:

Schmilinsky nr 1651

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schmilinsky nr 1651 †

Adlad 1719-09-07, introd. 1720. Utdöd 1741-05-03.


  • Christoffer Schmilinsky, adlad Schmilinsky, till Frökullen i Sventorps socken, Skaraborgs län. Född 1667-08-18 i Stargard av polska föräldrar. Gick 1691 i sachsisk krigstjänst och blev där bombarderlöjtnant. Fången av svenskarna vid Thorn 1703. Kapten vid sachsiska infanteriregementet i svensk tjänst 1707-07-17. Konfirm.fullm. 1714-10-14. Major därst. 1716-02-03. Överstelöjtnant s. å. 11/7. Adlad 1719-09-07 med sitt förra namn och vapen (introd. 1720 under nr 1651). Avsked 1721-11-15 med överstes karaktär. Död barnlös 1741-05-03 på Frökullen och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 18/5 bredvid sin fru i Sventorps kyrka, där hans epitafium uppsattes. 'Han bevistade under sin tjänst i Sachsen åtskilliga fältslag, belägringar och andra äventyrliga händelser samt i svenska tjänsten bl a 1716 års fälttåg i Norge, varunder han förhöll sig manligen, särdeles vid Dunkil. Visade slutligen ej mindre frimodighet vid Göteborg 1717, då en dansk eskader anföll nya varvet därstädes och varvid han kommenderade första batteriet med sådan tapperhet, att alla måste därför lämna honom ett särdeles beröm.' Gift 1715-04-21 med Catharina Lenck, född 1663-07-28, död 1740-10-17 På Frökullen och begraven s. å. 6/11, dotter av majoren vid Östgöta kavalleriregemente Gustaf Lenck och Maria Elisabet Gyllencreutz, samt brorsdotter till ryttmästaren Jakob Lenck, adlad Lenck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: