:

Sjöholm nr 2112

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sjöholm nr 2112 †

Adlad 1773-06-14, introd. 1777. Utdöd 1854-07-07.


1At (RA). 2At-(Sch). 3Ka.

TAB 1

Johan Sjöholm. Volontär vid Upplands regemente. Fänrik därst. 1710-08-20 löjtnant 1711-09-18. Kaptenlöjtnant 1716-08-16. Konfirm.fullm. s. å. 26/12. Kaptens karaktär 1719-05-02. Drunknade s. å. 27/7 vid Stocksund nära Stockholm under kampanjen därst. och begraven i Danderyds kyrka Stockholms län. Gift med Anna Christina Nyman, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-05-14 i Kalmar med majoren Johan Carl Rothlieb, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1739). Död 1733-12-10 Knapegården och ligger jämte sin 2:a man begraven i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga kyrka Kalmar län, dotter av rådmannen i Stockholm Lars Nyman och Anna Brita Brenner.

Barn:

 • Magnus1 Johan Sjöholm, adlad Sjöholm, född posthumus 1719-12-29 i Stockholm. Volontär vid Kalmar regemente 1733. Förare därst. 1734-08-25. Sergeant 1741 30/?4 fänrik vid Nylands regemente 1742-07-24. Livdrabant 1747-01-14. Regementskvartermästare vid Spensiska regementet 1749-03-21. Stabskapten därst. 1750-11-21. Kapten med kompani 1758-09-20. RSO 1761-12-25. Sekundmajor 1771-10-30. Adlad 1773-06-14 (introd. 1777 under nr 2112). Premiärmajor vid regementet 1774-11-29, då von Blixenska regementet. Överstelöjtnant därst. 1777-06-06. Amtshauptman i Franzburgska och Barthska amten i Pommern 1778-03-14. Avsked därifrån 1786-08-01. Död 1795-01-18 i staden Richtenberg i Pommern. 'Han bevistade hela sjuåriga kriget och tjänstgjorde under 1759 och 1760 års fälttåg vid greve Meijerfeldts tyska grenadjärbataljon.'. Gift 1763 med Maria Dorotea Rehfeld, född 1739, död 1776, dotter av superintendenten i Stralsund Paul Rehfeld och Maria Margareta Hoyer.

Barn:

 • Carl Johan, född 1764. Överstelöjtnant. Död 1845. Se Tab. 2.
 • Charlotta Maria, född 1766-06-06, död2 1829-02-07. Gift 1796 med överappellationsrådet vid tribunalet i Greifswald, statsrådet, RNO, Fredrik Hagemeister, född 1764, död 1819.2
 • Fredrik Vilhelm, född 1768-02-14. Generalmajor i preussisk tjänst 18153. RPrOPlemér. Divisionskommendör och kommendant i Trier3. Död 1820.3 Gift med 1803 med Carolina Henrietta Gombert, dotter av en preussisk amtman.
 • Ludvig Ferdinand, född 1771. Generallöjtnant. Född 1841. Tab. 3.
 • Fredrika Dorotea, född 1773-01-03, död 1805. Gift med med. doktorn i Greifswald, assessorn i pommerska sundhetskollegium Carl Filip Seifert.

TAB 2

Carl Johan (son av Magnus Johan Sjöholm, adlad Sjöholm, Tab. 1), född 1764-09-05 i Stralsund. Sergeant vid Blixenska regementet 1773-01-06. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-29. Löjtnant därst. 1787-05-30. RSO 1789-08-24. Kapten 1790-03-06. Major i armén 1799-11-16. Överstelöjtnant vid flottan 1810-05-01. Ledamot av krigshovrätten. Död 1845-02-22 i Stockholm. Han bevistade på flottan finska kriget 1788–90. Gift 1798-11-01 i Åbo med Helena Hjelmstierna, född 1774-01-06, Bällsta, död 1826-07-26 i Stockholm, dotter av konteramiralen Claes Leonard Hjelmstierna, och Helena Christina Schough.

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1800-01-12, död ogift 1891-03-23, i Stockholm.
 • Christina Fredrika Carolina, född 1803-10-02, död ogift 1878-01-09 i Stockholm.
 • Carl Leonard, född 1807-04-07. Underskeppare vid arméns flotta. Död ogift 1854-07-07 i Stockholm och slöt på svärdssidan, åtminstone i Sverige, adl. ätten Sjöholm.
 • Augusta Emilia, född 1809-10-19.

TAB 3

Ludvig Ferdinand (son av Magnus Johan Sjöholm, adlad Sjöholm, Tab. 1), född 1771-10-09. Överste och brigadjär i preussisk tjänst. RPrOPlemér. Generalmajor och kommendant i Köln 18183. Generallöjtnants avsked 18303. Död 1841-02-08 i Mainz. Gift 1802 med Fredrika Albertina von Unruh, född omkr. 1774, död 1811, dotter av preussiske majoren Karl Bernhard von Unruh och Augusta Lucie von Hardt.

Barn:

 • Eleonora Emilia, född 1804-08-12 död 1831-01-01 i Köln. Gift där 1826-11-18 med generalmajoren, friherre Gustaf Anton von Imhoff, född 1793-02-12 i Marienburg i Ostpreussen, död 1875-05-23 i Danzig.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: