Uppsala 1667-05-13. Prästvigd 1675 till komminister i Vittinge församl. av ärkestiftet. Kyrkoherde i Järlåsa pastorat av nämnda stift 1688. Respondens vid prästmötet 1689. Kyrkoherde i Närtuna pastorat av samma stift 1699 [1]. Död 1716-09-11 och begraven i Närtuna kyrka. Gift med Anna Gahm, död 1717 och begraven s. å. 5/2 i mannens grav.

Barn:

 • Julius Pontelius, född 1687-01-29 i Järlåsa prästgård. Kopist i krigskollegium 1719. Kanslist därst. 1721-09-26. Salpetersjuderiinspektor i Södermanland 1724-02-10. Hovsekreterare 1746-01-13. Avsked 1747 [2]. Sedermera överdirektör för salpetersjuderierna i Norge. Död 1772-12-29 i Kristiania. Gift 1:o 1716 med Anna Halenia, född 1696, död 1743-02-00, dotter av prosten och kyrkoherden i Hedesunda pastorat av ärkestiftet Jonas Halenius och Anna Eriksdotter Limnelia samt brorsdotter till räntmästaren Petrus Hallenius, adlad Hallenstedt. Gift 2:o 1746-05-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Catharina Abrahamsen i hennes 2:a gifte, född 1701, död 1784-06-11 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Lars Pontelius, adlad Skjöldarm, född 1717. Salpetersjuderidirektör. Se Tab. 2.
 • 1. Jonas Pontelius, adlad Skjöldarm, född 1719. Krigsråd. Död 1778. Se Tab. 3.
 • 1. Julius Pontelius, adlad Skjöldarm, född 1724-09-19 8/9) i Stockholm. Volontär vid Hälsinge regemente 1744. Sergeant därst. 1745. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike s. å. Löjtnant därst. 1747. Adjutant vid Hälsinge regemente 1753-03-22. Sous-aide-major i fransk tjänst 1756. Överadjutant hos kommenderande generalen i Pommern greve Augustin Ehrensvärd 1762. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1764-05-02. Kapten i armén 1766-07-08. Kapten vid regementet 1771-02-11. RFrO Plemér 1772. RSO s. å. 21/5. Adlad s. å. 13/9 jämte sina bröder men först i ordningen bland dem (introd. 1773 under nr 2007). Major i armén 1774-02-23. Avsked 1777-12-17. Död ogift 1795-02-10 Ravnäs hos grevinnan Ulrika Eleonora Posse, född Wrangel, och slöt således själv sin adl. ättegren samt ligger begraven i en av henne för sig och döttrar byggd grav i en ängsbacke vid nämnda ställe. 'Han bevistade elva kampanjer och fyra huvudbataljer, nämligen vid Hastenbeck, Bergen, Corbach och Fellingshausen samt belägringen av Maastricht.'
 • 1. Hans Henrik Pontelius, adlad Skjöldarm, född 1729-08-00 i Hedesunda socken, Gävleborgs län. Volontär vid fortifikationen 1746. Underkonduktör därst. 1748. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1756. Sous-aide-major 1757. Kapten 1767. Kapten med kompani 1769. Adlad 1772-09-13 jämte sina bröder (introd. 1773 under nr 2007). RSO 1779-01-24. Levde 1792. Död ogift och slöt således själv sin adl. ättegren. Han bevistade vid franska armén 1757–1763 fälttågen i Westfalen. Hannover, Lüneburg och Hessen.

TAB 2

Lars Pontelius, adlad Skjöldarm (son av Julius Pontelius, Tab. 1), född 1717-11-12 (1/11) i Stockholm. T. f. salpetersjuderiinspektor i Södermanland, Närke och Värmland 1738. Kammarskrivare i krigskollegii artillerikontor 1744. Ord. salpetersjuderiinspektor i nyssn. provinser 1747. Salpetersjuderidirektör därst. 1753-07-26. Adlad 1772-09-13 jämte sina bröder (introd. 1773 under nr 2007). Avsked 1796-06-13. Död utan söner och slöt således själv sin adl. ättegren. Gift 1749-04-00 med Anna Catharina Trolle, född 1723, död 1750-06-05 i Stockholm och begraven s. å. 14/6 i Närtuna, dotter av konteramiralen Georg Herman Trolle, adlad af Trolle, B, och Anna Margareta Grise.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1750-02-00, död s. å. i aug.

TAB 3

Jonas Pontelius, adlad Skjöldarm (son av Julius Pontelius, Tab. 1), född 1719-11-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1734-03-16. Extra kanslist i krigskollegium 1739-09-06. Ord. kanslist därst. 1747-03-13. Notarie 1755-12-19. Förste kanslist 1757-12-30. Krigsfiskal 1763-08-22. Sekreterare i defensionsdeputationen 1765-04-00. Adlad 1772-09-13 jämte sina bröder (introd. 1773 under nr 2007). Krigskommissarie 1773-02-17. Krigsråd 1774-08-06. Död 1778-05-19 i Stockholm. [2]. Gift 1760-10-12 med Hedvig Catharina Dylander, född 1728-11-23, dotter av krigskommissarien Sven Dylander.

Barn:

 • Julius, född 1761-11-01. Anställd vid fortifikationen 1776-08-26. Sergeant vid artilleriet 1778-01-07. Enseigne de vaisseau i fransk tjänst. Död ogift 1782-08-10 i Havanna å Kuba.
 • Anna Brita, född 1766-06-06. Stiftsjungfru. Död 1798-12-27 i Stockholm. Gift 1793-05-12 med vice auditören vid adelsfaneregementet Sven Widman, född 1770-10-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1799-11-15 i nämnda stad.
 • Lars Adolf, född 1769-08-03 i Stockholm. Furir vid arméns flottas finska eskader 1775-06-04. Fänrik 1785-01-11 löjtnant vid arméns flotta 1790-05-15. Död ogift 1791-11-09 Ravnäs
 • Hampus Henrik, född 1772. Löjtnant. Död 1835. Se Tab. 4.
 • En son, född på 1770-talet. Furir. Död 1783-08-10.

TAB 4

Hampus Henrik (son av Jonas Pontelius, adlad Skjöldarm, Tab. 3), född 1772-02-17 i Stockholm. Gjorde 1788–90 års krig såsom underofficer vid örlogsflottan. Fänrik vid amiralitetet 1790. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1797. Löjtnant i armén 1809-10-13. Död 1835-06-28 på invalidinrättningen å Ulriksdal. Gift 1808-02-28 med Carolina Walmstedt, född 1782-06-00, död 1834-09-15 i Stockholm i kolera.

Barn:

 • Carl Hampus August, född 1806. Murargesäll. Död ogift 1850-04-24 i Adolf Fredriks församl. i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • Gustaf, född 1808-02-21, död 1820-10-14 i Stockholm.
 • Selma Carolina Henrika, född 1812-05-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1843 i Stockholm.
 • Otto Henrik, född 1814. Skeppare. Död 1839. Se Tab. 5

TAB 5

Otto Henrik (son av Hampus Henrik, Tab. 4), född 1814-11-06 i Stockholm. Timmermanslärling. Skeppare. Död 1839-09-04 i nämnda stad. Gift därst. Klara förs. i Stockholm 1837-09-02 med Anna Christina Wiberg, född 1810-07-20 i Helgarö socken, Södermanlands län, död 1899-07-20 i Furusund.

Barn:

 • Carolina (Lina) Bernhardina, född 1837-03-24 i Stockholm, död ogift 1888-06-24 i nämnda stad Maria förs. i Stockholm.
 • Christina (Lotten) Charlotta Eugenia, född 1840-01-07 i Stockholm, posthuma, död 1898-04-06 i Stockholm. Gift 1:o 1863-09-27 i Stockholm med vaktmästaren vid k. biblioteket Magnus Teodor Zetterström, född 1834, död 1873-06-29. Gift 2:o 1876-09-20 med källarmästaren Carl August Söderlund, född 1842-09-03 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.