:

Ruda från Gammalkil

Från Adelsvapen-Wiki

Av utrymmesskäl redovisas här en av grenarna, av den från Jönköping stammade släkten Ruda.

TAB 1

Anders Ruda, (son till rådmannen Anders Eriksson Ruda och Catharina Persdotter Beeth), född 1693-08-20 i Jönköping (källa: Arvid Kugelberg - Kungl Första Livgrenadjärregementets historia del V); student i Uppsala 1715; kommissarie 1719; regementsskrivare vid Östgöta infanterireg:te 1724-11-28 - 1757-06-21; ägde Lilla Broby, Gammalkils sn; † där 1765-03-30, begr 13/4 (källa: Genline ID 289.24.33700). Gift med Märta Charlotta Holmer, född 1700, † 1753-08-16 på Lilla Broby, Gammalkils sn, begr 20/8 (53 år gammal, källa: Genline ID 289.23.97300).

Barn:

 • Gabriel Ruda, född 1726; fältväbel; vice räntmästare; † 1798. se Tab 2.
 • Carl Anders Ruda, född 1727; löjtnant; † 1798. se Tab 4.
 • Ulrika Catharina Ruda, född 1729-08-20 på Lilla Broby, Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.23.86600).
 • Daniel Ruda, född 1738-09-?? på Lilla Broby, Gammalkils sn, dpt 27/9 (källa: Genline ID 289.23.88800 och 2279.23.101700); bosatt på Gränby, Vaksala sn (kallas kamrerarens broder, källa: Genline ID 2279.23.101700); mönsterskrivare 1752-12-03;avsked 1758-06-06; † ogift och barnlös 1810-07-26 på Tunaberg, Gamla Uppsala sn (hos sin brorsdotter), begr 30/7 (ålderdom, 72 år gammal, källa: Genline ID 2304.24.20100).

TAB 2

Gabriel Ruda, (son till Anders Ruda, Tab 1), född 1726 på Lilla Broby, Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.23.85900); mönsterskrivare 1747-08-29; sergeant med rustmästares indelning s d; furirs indelning 1748-07-19; fältväbel 1750-08-10; avsked 1752-12-03; bokhållare vid Uppsala universitets räntekammare 1755; akademikamrer 1759; vice räntmästare 1775; avsked 1786; † 1798-04-25 på Gränby, Vaksala sn (källa: Genline ID 2279.23.101700). Gift 1752 med Brita Christina Söderberg, född 1726 i Åbo (källa: Genline ID 2279.23.101700), † 1795 på Gränby, Vaksala sn (källa: Genline ID 2279.23.101700).

Barn:

 • Brita Charlotta Ruda, född 1752-08-01 i Uppsala (källa: Genline ID 2304.12.41900). Gift 1784-04-08 i Vaksala sn (källa: Genline ID 2279.1.18500) med professorn och naturforskaren Carl Peter Thunberg, född 1743-11-11 i Jönköping (källa: Genline ID 2304.12.41900), † 1828-08-08 på Tunaberg, Gamla Uppsala sn (källa: Genline ID 2304.24.21100). Paret hade en dotter.
 • Carl Edvard Ruda, född 1759; kronolänsman. se Tab 3.
 • Per Göran Ruda, född 1765 i Uppsala.

TAB 3

Carl Edvard Ruda, (son till Gabriel Ruda, Tab 2), född 1759 i Uppsala; kronolänsman; 1796-05-03. Vintertinget §22. Kronolänsman Carl Edvard Ruda gör hemställan huruvida nämndeman Erik Pehrsson i Skölsta i Vaksala vilken ögonskenligen sig så av starka drycker överlastat, att han svårligen "kunde på stolen qvarsitta", torde längre vid nämndemanstjänsten bibehållas. Ruda yrkar laga böter å Erik Pehrsson. Pehrsson raglar när han rest sig från stolen och kan inte med redighet framföra någon ursäkt. Eftersom det är uppenbart att han sig av starka drycker överlastat beslutar rätten med stöd av Kungl förordningen den 17 april 1733 att Erik Pehrsson skall för fylleri böta fem daler eller 1 riksdaler och 32 skilling och "hädanefter under tjänstgöringen som ock däremellan om nykterhet sig beflita, därest han icke vill den skam och nesa sig underkasta, att ifrån nämndemannasysslan 'skilgd blifva'". Gift med Margareta Ekman.

Döttrar:

 • Christina Charlotta Ruda, född 1794-05-14 i Danmarks sn (källa: Genline ID 2304.12.41900), † 1875 i Österlövsta sn. Gift med Anders Jakob Björkman, född 1796 i Stavby sn, † 1859 i Alunda sn. Paret fick flera barn.
 • Margareta Elisabet Ruda, född 1798-11-19 på Gränby, Vaksala sn, dpt 21/11 (källa: Genline ID 2279.2.30300).

TAB 4

Carl Anders Ruda, (son till Anders Ruda, Tab 1), född 1727-04-10 på Lilla Broby, Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.2.67700); mönsterskrivare 1735-06-28; sergeant med mönsterskrivares indelning 1740; rustmästares indelning 1746-08-29; förares indelning s å; furirs indelning 1748-07-19; fältväbel 1750-08-10; löjtnant i armén i Värälä läger 1790-08-23; avsked 1796; † 1798-04-14 i Unnerstads sn. Gift 1753 med Ingeborg Elisabet Muhrman, född 1721-11-30 i Tuna sn (källa: Genline ID 289..267700 och 289.4.87700), † 1803, sannolikt dotter till löjtnanten Christian Erik Muhrman och Elisabet Stråle af Sjöared.

Barn:

 • Elisabet Ruda, född 1753-01-08. Gift med kronolänsmannen Lars Sundwall, född 1745 (källa: Genline ID 289.2.67700).
 • Märta Charlotta Ruda, född 1754-07-23 på Lilla Broby, Gammalkils sn, dpt 26/7 (källa: Genline ID 289.23.91600), † 1826-10-06 på Hallagården, Kisa sn, begr 15/10 (bröstfeber, 68 år gammal, källa: Genline ID 317.21.56800). Gift 1:o 1786-11-14 i Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.24.16500) med ryttmästaren i armén Carl Rotkirch, född 1748 i Åtvids sn, † 1795 i Nykils sn. Paret fick flera barn. 2:o 1803 (källa: Genline ID 317.21.56800) med Nils Elggren.
 • Ulrika Catharina Ruda, född 1755-12-22 på Lilla Broby, Gammalkils sn, dpt 27/12 (källa: Genline ID 289.23.91900). Gift 1787-10-23 i Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.24.16500) med adjunkten i Höreda pastorat Petrus Öhrling.
 • Christian Gabriel Ruda, född 1763; kapten. se Tab 5.

TAB 5

Christian Gabriel Ruda, (son till Carl Anders Ruda, Tab 4), född 1763-05-10 på Lilla Broby, Gammalkils sn, dpt 15/5 (källa: Genline ID 289.23.93500); kapten; bosatt på Lilla Broby, Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.4.87700). Gift med Margareta Elisabet Schenberg, född 1760-11-06 i Nykils prästgård, Nykils sn, dpt 9/11 (källa: Genline ID 349.51.61100), dotter till kyrkoherden i Nykills pastorat, kontraktsprosten Samuel Schenberg (gift 1:o 1737-04-27 i Nykils sn med jungfrun Anna Margareta Engelcrona) och hans 2:a fru Maria Elisabeth Björnlund.

Barn:

 • Christina Elisabet Ruda, född 1788-12-27 på Unnerstad, Gammalkils sn, dpt 30/12 (källa: Genline ID 289.24.23000 och 289.4.87700).
 • Samuel Fredrik Ruda, född 1794; löjtnant; † 1876. se Tab 6.
 • Jakob Gabriel Ruda, född 1800-10-03 på Lilla Broby, Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.24.27100 och 289.4.87800).

TAB 6

Samuel Fredrik Ruda, (son till Christian Gabriel Ruda, Tab 5), född 1794-09-09 på Lilla Broby, Gammalkils sn (källa: Genline ID 289.4.87800); löjtnant i armén; † 1876-04-13 på Norra Långås, Gatåsen, Morups sn (fattig, källa: Genline ID 100013.64.33300). Gift (källa: Genline ID 496.7.29200) med sin kusin Fredrika Maria Bergengren, född 1793-04-13 på Vallsnäs, Nykils sn, dpt 17/4 (källa: Genline ID 349.52.102500), dotter till kaptenen Julius Fredrik Bergengren och Brita Maria Schenberg.

Barn:

 • Jakobina Fredrika Elisabet Ruda, född 1820-09-25 (källa: Genline ID 496.7.29200).
 • Carl Anders Oskar Ruda, född 1824-03-15 i Karlanda sn (källa: Genline ID 496.7.29200).
 • Christian Fredrik Ruda, född 1830-09-04 i Karlstad, dpt 10/9 (källa: Genline ID 498.85.87000); handlande i Åmål.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

: