:

Sheldon

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från England, och den till Sverige först inkomne Francis var broder till sedermera ärkebiskop Gilbert Sheldon och lord mayorn i London Josef Sheldon, hvilka tre bröder sökte befria k. Karl d. 1:e (Charles I) ur hans fängelse i Whitehall genom att gräfva. en gång, men planen misslyckades, emedan konungen flyttades till S:t James; bröderne Sheldons förehafvande upptäcktes, och de kastades i fängelse, samt förlorade egendom och embeten; de frigåfvos efter sex månader i Oktober 1648. Gilbert f. 1598 i Stanton och Staffordshire var då dekan i Westminster, blef efter Restaurationen ärkebiskop i Canterbury 1663 och kanslär för Oxfords Universitet 1667; han gjorde mycket stora donationer till allmännyttiga ändamål, † 1677 vid 80 ålder. (ur Schlegel-Klingspor)

TAB A?

Roger Sheldon

Barn:

 • Francis Sheldon
 • Josef Sheldon, Lord Mayor i London † 1681
 • Gilbert Sheldon. Född 1598-06-19 i Stanton och Staffordshire var då dekan i Westminster, blef efter Restaurationen ärkebiskop i Canterbury 1663 och kanslär för Oxfords Universitet 1667; han gjorde mycket stora donationer till allmännyttiga ändamål, † 1677 vid 80 ålder (enligt andra uppgifter ska Francis och Joseph vara brorsöner till Gilbert Sheldon)

TAB B

Francis Sheldon i Woolwich. Enligt vigselbok 1654 för sonen, var han sannolikt är identisk med den Francis Sheldon, "clerk of the check" vid örlogsvarvet i Woolwich som omnämns 1633 i den engelske skeppsbyggmästaren Phineas Petts Autobiography i samband med sonen Peter Petts bröllop.

Barn:

TAB 1

Francis Sheldon, född 1612 i Ellastone, Staffordshire, England (möjligen identisk med Frances Sheldon, döpt den 14 april 1616 i St: Botholph Without Aldgate, London, son till Frances Sheldon och Margerie). Han kom till Sverige år 1659 som skeppsbyggmästare vid Örlogsflottan. Hans mest kända skepp var Riksäpplet, som sjösattes 1661, samt Kronan - den tidens största skepp, bestyckat med 126 kanoner och sjösatt under stora högtidligheter den 31 juli 1668. Kronan kantrade och sjönk vid Öland den 1 juni 1676 under sjöstrid med Danmark, men strax innan striden hunnit börja. † 1692 i Chatham, England. Gift den 2 november 1654 i Chatham med Ipse Vinbell, dotter till sjöfaranden John Vinbell.

Barn:

 • Francis John Sheldon, född 1660-06-29 i Göteborg; skeppsbyggmästare i Karlskrona; † barnlös 1692-12-15 i Karlskrona. Gift med Christina Plan.
 • Charles Sheldon, född 1665; skeppsbyggmästare; † 1739. se Tab 2.
 • Nelli Sheldon, född 1666. Gift med en skeppsbyggmästare Walter.
 • Eva Sheldon, född 1667, † ogift.
 • Ipsa Sheldon, född 1668, † ogift i England.
 • Ebba Sheldon, född 1669, † barnlös 1703 i Karlskrona. Gift med amiralitetsjustitiarien i Karlskrona Peter Wessman.

TAB 2

Charles Sheldon, (son av Francis Sheldon Tab 1), född 1665-09-29 i Göteborg; skeppsbyggmästare vid amiralitetet i Karlskrona; † där 1739-08-06. Gift 1694-03-18 i Karlshamn med jungfrun Eva Maria Mesterton, född mellan 1676/1677, troligen i Stockholm, dotter till grosshandlaren James Mesterton och hans 2:a fru Petronella Schaeij. Eva Maria nämns som fadder i Stockholm 1691-11-15 och 1693 som fadder i Karlshamn. Hennes morfar var faktorn vid Jäders Kronobruk, Peter Schaeij. För övrigt hade släkten Mesterton djupa rötter i Skottland.

Barn:

 • Ipsa Lovisa Sheldon, född 1695 i Karlskrona liksom sina syskon, † ung.
 • Jakob Sheldon, född 1696-01-05; mästerknekt i Karlskrona; † ogift och barnlös 1726.
 • Carl Sheldon, född 1697, † späd.
 • Petronella Sheldon, född 1698, † 1705-04-03.
 • Ipsa Sheldon, född 1699, † späd.
 • Charles Sheldon, född 1700-03-05; lärling i skeppsbyggeriet, men övergick senare till att bli sjömilitär; † ogift och barnlös 1739-01-19.
 • Sofia Ipsa Sheldon, född 1701-03-05, † 1731-07-16.
 • Eva Lovisa Sheldon, född 1702-09-23, † 1746. Gift med tullinspektören i Karlskrona Wulff.
 • Barbara Sheldon, född 1703, † 1705-06-05.
 • Anna Maria Sheldon, född 1704-11-03, † ung.
 • Salomon Sheldon, född 1705-10-14, † 1706-03-04.
 • Frans Sheldon, född 1706-12-04; kvartersman i Karlskrona; emigrerade till Ostindien; † 1747-01-12 i Batavia.
 • Petronella Sheldon, född 1707-11-26, † 1708-05-01.
 • Petronella Sheldon, född 1709-01-23, † späd.
 • Gilbert Sheldon, född 1710; överskeppsbyggmästare; † 1794. se Tab 3.
 • Petronella Sheldon, född 1711-03-29. Gift 1729-06-15 i Karlskrona med skeppsbyggmästaren i Göteborg Arnold Du Rées.
 • N.N, dödfödd 1712.
 • Barbara Sheldon, född 1713-09-13. Gift med brukspatronen Hindrik Ruuth.
 • Petter Sheldon, född 1714-11-14, † s å 20/12.

TAB 3

Gilbert Sheldon, (son av Charles Sheldon Tab 2), född 1710-01-21 i Karlskrona; kvartersman 1730; permitterad för att på kronans bekostnad studera utländsk skeppsbyggnad år 1734; underskeppsbyggmästare 1737; ledamot av Vetenskapsakademien 1739; chefbyggmästare vid örlogsflottan 1746; kapten vid flottans konstruktionskår 1748; † 1794-04-20 i Karlskrona. Vid sin död hade han varit 65 år i rikets tjänst och lett byggandet av nio linjeskepp, åtta fregatter, två brigantiner och ett stort antal andra slags fartyg. Gift 1737 i England med Helen Catherine Mauwert, född 1716 lefde enka ännu 1802.

Barn:

 • Carl Sheldon, född 1739; underskeppsbyggmästare; † 1776. se Tab 4.
 • Anna Magdalena Sheldon, född 1740 i Karlskrona, † 1772. Gift med amiralitets medicus i Karlskrona Koehler.
 • Peter Sheldon, född 1742 i Karlskrona; notarie i amiralitetsöverrätten i Karlskrona; † där 1773.
 • Eva Maria Sheldon, född 1743 i Karlskrona, † 1800. Gift 1773 i Karlskrona Amiralitetsfs med lektorn vid kadettskolan i Karlskrona Carl Magnus Rydell, född 1738, † 1798.
 • Adolf Ulrik Sheldon, född 1744; överstelöjtnant; † 1796. se Tab 5.
 • Helena Sheldon, född 1748 i Karlskrona.
 • Gilbert Sheldon, född 1749 i Karlskrona; lärling till skeppsbyggare, senare sjömilitär; † 1771 till sjöss.
 • Petronella Sheldon, född 1750 i Karlskrona, † 1781.
 • Francis Sheldon, född 1752 i Karlskrona, † 1753.
 • Ipsa Charlotta Sheldon, född 1754-04-17 i Karlskrona, † ogift och barnlös där 1787-01-19.
 • Francis Sheldon, adlad af Sheldon, född 1755-06-29 i Karlskrona; underskeppsbyggmästare 1775; skeppsbyggmästare 1785; chef för konstruktionsdepartementet 1795; överstelöjtnant 1799; överste och sekundchef för flottornas konstruktionskår 1814; ledamot av Konstakademien 1802 och Krigsvetenskapsakadamien 1815; adlad 1817, men † ogift och barnlös s å 7/5 i Stockholm, innan han hunnit introduceras på Riddarhuset. Vapen: En svart sköld, fördelt af en tvärbjelke af silfver, på hvars öfre kant gå tvänne åt höger vända änder af silfver och en dylik vid sköldfoten; på den öppna tornerhjelmen en till höger gående and af silfver emellan en svensk och en engelsk örlogsflagg, öfver anden sväfvar ett rödt Andreaskors; kransen och hjelmtäcket: svart och guld.
 • Ulrika Sheldon, född 1756-05-20 i Karlskrona.
 • Barbara Sheldon, född tvilling 1758-09-20 i Karlskrona, † där 1760.
 • Maria Sheldon, född tvilling 1758-09-20 i Karlskrona, † ogift 1805-01-25.

TAB 4

Carl Sheldon, (son av Gilbert Sheldon Tab 3), född 1739-08-10 i Karlskrona; underskeppsbyggmästare där; † 1776 i Karlskrona. Gift med Catharina Helena Holm.

Barn:

 • Helena Catharina Sheldon, född 1761-07-28 i Karlskrona.
 • Sara Magdalena Sheldon, född 1763-03-07 i Karlskrona.
 • En dotter, född 1765-10-31 i Karlskrona.
 • Gilbert Sheldon, född 1764-06-17 i Karlskrona; kvartersman där; avgick omkring 1792; † ogift och barnlös 1794-02-16 till sjöss.

TAB 5

Adolf Ulrik Sheldon, (son av Gilbert Sheldon Tab 3), född 1744-07-31 i Karlskrona och döpt s å 1/8 i Karlshamn, i samband med invigningen av Hedvig Eleonora-kyrkan, i närvaro av prinsessan, sedermera drottning Lovisa Ulrika. Hon hade kommit över från Preussen och mötte upp i Karlskrona med den blivande kungen Adolf Fredrik, som rest henne till mötes. Före högmässopredikan, som förrättades av superintendenten, döptes skeppsbyggmästare Gilbert Sheldons son, framburen av överhovmästarinnan Strömfelt, och erhöll namnet Adolf Ulrik. De närvarande kungliga antecknade sig sedan som faddrar, † 1796-06-07 i Karlskrona. Gift 1769-05-12 i Karlskrona med Hedvig Charlotta Bergenhjelm, född 1749-05-11 i Karlskrona, † där 1803-04-27, dotter till amiralitetskammarrådet Göran Fredrik Bergenhjelm och Cecilia Maria Grahn.

Barn:

 • Helena Catharina Sheldon, född 1770-05-20 i Karlskrona, † 1834-06-28 i Solna sn. Gift 1801-03-28 i Karlskrona med löjtnanten vid amiralitetet Christian Meister, född 1760, † 1801. Paret fick sonen Adolf August Christian, som i sin tur har flera ättlingar.
 • Gilbert Sheldon, född 1778-05-27 i Karlskrona, † där 1779-08-05.
 • Gustaf Sheldon, född 1784; major; † 1857. se Tab 6.

TAB 6

Gustaf Sheldon, (son av Adolf Ulrik Sheldon Tab 5), född 1784-09-27 i Karlskrona. Namnet fick han efter kung Gustaf III, som vid sitt besök i Karlskrona den 28 september 1784 närvarade vid och själv bar gossen till dopet. Major vid konstruktionsstaten och departementschef i Karlskrona; † där 1857-12-30. Gift med Johanna Petronella Wahrberg, född 1786-06-03 i Karlskrona, dotter till amiralitetskaptenen Lorentz Wahrberg och Maria Lovisa N.N.

Barn:

 • Frans Adolf Sheldon, född 1813; premiärlöjtnant, departementschef; † 1852. se Tab 7.
 • Louise Charlotte Sheldon, född 1816-08-04, † 1893-11-03. Gift 1:o med brukspatronen på Örmo Bruk, Södra Sandsjö sn Henrik Fabian Westman, född 1806, † 1846. Gift 2:o med handelsmannen Juno Leopold Lindvall från Skillinge, Nättraby.
 • Ipsa Jeanette Sheldon, född 1820-12-12, † 1896-03-04 i Karlskrona. Gift med handelsmannen Rudolf August Sylvander.
 • Charles Gilbert Sheldon, född 1822; underkonstruktör, verkmästare; † 1882. se Tab 8.

TAB 7

Frans Adolf Sheldon, (son av Gustaf Sheldon Tab 6), född 1813-09-01 i Karlskrona; premiärlöjtnant, departementschef; † 1852-11-11 i Stockholm. Gift med Henriette Catharina Grahm, från Stockholm.

Barn:

 • Johanna Catharina Sheldon, född 1848-06-13 i Karlskrona, † 1921-02-10 i Göteborg, troligen den sista i släkten som bar namnet Sheldon. Gift med grosshandlaren Oscar Wilkens, från Göteborg.
 • Francis Gustaf Sheldon, född 1851-04-17, † 1860-07-21 i Stockholm.

TAB

Charles Gilbert Sheldon, (son av Gustaf Sheldon Tab 6), född 1822-09-08 i Karlskrona; underkonstruktör, verkmästare; † 1882-03-09 i Karlskrona. Gift med Louise Aurora Constance Humble, född 1852-11-12 i Kalmar, dotter till medicine doktor och provinsialläkaren Adolf Henrik Humble och Catharina Helena Westerman.

Barn:

 • Adolfina Johanna Sheldon, född 1853-09-17 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Louise Helena Sheldon, född 1854-10-15 i Karlskrona. Emigrerade till Nord Amerika i sept 1908.
 • Frans Gustaf Sheldon, född 1856 i Karlskrona, † där späd.
 • Adolf Ulrik Sheldon, född 1859-01-24 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Gustaf Henrik Sheldon, född 1861 i Karlskrona, † där 1864.
 • Constance Sofia Sheldon, född 1864-02-05 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Laura Augusta Sheldon, född 1865-05-02 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.
 • Josef Gilbert Sheldon, född 1868-07-29 i Karlskrona. Troligen emigrerad till Amerika.

Källor

Kyrkböcker; Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Francis Sheldon, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5886, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete), hämtad 2014-05-15.; Karlskrona stads historia av Janrik Bromé; Svenska flottans historia del II åren 1635-1680. B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Ursungligen av: Mattias Loman Se även http://discovery.nationalarchives.gov.uk/SearchUI/Details?uri=D894459

: